In de landelijke publiekscampagne ‘Ik Zorg’ staat werken in de zorg centraal. De campagne is gestart op 1 november 2018 en heeft als doel de komende jaren nieuwe medewerkers te werven voor de sector Zorg en Welzijn. Ook Zorggroep Noordwest-Veluwe zet zich in voor deze campagne. Onze medewerkers Ajiek, Philine, Jenet, Els, Clarie en Aurora vertellen wat hun functie inhoudt en waarom zij gekozen hebben voor een baan in de zorg. Met ‘Ik Zorg’ laten meer dan 600 professionals door heel het land zien, voelen en ervaren hoe divers, breed en betekenisvol ons werk is.

De landelijke campagne ‘Ik Zorg’ is onderdeel van het arbeidsmarktprogramma Werken in de Zorg van het ministerie van VWS. Ga voor meer informatie en de verhalen van onze medewerkers naar www.ontdekdezorg.nl of www.werkenbijznwv.nl #IkZorg