Zorggroep Noordwest-Veluwe schrijft niet in op de aanbesteding WmoDat betekent dat wij in de loop van 2021 stoppen met het aanbieden van hulp bij het huishouden en dagbegeleiding voor ouderen in het kader van de Wmo 

Twee redenen waren doorslaggevend voor dit besluit. De Zorggroep heeft ervoor gekozen zich verder te specialiseren in de complexe zorg en behandeling voor ouderen in de thuiszorg en op onze woonzorglocaties. Daarnaast spelen financiën een belangrijke rol. De gemeentes financieren de hulp bij het huishouden en de dagbegeleiding  vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). De vergoeding die wij van de gemeentes ontvangen is voor ons onvoldoende om deze dienst kostendekkend uit te voeren. Hierdoor is het voor de Zorggroep financieel onverantwoord om door te gaan met deze Wmo-activiteiten. De dagbegeleiding voor ouderen met een Wlz-indicatie wordt wel gecontinueerd.  

Begin april is bekend welke organisaties een contract met de gemeentes krijgen voor het leveren van hulp bij het huishouden. De Zorggroep gaat dan direct met hen in gesprek over een soepele overdracht van cliënten en medewerkers.