Medewerkers van Hospice Jasmijn nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 4 oktober van 19.00- 21.00 uur in de kerkzaal van Sonnevanck, Sonnevancklaan 2, Harderwijk. Op deze avond krijgt u informatie over palliatieve zorg, die erop gericht is om de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden. Om 19.00 uur is er inloop met koffie en thee, waarna de avond om 19.30 begint.

Bij het afnemen van de gezondheid door ziekte of door ouderdom kan er veel op u afkomen aan vragen en dilemma’s. Er kan een moment komen dat beter worden niet meer mogelijk is. In deze fase, die de palliatieve fase wordt genoemd, zien we de lichamelijke krachten af nemen. Pijn, andere ongemakken en de afhankelijkheid van andere mensen kunnen toenemen. Wat is belangrijk voor u wanneer uw gezondheid achteruitgaat? Weet uw naaste wat u in een dergelijke situatie wel of niet wil? Hebt u uw wensen ooit besproken en op papier vastgelegd?

Er lijkt steeds meer behoefte te zijn om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Toch is praten over de laatste levensfase niet het meest gemakkelijke onderwerp. Het wordt daarom vaak zo lang mogelijk uitgesteld. Misschien herkent u zich hierin en vindt u het lastig om het gesprek hierover aan te gaan met uw huisarts, met uw partner of met u kinderen. Daarbij willen we u graag ondersteunen.

Op deze avond krijgt u informatie over palliatieve zorg, die erop gericht is om de kwaliteit van het leven zo goed mogelijk te houden. (Ervarings)deskundigen waaronder een arts, verpleegkundigen en nabestaanden zijn aanwezig. U kunt zich aanmelden via e-mail: jasmijn@znwv.nl of bel 088 – 0563598 in Sonnevanck. Een verpleegkundige van Hospice zal een presentatie verzorgen.

De presentatie die wordt gegeven is onderdeel van het landelijk project van ZonMW: in gesprek met de burger. Via publieksbijeenkomsten willen zij bewustwording en kennis over de palliatieve zorg vergroten. De verwachte impact van dit project is dat meer mensen zich bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg in de palliatieve fase en dat meer mensen hebben nagedacht en gesproken met anderen over wensen met betrekking tot zorg in de palliatieve fase.

Graag tot ziens!