Woonlocaties open voor bezoek!

De coronamaatregelen voor verpleeghuizen zijn per 1 juli j.l. verder versoepeld. Dat is fantastisch nieuws voor iedereen! We hebben een goede balans gevonden tussen enerzijds gastvrijheid en anderzijds veiligheid waardoor er momenteel geen corona in de Zorggroep is. Dit geeft ons vertrouwen voor de verdere verruiming!

Vanaf 3 juli zijn onze locaties weer open voor vaste bezoekers. Dat geldt ook voor de brasserieën. Dat doen we nog steeds met grote voorzichtigheid. De dreiging van het coronavirus ligt immers nog steeds op de loer en de Veluwe is zwaar getroffen geweest door het virus. Als op een locatie toch weer (het vermoeden van) corona is, moeten de maatregelen weer worden teruggedrongen; dat willen we natuurlijk voorkomen!

Veiligheidsmaatregelen 
Voor ieders veiligheid gelden de volgende afspraken voor elk bezoek:

 • Neem voordat u op bezoek komt, contact op met de afdeling en maak een afspraak.
 • Desinfecteer bij binnenkomst eerst uw handen bij de desinfectiezuil (zie de daar aanwezige instructiekaart).
 • Noteer uw naam- en adresgegevens en uw telefoonnummer vervolgens in het gastenboek dat u bij de ingang vindt. Dit is nodig voor het geval er toch corona optreedt op een locatie; wij kunnen dan snel contact met u opnemen voor het bron- en contactonderzoek van de GGD.
 • Desinfecteer hierna wederom uw handen met handenalcohol.
 • Loop via de kortst mogelijke aangegeven looproute naar uw bestemming.
 • Houd tijdens uw bezoek altijd anderhalve meter afstand van elkaar, ook van uw dierbare(n).
 • Desinfecteer bij uw vertrek nogmaals uw handen.

Wandelen met bezoek
Met dit prachtige weer is het heerlijk om samen te gaan wandelen. Dat gunnen wij iedereen van harte! Wandelen met bezoek is toegestaan voor alle bewoners van zowel beschermd als verzorgd wonen, maar ook hier geldt dat u 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Is dat niet mogelijk? Dan bieden wij bezoek een mondneusmasker aan. Na de wandeling met een rolstoel moeten de handvatten en armleuningen worden gereinigd met 70% alcohol bij de entree van de woning.

Tenslotte
Kom niet op bezoek als u klachten hebt die te maken kunnen hebben met Covid-19: hoesten, neusverkoudheid, niezen, keelpijn, benauwdheid, koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak. Krijgt u binnen 2 weken na uw bezoek klachten passend bij COVID-19? Meld dit dan aan de locatiemanager.

Wij wensen u een plezierig bezoek toe!

Corona-coördinatieteam

Om alle ontwikkelingen op de voet te volgen en zonodig direct maatregelen te kunnen nemen, is in de Zorggroep een corona-coördinatieteam ingesteld.

Het corona-coördinatieteam komt dagelijks bij elkaar om te beoordelen of aanscherping van maatregelen nodig is. Houd alstublieft deze website in de gaten om de veranderingen te kunnen volgen! Er worden veel vragen gesteld over (de maatregelen ten gevolge van) het coronavirus. De antwoorden op de meest gestelde vragen staan hieronder.

Van de raad van bestuur

Welke basisregels gelden nu voor iedereen? 

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. Aan welke maatregelen moet iedereen in Nederland zich houden vanaf 1 juli
Bekijk de
factsheet van de Rijksoverheid.   

vragen van cliënten, bewoners  en naasten

Hebt u last griepverschijnselen, dan adviseren wij u om telefonisch contact op te nemen met de huisarts en/of de GGD om u te laten testen. Wij stellen het bijzonder op prijs als u de verzorgende van de Zorggroep ook op de hoogte stelt!

Hulp bij het huishouden weer zorgvuldig opgestart

Nu de coronacrisis langer duurt, is het voor veel cliënten niet langer verantwoord om van hulp bij de huishouding verstoken te blijven. Per cliënt wordt regelmatig bekeken wat nodig is.

Sommige cliënten redden het prima zonder de hulp omdat naasten kunnen bijspringen. Anderen hebben in verband met de coronacrisis liever geen mensen over de vloer en zien er welbewust van af. Wij hebben wekelijks telefonisch contact met de cliënten om te kunnen monitoren hoe het met hen gaat. Ook met mensen die zelf in hun netwerk iemand hebben kunnen vinden die de huishoudelijke taken van ons overneemt.

Als er hulp bij het huishouden wordt geleverd, wordt altijd voor het bezoek telefonisch contact opgenomen waarbij corona gerelateerde vragen worden gesteld. Zonder klachten gaat de hulp bij de huishouding door.

De coronamaatregelen voor verpleeghuizen zijn per 1 juli j.l. verder versoepeld. Dat is fantastisch nieuws voor iedereen! We hebben een goede balans gevonden tussen enerzijds gastvrijheid en anderzijds veiligheid waardoor er momenteel geen corona in de Zorggroep is. Dit geeft ons vertrouwen voor de verdere verruiming!

Vanaf 3 juli zijn onze locaties weer open voor vaste bezoekers. Dat geldt ook voor de brasserieën. Dat doen we nog steeds met grote voorzichtigheid. De dreiging van het coronavirus ligt immers nog steeds op de loer en de Veluwe is zwaar getroffen geweest door het virus. Als op een locatie toch weer (het vermoeden van) corona is, moeten de maatregelen weer worden teruggedrongen; dat willen we natuurlijk voorkomen! 

Veiligheidsmaatregelen 
Voor ieders veiligheid gelden de volgende afspraken voor elk bezoek:

 • Neem voordat u op bezoek komt, contact op met de afdeling en maak een afspraak
 • Desinfecteer bij binnenkomst eerst uw handen bij de desinfectiezuil (zie de daar aanwezige instructiekaart)
 • Noteer uw naam- en adresgegevens en uw telefoonnummer vervolgens in het gastenboek dat u bij de ingang vindt. Dit is nodig voor het geval er toch corona optreedt op een locatie; wij kunnen dan snel contact met u opnemen voor het bron- en contactonderzoek van de GGD
 • Desinfecteer hierna wederom uw handen met handenalcohol
 • Loop via de kortst mogelijke aangegeven looproute naar uw bestemming
 • Houd tijdens uw bezoek altijd anderhalve meter afstand van elkaar, ook van uw dierbare(n)
 • Desinfecteer bij uw vertrek nogmaals uw handen.
Wandelen met bezoek
Met dit prachtige weer is het heerlijk om samen te gaan wandelen. Dat gunnen wij iedereen van harte! Wandelen met bezoek is toegestaan voor alle bewoners van zowel beschermd als verzorgd wonen, maar ook hier geldt dat u 1,5 meter afstand van elkaar houdtIs dat niet mogelijk? Dan bieden wij bezoek een mondneusmasker aan. Na de wandeling met een rolstoel moeten de handvatten en armleuningen worden gereinigd met 70% alcohol bij de entree van de woning. 

Tenslotte
Kom niet op bezoek als u klachten hebt die te maken kunnen hebben met Covid-19: hoesten, neusverkoudheid, niezen, keelpijn, benauwdheid, koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak. Krijgt u binnen 2 weken na uw bezoek klachten passend bij COVID-19? Meld dit dan aan de locatiemanager.

 • Bezoek kan alleen op afspraak plaatsvinden.
 • De bezoeker meldt zich bij de ingang van de locatie en wordt daar opgevangen door een medewerker van de locatie
 • Deze medewerker zal vragen naar de actuele gezondheid van de bezoeker, meet diens temepratuur met een infraroodthermometer en vraat het bezoek de handen te reinigen bij de zuil met handenalcohol
 • Het bezoek krijgt een mondneusmasker en handschoenen aangereikt, met instructie over hoe deze te gebruiken. Dit mondneusmasker dient gedurende de gehele bezoektijd te worden gedragen; ook tijdens een eventuele wandeling als 1,5 meter afstand niet mogelijk is. Ook mét mondneusmasker dient voldoende afstand (minimaal 1,5 meter) te worden gehouden.
 • Vanaf de ingang gaat het bezoek direct naar het appartement van de bewoner en houdt daarbij voldoende afstand tot andere bezoekers, personeel en bewoners.
 • Na een uur verlaat het bezoek via de kortste weg vanuit het appartement van de bewoner de locatie. Ook als er tijdens het bezoek gewandeld wordt met de cliënt, wordt de kortste route gebruikt om naar buiten en naar binnen te gaan.

Met de verruiming van de bezoekersregeling per 1 juli is ook ook de ‘oude’ bezoekersregeling bij een bewoner in de stervensfase weer van kracht gegaan, met inachtneming van anderhalve meter afstand. Dit geldt uitsluitend voor bewoners die géén corona hebben of een vermoeden daarop.
Als er wel een (verdenking op) corona is dan gelden er  aangepaste bezoekregels.

Bezoekers mogen geen verschijnselen hebben als neusverkoudheid, hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak en/of kortademigheid, met en ook zonder ook zonder koorts.

Het aantal bezoekers per keer is – vanwege de 1,5 meter afstand – vaak beperkt tot 1 dan wel 2 familieleden/naasten tegelijkertijd. Dit zal in samenspraak met familie, het management en de specialist ouderengeneeskunde (als behandelend arts of adviseur in het verzorgingshuis) worden afgesproken.

De bewoners van de locaties van de Zorggroep behoren tot een zeer kwetsbare groep. Daarom vragen wij bezoekers, conform de landelijke richtlijnen, bij bezoek aan de locatie, op het appartement en buiten tijdens een wandeling (als de 1,5 meter afstand niet kan worden gehandhaafd) een mondkapje te dragen.

In principe is het houden van 1,5 meter afstand in combinatie met goede handhygiëne voldoende. Omdat met name bij bewoners met dementie het houden van voldoende afstand soms moeilijk is, vragen wij bezoekers conform de landelijke richtlijnen op de locatie, het appartement en buiten tijdens een wandeling een mondkapje en handschoenen te dragen. We raden het u sterk af uw mondkapje aan te raken of af te doen. Indien u het mondkapje toch heeft afgedaan, raden we u aan dit te melden bij de begeleider. Dat geldt ook voor fysiek contact of minder dan 1,5 meter afstand houden. In al deze gevallen is er kans op het overdragen van het coronavirus.

Ja,  uw naaste kan als voorheen uw was ophalen en terugbrengen.

Mocht wasgoed in aanraking zijn geweest met een besmette persoon, dan zorgt de Zorggroep voor reiniging.

Als zich op een van onze locaties een bevestigde besmetting voordoet, wordt op die locatie per direct een gedeeltelijke of gehele bezoekersstop ingesteld. De betrokken bewoners en hun vertegenwoordigers/eerste contactpersoon worden daarover zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en geïnformeerd over de maatregelen die dan, in overleg met de GGD, genomen worden.

Dan kan gelukkig weer, als wij daarover goede afspraken met u kunnen maken. Zo zult u drukke plekken moeten vermijden en altijd anderhalve meter afstand tot anderen blijven houden. Wanneer u de woonzorglocatie weer betreedt, geldt bovendien een aantal hygiënemaatregelen.

Mensen die op de wachtlijst staan om in een woonzorglocatie van de Zorggroep te komen wonen, zijn weer welkom. Om het risico van het binnenbrengen van het coronavirus via deze weg te minimaliseren, worden nieuwe bewoners de eerste twee weken in quarantaine op hun eigen kamer verpleegd. Deze regel is ingesteld voor hun eigen veiligheid, die van hun toekomstige medebewoners en die van het zorgpersoneel.  

In deze onrustige en onzekere tijd is het belangrijk om bemoediging en troost te kunnen blijven bieden aan ieder die dat nodig heeft. Onze geestelijke verzorgers zijn daarvoor aanwezig op de verschillende locaties.

Dagactiviteiten  gaan voorzichtig weer open voor bezoekers/ cliënten van buiten onze locaties.  We zorgen er wel voor dat mensen niet dicht bij elkaar zitten en houden ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM.

Tips voor activiteiten voor mensen met dementie van Alzheimer Nederland:  https://dementie.nl/activiteiten-voor-mensen-met-dementie.

Het bovenbrein – of denkende brein –  is bij dementie het eerste dat beschadigd raakt. Hierdoor kan iemand woorden niet meer goed begrijpen en ook verbanden leggen is moeilijk. Zinnen als ‘als het straks voorbij is dan kom ik weer langs’ en ‘ik wil wel maar ik mag niet langskomen’ worden vaak niet goed begrepen.

Een paar tips:

 •  Als u met uw naaste telefoneert, laat dan uw stem een beetje lachen. De ander voelt dan dat het goed is.
 • Gebruik korte geruststellende zinnen zoals ‘ik denk aan je’ of ‘het is goed’.
 • Als u met beeld belt gebruik dan uw nonverbale krachten. Uw naaste zal u waarschijnlijk spiegelen, omdat dat deel in het brein nog werkt.

Brasserieën verwelkomen graag weer bezoekers!  Uiteraard wel altijd met inachtneming van de 1,5 meter. 

De kerkdiensten op de locaties worden geannuleerd (conform de richtlijnen PKN).

De kappers op de locaties zijn weer open en u kunt ook weer bij de pedicure terecht.

De inloopuren op onze woonzorglocaties gaan voorlopig niet door.

Stel uw vragen aan de eerste contactverzorgende. Hij of zij  kan uw vraag bespreken met de verpleegkundige, de locatiemanager of specialist ouderengeneeskunde. Als zij er ook niet uitkomen wordt uw vraag voorgelegd aan het corona-coördinatieteam.

vragen van verwijzers

Ja, niet alleen spoedgevallen (ELV, crisis en spoed) kunnen bij ons terecht, maar vanaf nu ook weer mensen die op de wachtlijst staan. U kunt ook weer nieuwe cliënten (niet-spoed) bij ons Veluwse Ouderenservicepunt (het VOS) aanmelden. Om te zorgen dat het coronavirus niet via deze weg in onze locaties komt, worden nieuwe bewoners eerst gedurende twee weken op hun kamer in quarantaine verpleegd.

Eerder verschenen nieuwsberichten

Meer weten?

Antwoorden op de belangrijkste vragen over het coronavirus vindt u op de site van het RIVM. Ook op thuisarts.nl  vindt u betrouwbare informatie.