Beste cliënt of gemachtigde,

U ontving inloggegevens om toegang te krijgen tot het cliëntportaal (zie de paarse knop ‘naar cliëntenportaal’).

Gebruikt u het webadres https://clientenportaal.znwv.nl om toegang te krijgen? Vanwege technische redenen is dat niet mogelijk. Wat u kunt doen, is:

  1. Ga naar de volgende URL: https://znwv-cp.unit4online.com
  2. Log in met uw bekende gegevens en wachtwoord (CP-)
  3. Mocht u uw wachtwoord niet meer weten klik dan op ‘Wachtwoord vergeten’
  4. Pas uw wachtwoord aan naar aanleiding van de mail die hier op volgt. U heeft nu weer toegang tot het cliëntenportaal. Als u vragen hebt, verzoeken wij u deze te mailen naar: clientenportaal@znwv.nl

Via deze link vindt u de Handleiding cliëntenportaal Zorggroep Noordwest-Veluwe >>

De belangrijkste punten op een rij:

Wat houdt het cliënt portaal in?
Het cliëntportaal geeft u inzage in de rapportage en uw dossier. Als u inlogt kunt u de rapportages van de afgelopen 15 dagen lezen.  In een rapportage beschrijven en evalueren verzorgenden uw gezondheidssituatie. Soms doen zij dat dagelijks als er veel bijzonderheden zijn. Het kan ook zijn dat er enige tijd niet wordt gerapporteerd, omdat er geen directe aanleiding toe is.

Wie hebben er inzage in uw dossier?
Het zorgteam en de behandelaars hebben inzage in uw dossier en schrijven er ook in. U en iemand die u toestemming geeft kunnen ook inzage krijgen in het dossier. U krijgt één account. Dat wil zeggen dat u één inlognaam krijgt.

Wat heeft u nodig?
U kunt inloggen op uw dossier via een beveiligde pagina op internet.  U hebt hier een computer voor nodig en een emailadres. Als u een aanvraag doet voor inzage in het dossier krijgt u na ongeveer  5 werkdagen een bevestiging en inloggegevens in uw email.

Gedragsregels cliëntportaal
U hebt van de cliënt toestemming op inzage van privégegevens. Dat betekent dat de cliënt ervanuit mag gaan dat u er zorgvuldig mee omgaat. In formele zin bent u dan ook de enige die inzage hebt. Draag er zorg voor de gegevens niet voor anderen inzichtelijk zijn door uw toedoen en zonder toestemming van de cliënt. Als u bijvoorbeeld uw plaats aan de computer verlaat, voorkom dan dat uw account nog open staat, zodat anderen niet bij de gegevens kunnen komen. Sluit het cliëntportaal zo nodig af en log later opnieuw in. Ga zorgvuldig om met uw inloggegevens, zodat anderen deze zonder toestemming van de cliënt niet kunnen gebruiken.

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over het cliëntportaal dan kunt u deze stellen aan uw (contact-)verzorgende.
Heeft u technische vragen, bijvoorbeeld inlogproblemen, mail dan naar clientenportaal@znwv.nl.