Hospice Jasmijn draagt het PREZO-hospice keurmerk. Dit keurmerk is een garantie dat onze zorg aansluit en past bij de kaders van palliatieve zorg. Om dit keurmerk te behouden wordt onze zorg geregeld getoetst.

Auditteam
Onlangs heeft er weer een audit plaatsgevonden door onafhankelijke auditoren van Stichting Perspekt.  Het auditteam dat de hospice-organisatie bezoekt,  toetst hoe de organisatie in de praktijk te werk gaat.  Zij voeren gesprekken met beroepskrachten, vrijwilligers, patiënten en naasten.

Ook controleert het team patiëntendossiers op het doorlopen van de cyclus en passende afstemming met de patiënt. De organisatie die voldoet aan de gestelde voorwaarden krijgt het keurmerk PREZO Hospicezorg. Het keurmerk is drie jaar geldig, waarbij in alle gevallen tussentijds een extra audit plaatsvindt.

PREZO Hospicezorg bestaat uit achttien prestaties, onderverdeeld naar domeinen, pijlers en voorwaarden.

Vanuit het eindrapport:
De auditor geeft een compliment voor de hartelijkheid en de warmte van het team, die door gasten wordt gevoeld. Er wordt echt gewerkt vanuit het hart! 

Op de foto een team bestaande uit: vrijwilligers, zorgteam, manager, kwaliteitsadviseur.

Zo is elke schakel van groot belang in het behalen van deze prestatie.