Bewegen is goed voor een mens en bevordert het welzijn. Aandacht voor beweging is enorm belangrijk.
In de ouderenzorg vraagt dit om blijvende aandacht en stimulans. Om elkaar te inspireren en enthousiasmeren deelden we de beweegkalender. Het hele jaar aandacht dus voor bewegen.  De foto’s zijn gemaakt door collega’s en cliënten in verschillende woonzorglocaties en thuissituaties. Bij elke foto staat een tip voor beweegstimulering.

 

Januari
Januari
“Stimuleer iemand die dagelijkse dingen zelf te doen.”
Februari
Tafel dekken
“Bedenk activiteiten waarbij ouderen uit zichzelf gaan bewegen.”
Maart
Duofiets
“Zoek naar alternatieven voor ouderen die minder mobiel zijn.”
April
Ochtendgymnastiek
“Speel in op sporten en hobby’s die iemand vroeger had.”
Mei
Weideheem
“Stimuleer een naaste om samen een rondje te lopen.”
Juni
Dieren
“Gebruik de liefde voor dieren.”
Juli
Sjoelen
“Speel bekende gezelschapsspellen waarbij iemand in beweging komt.”
Augustus
Fietsen
“Kijk vooral naar iemands fysieke mogelijkheden.”
September
Balopdoek
 

“Maak van bewegen een sociaal gebeuren.”

 

Oktober
Tuinieren
“Zorg voor extra beweging door ergens heen te gaan.”
November
Juichen
“Beweeg op het ritme van bekende muziek.”
December
And the winner is
“Vraag iemand jou te helpen bij de dagelijkse bezigheden.”