Nee, er zijn geen bezoektijden. Wel vragen we om rekening te houden met rusttijden van de bewoners.