Hebt u een klacht en komt u er met de betrokkenen niet uit?
Dan kunt u een klacht indienen.

Eerst overleg of hulp?
Wilt u eerst met iemand overleggen of hebt u hulp nodig bij het indienen van een klacht? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris. Dit kan via ons servicebureau 088 – 056 3000, via het klachtenformulier (hiernaast) of per e-mail. De klachtenfunctionaris adviseert, ondersteunt en bemiddelt. Hij stelt zich onpartijdig op en behandelt uw klacht – als u dat wilt – strikt vertrouwelijk.

Een klacht over onvrijwillige zorg
De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) gaat over onvrijwillige zorg. Deze wet bepaalt onder andere dat klachten over onvrijwillige zorg behandeld moeten worden door een onafhankelijke klachtencommissie. Hiervoor is de landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) opgericht. Meer informatie vindt u op www.kcoz.nl.

Hebt u een klacht over onvrijwilliger zorg? Lees dan eerst de informatie over de Wet zorg en dwang.

Klachtenprocedure
Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht met informatie over de verdere procedure. De gemiddelde tijdsduur van de afhandeling van een klacht is twee tot zes weken.

Lees ook de klachtenregeling clienten.

Servicebureau

Met uw vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij de medewerkers van ons servicebureau. Zij beantwoorden uw vragen of verwijzen u naar de juiste persoon of instantie. Zij kunnen u ook in contact brengen met onze klachtenfunctionaris.
Het servicebureau is bereikbaar via 088 – 056 3000 of servicebureau@znwv.nl.