Contactgegevens

De Proeftuin, locatie Sonnevanck
Sonnevancklaan 2
3847 LC Harderwijk
Telefoon: (088) 056 3000

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

De Proeftuin: ons verhaal!

Zo lang mogelijk in je eigen vertrouwde omgeving wonen en de dingen blijven doen waarvan je hart sneller gaat kloppen. Dat willen we het liefst allemaal. Toch kan er een moment komen waarop dat niet meer gaat. Doordat je meer hulp nodig hebt dan thuis mogelijk is. Dan kun je terecht in de Proeftuin op locatie Sonnevanck. Dit is geen traditionele woonzorglocatie, maar een vernieuwend thuis voor ouderen met een zorgindicatie die het in hun eigen huis – tijdelijk of permanent – niet meer redden. Wilt u weten of wonen in de Proeftuin iets voor u of voor uw naaste is? Neem dan vrijblijvend contact op met het Veluws Ouderen Servicepunt via 088 – 056 7777.

De zorg van de toekomst

In de Proeftuin gaan we ‘proefondervindelijk’ met elkaar de ouderzorg van de toekomst vormgeven. Met de kwaliteit die we voor alle ouderen nastreven: dichtbij, verbonden en bekwaam. Dit is noodzakelijk, omdat de Nederlandse verpleeghuizen de komende jaren vele duizenden handen tekort komen en we de zorg dus anders moeten gaan organiseren. Samen verkennen we wat werkt en wat niet. U zou het ’t beste kunnen beschouwen als een vorm van samenwerking tussen zorgvrijwilligers, mantelzorgers, het bestaande netwerk van de bewoners en professionele zorgverleners. Zo bouwen we aan een prettig en veilig thuis voor een brede variëteit van bewoners, die wij het liefst ‘huisgenoten’ noemen. Zij krijgen hier precies die hulp en ondersteuning die nodig is: niet meer en niet minder.

Hoe dat eruitziet? Dat verschilt per mens en per moment. Hoe dan ook: niet de zorg, maar het leefplezier staat centraal in de Proeftuin. De huisgenoten blijven zoveel mogelijk – samen met hun netwerk – doen wat zij zelf belangrijk vinden. En niet onbelangrijk: meer leefplezier voor de mensen die in de Proeftuin wonen betekent ook: meer werkplezier voor de mensen die daaraan bijdragen!

Niet vrijblijvend

Iedereen heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid: de bewoner en hun huisgenoten, mantelzorgers, vrijwilligers, welzijns- en zorgmedewerkers en de verantwoordelijke arts. Verwacht geen traditionele rolverdeling tussen ‘professionals’ en mensen zonder zorgdiploma. In de Proeftuin weten we ieders bekwaamheden op waarde te schatten! Want waarom zou een zorgmedewerker taken overnemen van de huisgenoot of het netwerk als zij die al jaren prima zelf vervullen? Zoveel mogelijk je gewone leven blijven leiden betekent ook: waar mogelijk samen met huisgenoten bijdragen aan de dagelijkse gang van zaken, zoals zorgen het huishouden, tafel dekken, de was vouwen of boodschappen doen.

Kortom, in de Proeftuin doen we het sámen! Er wordt een flink beroep op het netwerk gedaan en dat is niet vrijblijvend. Iedereen maakt deel uit van het team. Maar hoe deze zorg van de toekomst zich precies gaat ontwikkelen? Om in de stijl van de proeftuin te blijven: het menu staat zeker nog niet vast. Maar wie niet proeft, zal ook nooit te weten komen wat lekker is!

Klik op de plattegrond voor een vergroting, of klik hier voor de pdf.

Voor wie?

We kunnen het beste met enkele voorbeelden duidelijk maken voor wie de Proeftuin op dit moment geschikt zou kunnen zijn:

 • U krijgt al hulp via de thuiszorg, maar voor de thuiszorg is het lastig om niet geplande zorg te verlenen. U hebt bijvoorbeeld hulp nodig bij naar het toilet gaan, maar de thuiszorg kan niet binnen 5 minuten bij u zijn. In de Proeftuin is er direct hulp aanwezig.
 • De mantelzorgers (partner / kinderen) blijven zoveel mogelijk betrokken, maar kunnen dat niet 24 uur per dag, 7 dagen in de week volhouden. Op de Proeftuin gaan we als het ware de zorg met elkaar delen en gaan we samen kijken wie wat het beste kan doen. We gaan op zoek naar de beste balans voor zowel de huisgenoot als haar / zijn achterban. Met als uitgangspunt: de regie blijft zoveel mogelijk bij de huisgenoot.
 • Tijdens een gesprek met de huisarts en de thuiszorg is al eens nagedacht of het verlenen van zorg buiten de eigen woning een optie zou kunnen zijn. Maar u was nog niet toe aan zo’n fundamentele stap. Dan zou de Proeftuin een mogelijkheid kunnen zijn om na te gaan of zorg buiten de eigen woning wellicht minder bezwaarlijk is dan u had gedacht.

Er zijn ook voorbeelden te geven van zorg die de Proeftuin nu nog niet kan geven.

 • U hebt een aandoening waar zeer gespecialiseerde verpleegkundige hulp bij nodig is (sondevoeding bijvoorbeeld).
 • Er is sprake van een vergevorderd stadium van dementie of complex, onbegrepen gedrag. Daarvoor zijn onze goed gespecialiseerde ‘buren’ op Sonnevanck (het reguliere verpleeghuis) een betere plek. Op termijn zijn ook die bewoners op de Proeftuin welkom.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Welkom! Er is mogelijkheid voor één echtpaar om in de proeftuin te wonen. Dit gaat via een ‘partnerindicatie’.

U hebt dan recht op twee kamers, hoe u deze indeelt is geheel aan u.

De Zorggroep biedt al haar bewoners via Coax-aansluiting een standaard Caiway-pakket. Eventuele abonnementen zoals Videoland of Netflix zijn voor eigen rekening. Er is Wifi aanwezig.

Ja, dit is mogelijk. Hier zijn mogelijk wel wat kosten aan verbonden voor bijvoorbeeld de maaltijd

We hebben 3 badkamers in de Proeftuin. Kamer 1, 2 en 3 delen één badkamer; kamer 4, 5 en 6 delen één badkamer en kamer 7, 8, 9 en 10 delen één badkamer.

De Zorggroep maakt gebruik van ANC Mobile. Bij dit systeem horen drukmelders en bewegingssensoren. In welke mate hier gebruik van wordt gemaakt wordt nader bepaald.

Er is één nachtdienst aanwezig voor de naast elkaar liggende units Korenbloem 3 en de Proeftuin. Deze maakt gebruik van het oproepsysteem. U kunt zelf aangeven of u hiervan gebruik wilt maken.

De kamer kunt u volledig naar eigen smaak indelen. De gordijnen moeten wel aan brandveiligheidseisen voldoen.

De Zorggroep werkt met dagbestedingscoaches. In de proeftuin zal een dagbestedingscoach een aantal uur per week de tijd nemen voor activiteiten die aansluiten op de persoonlijke wensen van de huisgenoten. Daarnaast zijn er verscheidene grotere activiteiten op Sonnevanck, zoals koren in de kerkzaal, bloemschikken of markten. Ook de kerkdienst valt onder het welzijnsaanbod.

Wanneer er sprake is van één van de hieronder genoemde zorgindicaties, is het mogelijk om in de Proeftuin te komen wonen.

Binnen de proeftuin werken wij met VV5 en VV6. Als kanttekening bij VV5 geldt dat er geen sprake mag zijn van onrust of dwalen, omdat de Proeftuin een open woning is. In overleg verwelkomen wij ook huisgenoten met VV8, vanwege de vaak intensieve bijkomende verpleegtechnische handelingen.

In de Proeftuin wonen huisgenoten met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wzl). Er is (nog) geen gelegenheid om mensen met een persoonsgebonden budget (PGB) te verwelkomen.

Aanmelding gaat via de medewerkers klantenadvies. U kunt telefonisch contact met hen opnemen door te bellen met het servicebureau (tel: 088 – 056 3000) en te vragen naar een medewerker klantenadvies.

Een kijkje in de Proeftuin

Het is mogelijk een rondleiding te krijgen. U bent van harte welkom. U dient zich hiervoor wel van te voren aan te melden via telefoonnummer 088-0563000.

Bekijk alvast de foto’s in het fotocarrousel om een indruk te krijgen. Dit carrousel laat achter elkaar foto’s van de proeftuin zien. Klikt u op een foto, dan wordt de foto groter.  U kunt dan zelf door de foto’s heen bladeren door op de pijltjes te klikken.

Faciliteiten

 • Internetcafé
 • Kapsalon
 • Brasserie Vivaldi met open haard en terras!
 • Kerk
 • Dierenweide Dier en Wij
 • Speelhoek en –tuintje voor kids
 • Fysiotherapie behandelruimte
 • De Waterlelie (ontspanningsruimte)
 • Wandelpad
 • Diverse leuke verenigingsactiviteiten

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op de pagina Hoe regel ik woonruimte? of neem contact op met het servicebureau (088) 056 3000.

Cliëntenraad

Bewoners en cliënten kunnen over de zorgverlening meedenken en meepraten. Dit kan bijvoorbeeld via een cliëntenraad die de belangen van de bewoners behartigt. In de Zorggroep zijn 4 regionale cliëntenraden en een centrale cliëntenraad. Lees meer op de pagina medezeggenschap.

Vrienden van Sonnevanck

De Stichting stelt zich ten doel om het leven van de bewoners van verpleeghuis Sonnevanck te veraangenamen. De Stichting ontvangt haar financiële middelen uit legaten, schenkingen van donateurs, erfstellingen en overige baten. Zij besteedt deze aan zaken voor de bewoners van Sonnevanck, die niet bekostigd kunnen worden uit de investeringsbegroting van Sonnevanck zelf. Het streven van de Stichting is om het belang van de bewoner voorop te stellen.

> Meer informatie