Bezoekers zijn en blijven van harte welkom!

 • Goed nieuws: het maximale aantal van twee bezoekers is opgeheven.
 • Het is ook niet langer nodig om bezoek aan te melden via de bezoekersapp.
 • Bezoek is ook weer welkom in de algemene ruimte zoals de brasserie en de huiskamer.

Maatregelen

Voor ieders veiligheid blijven de volgende afspraken voor elk bezoek gelden:

 • Was uw handen voor vertrek naar de woning waar uw naaste woont.
 • Desinfecteer bij binnenkomst eerst uw handen bij de desinfectiezuil.
 • Wij adviseren u dringend om nog steeds 1,5 meter afstand van elkaar te houden.
 • In de algemene ruimtes: houd afstand van andere bewoners en hun bezoekers.
 • De ruimtes zijn volgens de 1½-meter richtlijn ingericht. Als er geen lege stoel staat, dan is er geen plek meer vrij. Er mogen geen extra stoelen bij geplaatst worden.
 • Had u één of meerdere klachten (hoesten, neusverkoudheid, verhoging/koorts >38 graden Celsius, benauwdheidsklachten) in de afgelopen 24 uur? Dan kunnen we u helaas niet ontvangen.

Let op!
Kom niet op bezoek als u klachten hebt die te maken kunnen hebben met Covid-19: hoesten, neusverkoudheid, niezen, keelpijn, benauwdheid, koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak. Krijgt u binnen 2 weken na uw bezoek klachten passend bij COVID-19? Meld dit dan aan de locatiemanager.

vragen van verwijzers

Ja, niet alleen spoedgevallen (ELV, crisis en spoed) kunnen bij ons terecht, maar ook mensen die op de wachtlijst staan. U kunt ook nieuwe cliënten (niet-spoed) bij ons Veluwse Ouderenservicepunt (het VOS) aanmelden.

vragen van cliënten, bewoners  en naasten

Hebt u last griepverschijnselen, dan adviseren wij u om telefonisch contact op te nemen met de huisarts en/of de GGD om u te laten testen. Wij stellen het bijzonder op prijs als u de verzorgende van de Zorggroep ook op de hoogte stelt!

Welkom! Maar als u verkoudheidsklachten hebt, vragen wij u om niet langs te komen.  

Bezoekers mogen geen verschijnselen hebben als neusverkoudheid, hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak en/of kortademigheid, met en ook zonder ook zonder koorts.

Als zich op een van onze locaties een bevestigde besmetting voordoet, worden daar maatregelen genomen om verdere verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. De betrokken bewoners en hun vertegenwoordigers/eerste contactpersoon worden daarover zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en geïnformeerd over de maatregelen die dan genomen worden.

Graag maken wij daarover een paar afspraken met u; zo vragen we u drukke plekken te vermijden en altijd anderhalve meter afstand tot anderen te houden. En houdt u zich aan de hygiënemaatregelen als u de woonzorglocatie weer betreedt?

Ja, dagactiviteiten/welzijnsactiviteiten gaan gewoon door. Uiteraard met inachtneming van de geldende coronaveiligheidsregels. Ook zien we graag dat onze vaste vrijwilligers blijven komen.

Wilt u liever niet fysiek komen maar wel contact hebben? Overleg op de locatie waar uw naaste verblijft over mogelijkheden als beeldbellen. Wij helpen u graag!
Hebt u vragen of loopt u ergens tegenaan? Laat het weten aan de eerste contactverzorgende. Hij of zij kijkt samen met u naar een passende oplossing.

Het bovenbrein – of denkende brein –  is bij dementie het eerste dat beschadigd raakt. Hierdoor kan iemand woorden niet meer goed begrijpen en ook verbanden leggen is moeilijk. Zinnen als ‘als het straks voorbij is dan kom ik weer langs’ en ‘ik wil wel maar ik mag niet langskomen’ worden vaak niet goed begrepen.

Een paar tips:

 •  Als u met uw naaste telefoneert, laat dan uw stem een beetje lachen. De ander voelt dan dat het goed is.
 • Gebruik korte geruststellende zinnen zoals ‘ik denk aan je’ of ‘het is goed’.
 • Als u met beeld belt gebruik dan uw nonverbale krachten. Uw naaste zal u waarschijnlijk spiegelen, omdat dat deel in het brein nog werkt.

Zeker. Wel graag 1 1/2 meter afstand van iedereen houden.

Ook de kerkdiensten kunnen weer doorgang vinden, met 1 1/2 meter afstand van elkaar.

Ja. Voor de inloopuren op onze woonzorglocaties kunt u zich aanmelden via ons servicebureau.

Stel uw vragen aan de eerste contactverzorgende. Hij of zij  kan uw vraag bespreken met de verpleegkundige, de locatiemanager of specialist ouderengeneeskunde. Als zij er ook niet uitkomen wordt uw vraag voorgelegd aan het corona-coördinatieteam.