Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown
De coronamaatregelen vragen veel van ieders uithoudingsvermogen. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het voor iedereen wordt. Maar nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. Tegelijkertijd is de fase gekomen om, beperkt en weloverwogen, iets meer risico te nemen. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 30 maart van kracht, maar er zijn ook verruimingen in de maatregelen aangekondigd. Lees meer op de site van de overheid

Bezoekersregeling iets verruimd
Vanaf maandag 15 maart gaan we van één naar twee personen per dagPer week kunnen dit meerdere personen zijn maar maximaal 5 verschillende. Dit geldt voor bezoek van bewoners die volledig (dus twee keer) zijn gevaccineerd. Om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen, adviseren wij dat er per bezoek 1 persoon komt, of twee personen tegelijk uit hetzelfde huishouden. Voor bewoners die nu één keer of niet zijn gevaccineerd, geldt nog steeds de regel van één bezoeker per bewoner per dag

Plan uw bezoek in via de bezoekersapp!
Er mogen niet teveel bezoekers tegelijk in de woningen aanwezig zijn. Om dit in goede banen te leiden, vragen wij u om u vooraf uw bezoek aan te melden via de bezoekersapp https://znwv.planuwbezoek.nl/. Op de homepage van deze website vindt u ook een knop ‘plan uw bezoek’ die rechtstreeks naar de app gaat. Graag vragen wij u om ook de afspraken rond bezoek die daar staan nogmaals goed door te nemen; zo kunnen we elkaar helpen om het veilig te houden!
Het invullen van de app is eenvoudig.
Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact op met bij voorkeur het servicebureau van de Zorggroep (088 0563000) of anders met uw contactverzorgende.   

Maatregelen
Voor ieders veiligheid gelden de volgende afspraken voor elk bezoek:

 • Meld uw bezoek vooraf aan via  Plan uw bezoek
 • Vanaf 15 maart:
  • maximaal 2 bezoekers per dag  (1 per bezoek of 2 uit één huishouden) voor bewoners die volledig zijn gevaccineerd (2x geprikt)
   maximaal 5 verschillende bezoekers per week
  • Maximaal 1 bezoeker per dag voor bewoners die niet of niet volledig zijn gevaccineerd
 • Was uw handen voor vertrek naar de woning waar uw naaste woont
 • Desinfecteer bij binnenkomst eerst uw handen bij de desinfectiezuil
 • Doe een mondneusmasker op gedurende het hele bezoek
 • Loop via de kortst mogelijke aangegeven looproute naar uw bestemming
 • Blijf tijdens het bezoek op de kamer van uw naaste
 • Hou tijdens het bezoek altijd anderhalve meter afstand van elkaar, ook van uw dierbare(n)
 • De ruimtes zijn volgens de 1½-meter richtlijn ingericht. Als er geen lege stoel staat, dan is er geen plek meer vrij. Er mogen geen extra stoelen bij geplaatst worden.
 • Bij vertrek: gooi uw mondneusmasker weg en desinfecteer nogmaals uw handen.
 • Had u één of meerdere klachten (hoesten, neusverkoudheid, verhoging/koorts >38 graden Celsius, benauwdheidsklachten) in de afgelopen 24 uur? Dan kunnen we u helaas niet ontvangen.

Let op!
Kom niet op bezoek als u klachten hebt die te maken kunnen hebben met Covid-19: hoesten, neusverkoudheid, niezen, keelpijn, benauwdheid, koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak. Krijgt u binnen 2 weken na uw bezoek klachten passend bij COVID-19? Meld dit dan aan de locatiemanager.

Vaccinaties
In de laatste week van februari zijn de bewoners van verzorgd wonen voor de eerste keer gevaccineerd. Onder hen was de vaccinatiebereidheid groot. In de eerste week van maart heeft de tweede vaccinatieronde plaatsgevonden bij bewoners van beschermd wonen. Zo komen we telkens een stapje verder!
Onze bezoekersapp is hierop aangepast.

Avondklok
Sinds zaterdag 23 januari geldt er een avondklok van 21.00 uur tot 04.30 uur. Het is dan verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. Uitzondering op deze regel is onder andere: als je in de zorg werkt en van je werkgever voor je werk naar buiten moet. Onze medewerkers hebben daarom Werkgeversverklaring Avondklok ontvangen.

vragen van verwijzers

Ja, niet alleen spoedgevallen (ELV, crisis en spoed) kunnen bij ons terecht, maar ook mensen die op de wachtlijst staan. U kunt ook nieuwe cliënten (niet-spoed) bij ons Veluwse Ouderenservicepunt (het VOS) aanmelden. Om te zorgen dat het coronavirus niet via deze weg in onze locaties komt, worden nieuwe bewoners eerst op hun kamer in quarantaine verpleegd.

vragen van cliënten, bewoners  en naasten

Hebt u last griepverschijnselen, dan adviseren wij u om telefonisch contact op te nemen met de huisarts en/of de GGD om u te laten testen. Wij stellen het bijzonder op prijs als u de verzorgende van de Zorggroep ook op de hoogte stelt!

Nu de coronacrisis langer duurt, is het voor veel cliënten niet langer verantwoord om van hulp bij de huishouding verstoken te blijven. Per cliënt wordt regelmatig bekeken wat nodig is.

Sommige cliënten redden het prima zonder de hulp omdat naasten kunnen bijspringen. Anderen hebben in verband met de coronacrisis liever geen mensen over de vloer en zien er welbewust van af. Wij hebben wekelijks telefonisch contact met de cliënten om te kunnen monitoren hoe het met hen gaat. Ook met mensen die zelf in hun netwerk iemand hebben kunnen vinden die de huishoudelijke taken van ons overneemt.

Als er hulp bij het huishouden wordt geleverd, wordt altijd voor het bezoek telefonisch contact opgenomen waarbij corona gerelateerde vragen worden gesteld. Zonder klachten gaat de hulp bij de huishouding door.

Onze woonzorglocaties zijn open voor vaste bezoekers. Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn op de woning waar uw naaste woont, vragen wij u wel om uw bezoek vooraf aan te melden via  Plan uw bezoek. Hebt u het kamernummer van uw naaste bij de hand? Dat hebt u namelijk nodig om u te kunnen aanmelden. Als u dit nummer niet weet, neem dan contact op met het zorgpersoneel van de woning.

Vanaf 15 maart:

 • maximaal 2 bezoekers per dag  (1 per bezoek of 2 uit één huishouden) voor bewoners die volledig zijn gevaccineerd (2x geprikt)
  maximaal 5 verschillende bezoekers per week
 • Maximaal 1 bezoeker per dag voor bewoners die niet of niet volledig zijn gevaccineerd

  

Op 20 januari werd door premier Rutte en minister De Jonge afgekondigd dat in heel Nederland  het ontvangen van bezoek is beperkt tot maximaal 1 persoon van 13 jaar of ouder per dag. Deze maatregel geldt tot tenminste 9 februari. Onze bezoekersapp is hierop aangepast.  

Voor ieders veiligheid gelden de volgende afspraken voor elk bezoek:

 • Meld uw bezoek vooraf aan via  Plan uw bezoek
 • Vanaf 15 maart:
  • maximaal 2 bezoekers per dag  (1 per bezoek of 2 uit één huishouden) voor bewoners die volledig zijn gevaccineerd (2x geprikt)
   maximaal 5 verschillende bezoekers per week
  • Maximaal 1 bezoeker per dag voor bewoners die niet of niet volledig zijn gevaccineerd
 • Was uw handen voor vertrek naar de woning waar uw naaste woont
 • Desinfecteer bij binnenkomst eerst uw handen bij de desinfectiezuil
 • Doe een mondneusmasker op gedurende het hele bezoek
 • Loop via de kortst mogelijke aangegeven looproute naar uw bestemming
 • Blijf tijdens het bezoek op de kamer van uw naaste
 • Hou tijdens het bezoek altijd anderhalve meter afstand van elkaar, ook van uw dierbare(n)
 • De ruimtes zijn volgens de 1½-meter richtlijn ingericht. Als er geen lege stoel staat, dan is er geen plek meer vrij. Er mogen geen extra stoelen bij geplaatst worden.
 • Bij vertrek: gooi uw mondneusmasker weg en desinfecteer nogmaals uw handen.
 • Had u één of meerdere klachten (hoesten, neusverkoudheid, verhoging/koorts >38 graden Celsius, benauwdheidsklachten) in de afgelopen 24 uur? Dan kunnen we u helaas niet ontvangen.

Krijgt u binnen 2 weken na uw bezoek klachten passend bij COVID-19? Meld dit dan aan de locatiemanager.

Wilt u met uw naast wandelen? Dan willen we u vragen 1,5 meter afstand van elkaar te houdenIs dat niet mogelijk? Draag dan een mondneusmasker. Als u  een wandeling met een rolstoel hebt gemaakt, dan moeten de handvatten en armleuningen worden gereinigd met 70% alcohol bij de entree van de woning. 

Verder verzoeken wij u zeer dringend om drukke plaatsen tijdens de wandeling te vermijden en ook niet bij iemand thuis/ in het ziekenhuis op bezoek te gaan. Dit voor uw eigen veiligheid, die van de medebewoners en van het (zorg)personeel!

Ook voor bezoekers van een bewoner in de stervensfase gelden coronaregels, zoals de inachtneming van anderhalve meter afstand. Dit geldt uitsluitend voor bewoners die géén corona hebben of een vermoeden daarop. Als er wel een (verdenking op) corona is dan gelden er  aangepaste bezoekregels.

Bezoekers mogen geen verschijnselen hebben als neusverkoudheid, hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak en/of kortademigheid, met en ook zonder ook zonder koorts.

Het aantal bezoekers per keer is – vanwege de 1,5 meter afstand – vaak beperkt tot 1 dan wel 2 familieleden/naasten tegelijkertijd. Dit zal in samenspraak met familie, het management en de specialist ouderengeneeskunde (als behandelend arts of adviseur in het verzorgingshuis) worden afgesproken.

De bewoners van de locaties van de Zorggroep behoren tot een zeer kwetsbare groep. Daarom vragen wij bezoekers, conform de landelijke richtlijnen, bij bezoek aan de locatie, op het appartement en buiten tijdens een wandeling (als de 1,5 meter afstand niet kan worden gehandhaafd) een mondkapje te dragen.

Ja,  uw naaste kan als voorheen uw was ophalen en terugbrengen.

Mocht wasgoed in aanraking zijn geweest met een besmette persoon, dan zorgt de Zorggroep voor reiniging.

Als zich op een van onze locaties een bevestigde besmetting voordoet, wordt op die locatie per direct een gedeeltelijke of gehele bezoekersstop ingesteld. De betrokken bewoners en hun vertegenwoordigers/eerste contactpersoon worden daarover zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en geïnformeerd over de maatregelen die dan, in overleg met de GGD, genomen worden.

Ja dat kan. Graag maken wij daarover wel een paar afspraken met u; zo vragen we u drukke plekken te vermijden en altijd anderhalve meter afstand tot anderen te houden. En houdt u zich aan de hygiënemaatregelen als u de woonzorglocatie weer betreedt?

Mensen die op de wachtlijst staan om in een woonzorglocatie van de Zorggroep te komen wonen, zijn weer welkom. Om het risico van het binnenbrengen van het coronavirus via deze weg te minimaliseren, worden nieuwe bewoners een afgesproken periode in quarantaine op hun eigen kamer verpleegd. Deze regel is ingesteld voor hun eigen veiligheid, die van hun toekomstige medebewoners en die van het zorgpersoneel.  

In deze onrustige en onzekere tijd is het belangrijk om bemoediging en troost te kunnen blijven bieden aan ieder die dat nodig heeft. Onze geestelijke verzorgers zijn daarvoor aanwezig op de verschillende locaties.

Ja, dagactiviteiten  zijn open voor bezoekers/ cliënten van buiten onze locaties.  We zorgen er wel voor dat mensen niet dicht bij elkaar zitten en houden ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM.

Tips voor activiteiten voor mensen met dementie van Alzheimer Nederland:  https://dementie.nl/activiteiten-voor-mensen-met-dementie.

Wilt u liever niet fysiek komen maar wel contact hebben? Overleg op de locatie waar uw naaste verblijft over mogelijkheden als beeldbellen. Wij helpen u graag!
Hebt u vragen of loopt u ergens tegenaan? Laat het weten aan de eerste contactverzorgende. Hij of zij kijkt samen met u naar een passende oplossing.

Het bovenbrein – of denkende brein –  is bij dementie het eerste dat beschadigd raakt. Hierdoor kan iemand woorden niet meer goed begrijpen en ook verbanden leggen is moeilijk. Zinnen als ‘als het straks voorbij is dan kom ik weer langs’ en ‘ik wil wel maar ik mag niet langskomen’ worden vaak niet goed begrepen.

Een paar tips:

 •  Als u met uw naaste telefoneert, laat dan uw stem een beetje lachen. De ander voelt dan dat het goed is.
 • Gebruik korte geruststellende zinnen zoals ‘ik denk aan je’ of ‘het is goed’.
 • Als u met beeld belt gebruik dan uw nonverbale krachten. Uw naaste zal u waarschijnlijk spiegelen, omdat dat deel in het brein nog werkt.

Brasserieën zijn op dit moment niet geopend voor bezoekers.

De kerkdiensten op de locaties worden geannuleerd (conform de richtlijnen PKN).

De kappers en de pedicures zijn weer aan de slag in de locaties. Wij vragen de kappers om geen mensen ‘van buiten’ in de salon te laten tegelijk met onze bewoners. Voor pedicures geldt dat zij in overleg met de locatiemanagers en in een aparte ruimte (eigen appartement, speciale ruimte) behandelen en niet in bijvoorbeeld de woonkamer.

De inloopuren op onze woonzorglocaties gaan voorlopig niet door.

Stel uw vragen aan de eerste contactverzorgende. Hij of zij  kan uw vraag bespreken met de verpleegkundige, de locatiemanager of specialist ouderengeneeskunde. Als zij er ook niet uitkomen wordt uw vraag voorgelegd aan het corona-coördinatieteam.

Corona-coördinatieteam

Om alle ontwikkelingen op de voet te volgen en zonodig direct maatregelen te kunnen nemen, is in de Zorggroep een corona-coördinatieteam ingesteld. Het corona-coördinatieteam overlegt meerdere keren per week en beoordeelt dan of aanscherping van maatregelen nodig is. Houd alstublieft deze website in de gaten om de veranderingen te kunnen volgen! Er worden veel vragen gesteld over (de maatregelen ten gevolge van) het coronavirus. De antwoorden op de meest gestelde vragen staan hieronder. 

Van de raad van bestuur

Welke basisregels gelden nu voor iedereen in Nederland? 

Lockdown duurt nog even voort
Nog steeds raken te veel mensen besmet met het coronavirus. Ook de druk op ziekenhuizen is nog te hoog. Daarom gaat het kabinet nu niet verder versoepelen, dat zou niet verantwoord zijn. We houden vast aan de maatregelen waarvan we zien dat ze werken. Wel worden er kleine correcties gedaan op een aantal al bestaande maatregelen. Ook kijkt het kabinet vooruit. Vanaf 31 maart is er mogelijk meer ruimte voor versoepeling. Alleen als de cijfers het toelaten, kunnen bijvoorbeeld de terrassen en winkels open onder strikte voorwaarden. Lees meer op de site van overheid.

Avondklok
Sinds zaterdag 23 januari geldt er een avondklok van 21.00 uur tot 04.30 uur. Het is dan verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. Uitzondering op deze regel is onder andere: als je in de zorg werkt en van je werkgever voor je werk naar buiten moet. Onze medewerkers hebben daarom een  Werkgeversverklaring Avondklok ontvangen.

Meer weten?

Antwoorden op de belangrijkste vragen over het coronavirus vindt u op de site van het RIVM.
Ook op thuisarts.nl  vindt u betrouwbare informatie.

Kijk ook op deze pagina’s van de Rijksoverheid: