Bij verzorgd wonen woont u zoveel mogelijk zelfstandig in het woonzorgcentrum. De verzorgenden zijn daar 24 uur per dag nabij om u waar nodig te ondersteunen. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen vanwege geheugen- of lichamelijke problemen. U heeft hiervoor intensieve verzorging en verpleging nodig. Bij beschermd wonen is er 24 uur per dag toezicht. Dit is vooral bedoeld voor mensen die niet meer zelf hulp kunnen oproepen.