In het teken van het 12,5-jarig bestaan van Hospice jasmijn in Harderwijk zal er donderdagavond 26 oktober een lichtjesavond plaatsvinden bij het hospice. De mensen die er in de afgelopen 12,5 jaar verbleven, worden die avond herdacht. Symbolisch wil Hospice Jasmijn dit doen door kaarsen te branden samen met nabestaanden.

Het programma
19.30 uur Inloop en uitdelen kaarsenzakken
20.00 uur Welkomstwoord door Pieter Schimmel, specialist ouderengeneeskunde. Daarna volgt een wandeling langs de lichten en is er gelegenheid om wat te drinken en te praten met elkaar.
21.15 uur Afsluiting van de avond met een gedicht

Aanmelden
In de eerste week van september stuurt het hospice uitnodigingskaarten rond om nabestaanden uit te nodigen. Het team van Jasmijn hoopt op deze manier iedereen te kunnen bereiken. Mocht u als nabestaande geen kaart ontvangen en u wilt wel komen, neem dan aan het einde van de week vanaf 8 september alstublieft contact met ons op. U kunt zich aanmelden (bij voorkeur) via e-mail: jasmijn@znwv.nl. Als dat niet mogelijk is, kunt u ons tijdens kantooruren bellen: tel. (0341) 43 86 65.  Aanmelden is mogelijk tot 7 oktober 2017.

Foto: Fotografie FOT©HAST, www.hast.nl.