Verschillende behandelaren staan voor u klaar

In het Advies- en behandelcentrum (ABC) staan verschillende behandelaren klaar om u de best mogelijke zorg en behandeling te geven. Ieder zet zich vanuit zijn of haar vakgebied in. Samen dragen zij eraan bij dat u zich zo prettig mogelijk voelt. Uw behoeften, welbevinden en kwaliteit van leven staan altijd voorop. 

Hoe kunnen wij daaraan bijdragen? 
De behandelaren bespreken met u en uw naasten hoe u zich voelt, wat voor u van waarde is en wat u prettig vindt (of juist niet). Hoe kunnen we bijdragen aan uw levensgeluk? In een behandelplan beschrijven we de doelen die u – met onze ondersteuning – graag wilt bereiken.

Kunnen wij iets voor u betekenen?

Dan is de huisarts uw hoofbehandelaar. Met een verwijzing van uw huisarts kunnen een of meerdere behandelaren van het Advies- en behandelcentrum (ABC) bij uw behandeling of ondersteuning worden betrokken. Bijvoorbeeld een psycholoog, diëtist, ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist. 

Dan is de specialist ouderengeneeskunde uw hoofdbehandelaar. Op verwijzing van deze hoofdbehandelaar zijn alle disciplines van het Advies- en behandelcentrum (ABC) beschikbaar.  

Dan kan dit in reactiveringscentrum Klimop, een samenwerkingsverband van de Zorggroep en ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. Uw revalidatietraject zal erop gericht zijn om u weer zo zelfstandig mogelijk te maken, zodat u spoedig terug naar huis kunt. De behandelaren van het Advies- en behandelcentrum (ABC) zijn ook bij Klimop betrokken. Kijk voor meer info op de website van Reactiveringscentrum Klimop

Dan kunt u met een verwijzing van uw huisarts thuis behandeling krijgen van bepaalde behandelaren van het Advies- en behandelcentrum (de logopedist en de psycholoog). Voor meer informatie neem contact op met het medisch secretariaat 088-0563401, medisch.secretariaat@znwv.nl ).

Projecten
Het advies- en behandelcentrum (ABC) voert verschillende projecten uit.
Lees meer op de pagina projecten.

Telefoon: 088 – 056 30 00
E-mail: servicebureau@znwv.nl Bereikbaar op werkdagen:
tussen 8.30-17.00 uur

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Wie werken er bij het Advies- en behandelcentrum?

Een team van mensen uit verschillende vakgroepen werkt nauw met elkaar samen om u de best mogelijke zorg te bieden. Dit noemen wij ‘multidisciplinaire samenwerking’.  De vakgroepen vullen elkaar aan en versterken elkaar. Zo kunnen wij u echt zorg op maat bieden.
Het filmpje op deze pagina laat zien wat de verschillende behandelaren doen.

Meer weten?
Klik hieronder op de desbetreffende beroepsgroep.

Arts

Onze artsen zijn staan voor u klaar als u last hebt van medische klachten. Zij zijn gespecialiseerd in ziekteprocessen die voorkomen bij oudere mensen. De specialist ouderengeneeskunde is de hoofdbehandelaar. Samen met u, uw naasten de zorgmedewerkers en (mede)behandelaren brengen zij niet alleen uw klachten, maar vooral ook uw mogelijkheden in kaart. Daaruit volgt een behandelplan waarin staat hoe wij eraan kunnen bijdragen dat uw welzijn en welbevinden en de kwaliteit van uw leven optimaal is. Ook staat in dat plan hoe wij eraan kunnen bijdragen dat u zo goed mogelijk uw fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen kunt blijven aangaan.

Psycholoog

psychologie@znwv.nl
088 0563315 

De psycholoog richt zich op uw psychisch welbevinden. Vragen die centraal staan zijn: hoe voelt u zich, kuntgaat u om met uw situatie, wat is voor u van belang om u fijn te voelen? Wanneer u kampt met psychische problemen (zoals geheugenproblemen, angst, sombere gevoelens of (veranderd) gedrag dat voor anderen moeilijk te begrijpen of hanteren is), kan de psycholoog in gesprek gaan met u en uw naasten om te onderzoeken wat er precies aan de hand is.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeuten richten zich op uw lichamelijke (on)mogelijkheden. Zij komen in beeld zodra u problemen ervaart met het bewegen of omdat u gezondheidsproblemen ervaart. Het doel van de fysiotherapie kan zowel het verbeteren, herstellen en/of het behoud van uw lichamelijke functies zijn. Op verzoek van de huisarts of specialist ouderengeneeskunde voert de fysiotherapeut diagnostiek uit, stelt een behandeldoel vast en start de behandeling.

Ergotherapeut

De ergotherapeut kan u helpen bij het oplossen, voorkomen en/of verminderen van beperkingen in de uitvoer van uw dagelijkse activiteiten. Activiteiten die voorheen misschien vanzelfsprekend waren, lukken nu niet meer of gaan moeizaam. Het doel is dat u zo comfortabel en waar mogelijk zelfstandig uw dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren, eventueel op een aangepaste wijze. Denk hierbij aan activiteiten als eten en drinken, wassen, aankleden, zitten, liggen, schrijven en huishoudelijke activiteiten. Dit doet de ergotherapeut onder andere door hulpmiddelen in te zetten (bv. een rolstoel of aangepast bestek).

Logopedist

logopedie@znwv.nl
088 0563451 

De logopedist van het Advies- en behandelcentrum onderzoekt, behandelt en begeleidt u bij tal van problemen rond uw gezicht, mond en gehoor. Hierbij kunt u denken aan moeite met slikken, praat- of taalproblemen, ademhalingsstoornissen en gehoorproblemen. We geven daarnaast advies en training over communicatiehulpmiddelen. Ons doel is het bereiken van herstel, het behoud van uw huidige vaardigheden of het leren omgaan met uw beperkingen. De logopedisten zijn communicatie-experts en werken met alle disciplines samen en als dat nodig is, ook met bijvoorbeeld de audicien of tandarts.

Diëtist

dietetiek@znwv.nl
088 0563518 

Onze diëtist is specialist op het gebied van voeding in relatie tot ziekte bij ouderen. Als u voeding gerelateerde klachten hebt, krijgt u een persoonlijk dieet of voeding met het daarbij behorende advies. De diëtist is de specialist op het gebied van voeding bij meerdere complexe ziektebeelden zoals bijvoorbeeld oncologie, COPD, nierfalen, diabetes mellitus of Parkinson. Daarnaast is de diëtist expert op het gebied van sondevoeding en voedingsmiddelen, smaak, bereidingswijzen en recepturen.

Muziektherapeut

Bij deze therapievorm wordt muziek ingezet vanwege het positieve effect daarvan op emoties, gedrag, geheugen en leren en op sociaal of lichamelijk gebied. Ook de muziektherapeut werkt nauw samen met de andere specialisten, zoals de logopedist, psycholoog of fysiotherapeut. Daarnaast denkt de muziektherapeut met zorg- en welzijnsmedewerkers mee om te kijken en te adviseren over hoe muziek een plek kan krijgen voor bewoners(groepen) op een van de Zorggroeplocaties.

Bewegingsagoog

De bewegingsagoog zet beweegactiviteiten in ten behoeve van plezier en ontspanning. Dit kan zowel individueel als in een groep. Betrokken in de zorg rondom u, zoals zorgmedewerkers, welzijn coaches, gastvrouwen, vrijwilligers en mantelzorgers kunnen worden ondersteund in hoe het bewegen een plaats krijgt binnen uw dagelijks leven. In nauw overleg met collega-behandelaren kan de bewegingsagoog ook bewegen aanbieden bij onbegrepen gedrag.