9 mei 2020

Beste collega’s, bewoners, familie, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de Zorggroep,

In dit weekend ben ik 100 dagen aan het werk voor de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Als ik terugkijk heb ik nog nooit zo’n start meegemaakt, het zijn hele bijzondere dagen geweest, die ik mijn leven lang niet meer zal vergeten. Door de intensiteit van deze weken, voelt het ook alsof ik al veel langer verbonden ben aan de Zorggroep. De eerste zes weken was ik dagelijks in Harderwijk en omgeving aanwezig en heb ik nog een aantal locaties en collega’s kunnen bezoeken. Maar het grootste deel van de afgelopen periode werk ik vanwege de Corona maatregelen vanuit huis en ben ik de hele dag aan het (beeld)bellen en vergaderen op afstand. Inmiddels krijg ik daar behoorlijk wat vaardigheid en ook plezier in, maar het persoonlijke contact en de ontmoeting is toch wel wat we allemaal steeds meer gaan missen. 

We zien dat Nederland langzamerhand weer in een nieuwe fase komt. De vragen over het perspectief dat daarbij hoort nemen toe en veranderen de inhoud van onze gesprekken. In diverse reacties zien we ook dat we eraan toe zijn om weer naar het “nieuwe normaal” toe te groeien en te onderzoeken hoe fysieke ontmoetingen daarbinnen weer plaats kunnen vinden. Het is landelijk ook een hele complexe organisatie, waarin ik grote bewondering heb voor onze minister president en zijn adviseurs. Rutte heeft de veiligheid van onze gezondheidszorg hoog staan en ik zie hem dan ook uiterst zorgvuldig omgaan met de stappen die gezet kunnen worden. Het is knap om niet onder de druk van een kritische maatschappij te snel te gaan, maar het bewust en zorgvuldig op te bouwen. En in deze opbouwfase vraagt dat nog steeds heel veel van ons allemaal. Ik ben me ook heel bewust van de impact die dit alles heeft voor mensen die buiten de zorgsector werken. Ook daarmee zijn we sterk verbonden, soms rechtstreeks in onze eigen gezinnen en families. Maar zoals ons wekelijks in de persconferenties wordt voorgehouden, we kunnen dit alleen bestrijden met 17 miljoen mensen samen. Juist daarom is het nu zo belangrijk om onze inspanningen van de afgelopen 8 weken goed vol te houden en ondanks de vermoeidheid, die soms ook toeslaat, niet te verslappen. Ik ben heel trots op wat mijn collega’s, de bewoners en de familie daarin hebben laten zien in de afgelopen tijd!

De Zorggroep verleent zorg in een regio die fors getroffen is door het virus. Als je de kaart van Nederland bekijkt met de getroffen gemeenten, dan vraagt de aanpak van de opbouw in onze regio iets anders dan in de Achterhoek of in Friesland. Dat dwingt ons ook tot uiterste zorgvuldigheid in de fase die voor ons ligt. Het is een bewuste keuze om ons niet aan te melden bij de “pilot-organisaties” waar een verruiming van de bezoekregeling getest gaat worden in de komende twee weken. Het aantal besmettingen dat we nog in huis hebben is in onze regio te groot om dat risico te nemen. Op al onze locaties is inmiddels wel een mogelijkheid gerealiseerd om familie in speciale ruimten of in de tuin te kunnen ontmoeten. Het is geweldig om te zien hoe lokale ondernemers hierin de Zorggroep hebben gesteund met materialen en giften om dit te realiseren. Deze maand volgen we de ontwikkelingen van de pilot in het land nauwgezet. Daarnaast werken we ondertussen de randvoorwaarden verder uit, die voor de Zorggroep nodig zijn om aansluitend op de pilotfase ook naar een ruimer bezoekbeleid over te gaan. Hierover zal dan ook aanvullende informatie verstrekt worden.

We kiezen ervoor om maximale veiligheid te blijven bieden voor onze bewoners en onze medewerkers die de zorg moeten verlenen. De beschermende middelen zijn veel in het nieuws geweest in de afgelopen weken. We zijn erg blij dat we binnen de Zorggroep op de plaatsen waar dat noodzakelijk was vanwege besmetting, altijd beschermende maatregelen hebben kunnen nemen. Het heeft dagelijks heel veel tijd en energie gevraagd rond het bestellen en distribueren ervan, het was soms schaars, maar het heeft ons nooit ontbroken aan deze middelen. Op dit moment hebben we een grote voorraad om de komende weken goed te kunnen blijven werken.

Als we terugkijken zien we ook de enorme impact die corona heeft op onze organisatie. In ons werk hebben we veel te maken met de laatste fase van het leven en het overlijden dat daarbij hoort. Naast de 15 tot 20 overlijdens die we normaal meemaken per maand, zijn er door corona in de afgelopen tijd bijna 50 mensen extra overleden. Gelukkig hebben we ook gezien dat ruim 60 bewoners weer hersteld zijn van het virus. 

Rouw en verlies, maar ook blijdschap, het is er allemaal. Het past in het beeld van de getroffen regio waarin we werken als Zorggroep. Maar wat gaan er achter deze getallen indringende verhalen en momenten schuil. Voor de familie, die versneld afscheid moest nemen en misschien niet met de hele familie bij elkaar kon zijn om dit een plek te geven. Maar ook de blijdschap, als na een spannende tijd door herstel extra tijd ontvangen werd. Voor de medebewoners, die vertrouwde gezichten moeten missen en op sommige locaties de woonkamer stiller zagen worden. Voor iedereen die smacht naar contact en opnieuw geduld moet hebben, voordat we hier volgende stappen in kunnen zetten.

Impact ook voor onze medewerkers, die met veel zorg en liefde aanwezig zijn, maar hinder hebben van alle beschermende middelen die afstand creëren. En daaromheen, de voortdurende alertheid of angst, voor het ongrijpbare virus. Wat een moed en kracht is er nodig om dat werk te blijven volhouden. Wat een ongelofelijke bewondering heb ik voor al die collega’s die zich inzetten voor de zorg, op de locaties zelf, maar ook voor alle bijdragen die vanuit huis geleverd worden om het mogelijk te maken deze zorg te blijven verlenen. Ik zie het echt als een zegen als ik lees dat ons gemiddeld verzuim percentage 6,2% is tot en met april, wat 0,1% hoger is dan na de griepgolf van april 2019. Dat had zo anders kunnen zijn in deze tijd. Het zegt mij veel over de betrokkenheid en het zorghart van onze collega’s binnen de Zorggroep. Binnen de Zorggroep zijn 30 medewerkers thuis in quarantaine gegaan naar aanleiding van een positieve testuitslag. Dat gaf veel zorgen, enkele collega’s zijn ook heel erg ziek geweest van het virus. Maar we krijgen ook de berichten over herstel en terugkomst op het werk. Het geeft aan dat we goed voor elkaar moeten blijven zorgen en elkaar in de gaten moeten houden in en na zo’n zware tijd met extra werkbelasting. Daarom hoop ik van harte dat iedereen straks ook gewoon van zijn verlof kan gaan genieten. Ook al zien onze vakanties er in 2020 totaal anders uit, even los zijn van je werk en bijtanken in een andere omgeving of lekker in de achtertuin, zijn belangrijke voedingsbronnen om vitaal en fit te blijven. We zijn druk bezig met het werven van vakantiekrachten die in deze tijd werkzaamheden kunnen overnemen. En het is bijzonder om te zien dat het aantal aanmeldingen, om ons hierin in te komen ondersteunen, ook drie keer zo hoog is als voorgaand jaar. 

We komen in een nieuwe fase, we groeien toe naar een tijd waarin straks weer meer mogelijk is. Maar we zijn ons ook bewust dat we onze voorzorgsmaatregelen nog een periode heel serieus moeten volhouden. Daarvoor wens ik iedereen heel veel moed en kracht toe. En in het bijzonder wens ik, naast de zieke bewoners en de familie daaromheen, ook onze collega’s die ziek geworden zijn heel veel bescherming en zegen toe. Langs deze weg spreek ik ook voor iedereen nogmaals mijn grote dank en bewondering uit, voor je belangrijke betekenis voor de ander in deze tijd van zorgen op afstand.

Hartelijke groeten,

Gertjan Veening 
raad van bestuur