Bezoekersregeling verruimd
Nu 80 % van de bewoners is gevaccineerd, is bezoek weer meer dan welkom. In lijn met de landelijke maatregelen kan iedere bewoner maximaal 4 bezoekers per dag en 2 bezoekers tegelijk ontvangen. Uiteraard wel met inachtneming van alle coronamaatregelen. 

Plan uw bezoek in via de bezoekersapp!
Meld uw bezoek vooraf aan via de bezoekersapp https://znwv.planuwbezoek.nl/. Op de homepage van deze website vindt u ook een knop ‘plan uw bezoek’ die rechtstreeks naar de app gaat. Graag vragen wij u om ook de afspraken rond bezoek die daar staan nogmaals goed door te nemen; zo kunnen we elkaar helpen om het veilig te houden!
Het invullen van de app is eenvoudig.
Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact op met bij voorkeur het servicebureau van de Zorggroep (088 0563000) of anders met uw contactverzorgende.   

Maatregelen
Voor ieders veiligheid gelden de volgende afspraken voor elk bezoek:

 • Meld uw bezoek vooraf aan via  Plan uw bezoek
 • Was uw handen voor vertrek naar de woning waar uw naaste woont
 • Desinfecteer bij binnenkomst eerst uw handen bij de desinfectiezuil
 • Doe een mondneusmasker op bij het betreden en verlaten van de locatie en tijdens uw bezoek
 • Loop via de kortst mogelijke aangegeven looproute naar uw bestemming
 • In het appartement van de bewoner kan het mondneusmasker af als iedereen 1,5 meter afstand van elkaar houdt
 • In de algemene ruimtes: houd afstand van andere bewoners en hun bezoekers
 • De ruimtes zijn volgens de 1½-meter richtlijn ingericht. Als er geen lege stoel staat, dan is er geen plek meer vrij. Er mogen geen extra stoelen bij geplaatst worden.
 • Bij vertrek: gooi uw mondneusmasker weg en desinfecteer nogmaals uw handen.
 • Had u één of meerdere klachten (hoesten, neusverkoudheid, verhoging/koorts >38 graden Celsius, benauwdheidsklachten) in de afgelopen 24 uur? Dan kunnen we u helaas niet ontvangen.

Let op!
Kom niet op bezoek als u klachten hebt die te maken kunnen hebben met Covid-19: hoesten, neusverkoudheid, niezen, keelpijn, benauwdheid, koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak. Krijgt u binnen 2 weken na uw bezoek klachten passend bij COVID-19? Meld dit dan aan de locatiemanager.

vragen van verwijzers

Ja, niet alleen spoedgevallen (ELV, crisis en spoed) kunnen bij ons terecht, maar ook mensen die op de wachtlijst staan. U kunt ook nieuwe cliënten (niet-spoed) bij ons Veluwse Ouderenservicepunt (het VOS) aanmelden. Om te zorgen dat het coronavirus niet via deze weg in onze locaties komt, worden nieuwe bewoners eerst op hun kamer in quarantaine verpleegd.

vragen van cliënten, bewoners  en naasten

Hebt u last griepverschijnselen, dan adviseren wij u om telefonisch contact op te nemen met de huisarts en/of de GGD om u te laten testen. Wij stellen het bijzonder op prijs als u de verzorgende van de Zorggroep ook op de hoogte stelt!

Welkom! Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn op de woning waar uw naaste woont, vragen wij u wel om uw bezoek vooraf aan te melden via  Plan uw bezoek. Hebt u het kamernummer van uw naaste bij de hand? Dat hebt u namelijk nodig om u te kunnen aanmelden. Als u dit nummer niet weet, neem dan contact op met het zorgpersoneel van de woning.

In lijn met de landelijke coronamaatregelen kunnen er per dag 4 bezoekers per bewoner op bezoek komen, met een maximum van 2 tegelijk.

 • Meld uw bezoek vooraf aan via  Plan uw bezoek
 • Per bewoner zijn 4 bezoekers per dag welkom, met een maximum van 2 tegelijk
 • Was uw handen voor vertrek naar de woning waar uw naaste woont
 • Desinfecteer bij binnenkomst eerst uw handen bij de desinfectiezuil
 • Doe een mondneusmasker op gedurende het hele bezoek
 • Loop via de kortst mogelijke aangegeven looproute naar uw bestemming
 • Op de kamer van uw naaste kan het mondneusmasker af, als u 1 1/2 meter afstand van elkaar kunt houden
 • De ruimtes zijn volgens de 1½-meter richtlijn ingericht. Als er geen lege stoel staat, dan is er geen plek meer vrij. Er mogen geen extra stoelen bij geplaatst worden.
 • Bij vertrek: gooi uw mondneusmasker weg en desinfecteer nogmaals uw handen.
 • Had u één of meerdere klachten (hoesten, neusverkoudheid, verhoging/koorts >38 graden Celsius, benauwdheidsklachten) in de afgelopen 24 uur? Dan kunnen we u helaas niet ontvangen.

Krijgt u binnen 2 weken na uw bezoek klachten passend bij COVID-19? Meld dit dan aan de locatiemanager.

Wilt u met uw naast wandelen? Dat kan met 4 bezoekers tegelijk als u wilt. Houd a.u.b. wel 1,5 meter afstand van elkaarIs dat niet mogelijk? Draag dan een mondneusmasker. Als u  een wandeling met een rolstoel hebt gemaakt, dan moeten de handvatten en armleuningen worden gereinigd met 70% alcohol bij de entree van de woning. 

Verder verzoeken wij u zeer dringend om drukke plaatsen tijdens de wandeling te vermijden en ook niet bij iemand thuis/ in het ziekenhuis op bezoek te gaan. Dit voor uw eigen veiligheid, die van de medebewoners en van het (zorg)personeel!

Ook voor bezoekers van een bewoner in de stervensfase gelden coronaregels, zoals de inachtneming van anderhalve meter afstand. Dit geldt uitsluitend voor bewoners die géén corona hebben of een vermoeden daarop. Als er wel een (verdenking op) corona is dan gelden er  aangepaste bezoekregels.

Bezoekers mogen geen verschijnselen hebben als neusverkoudheid, hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak en/of kortademigheid, met en ook zonder ook zonder koorts.

In samenspraak met familie, het management en de specialist ouderengeneeskunde (als behandelend arts of adviseur in het verzorgingshuis) worden afgesproken worden per situatie de bezoekmogelijkheden besproken.

De bewoners van de locaties van de Zorggroep behoren tot een zeer kwetsbare groep en kunnen – ook nadat zij gevaccineerd zijn – besmet worden met het coronavirus. Daarom vragen wij bezoekers, conform de landelijke richtlijnen, bij bezoek aan de locatie en buiten tijdens een wandeling (als de 1,5 meter afstand niet kan worden gehandhaafd) een mondkapje te dragen. In het appartement van de bewoner kan het mondkapje worden afgedaan, als u 1 1/2 meter afstand van elkaar houdt.

Als zich op een van onze locaties een bevestigde besmetting voordoet, wordt op die locatie per direct een gedeeltelijke of gehele bezoekersstop ingesteld. De betrokken bewoners en hun vertegenwoordigers/eerste contactpersoon worden daarover zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en geïnformeerd over de maatregelen die dan, in overleg met de GGD, genomen worden.

Ja dat kan. Graag maken wij daarover wel een paar afspraken met u; zo vragen we u drukke plekken te vermijden en altijd anderhalve meter afstand tot anderen te houden. En houdt u zich aan de hygiënemaatregelen als u de woonzorglocatie weer betreedt?

Mensen die op de wachtlijst staan om in een woonzorglocatie van de Zorggroep te komen wonen, zijn weer welkom. Om het risico van het binnenbrengen van het coronavirus via deze weg te minimaliseren, worden nieuwe bewoners een afgesproken periode in quarantaine op hun eigen kamer verpleegd. Deze regel is ingesteld voor hun eigen veiligheid, die van hun toekomstige medebewoners en die van het zorgpersoneel.  

In deze onrustige en onzekere tijd is het belangrijk om bemoediging en troost te kunnen blijven bieden aan ieder die dat nodig heeft. Onze geestelijke verzorgers zijn daarvoor aanwezig op de verschillende locaties.

Ja, dagactiviteiten  zijn open voor bezoekers/ cliënten van buiten onze locaties.  We zorgen er wel voor dat mensen niet dicht bij elkaar zitten en houden ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM.

Tips voor activiteiten voor mensen met dementie van Alzheimer Nederland:  https://dementie.nl/activiteiten-voor-mensen-met-dementie.

Wilt u liever niet fysiek komen maar wel contact hebben? Overleg op de locatie waar uw naaste verblijft over mogelijkheden als beeldbellen. Wij helpen u graag!
Hebt u vragen of loopt u ergens tegenaan? Laat het weten aan de eerste contactverzorgende. Hij of zij kijkt samen met u naar een passende oplossing.

Het bovenbrein – of denkende brein –  is bij dementie het eerste dat beschadigd raakt. Hierdoor kan iemand woorden niet meer goed begrijpen en ook verbanden leggen is moeilijk. Zinnen als ‘als het straks voorbij is dan kom ik weer langs’ en ‘ik wil wel maar ik mag niet langskomen’ worden vaak niet goed begrepen.

Een paar tips:

 •  Als u met uw naaste telefoneert, laat dan uw stem een beetje lachen. De ander voelt dan dat het goed is.
 • Gebruik korte geruststellende zinnen zoals ‘ik denk aan je’ of ‘het is goed’.
 • Als u met beeld belt gebruik dan uw nonverbale krachten. Uw naaste zal u waarschijnlijk spiegelen, omdat dat deel in het brein nog werkt.

Ja, dat kan. Wel vragen wij u om op afstand te blijven van andere bewoners en hun bezoek.

De kerkdiensten op de locaties worden geannuleerd (conform de richtlijnen PKN).

Ja, de kappers en de pedicures zijn weer aan de slag in de locaties.

De inloopuren op onze woonzorglocaties gaan voorlopig niet door.

Stel uw vragen aan de eerste contactverzorgende. Hij of zij  kan uw vraag bespreken met de verpleegkundige, de locatiemanager of specialist ouderengeneeskunde. Als zij er ook niet uitkomen wordt uw vraag voorgelegd aan het corona-coördinatieteam.

Corona-coördinatieteam

Om alle ontwikkelingen op de voet te volgen en zonodig direct maatregelen te kunnen nemen, is in de Zorggroep een corona-coördinatieteam ingesteld. Het corona-coördinatieteam overlegt meerdere keren per week en beoordeelt dan of aanscherping van maatregelen nodig is. Houd alstublieft deze website in de gaten om de veranderingen te kunnen volgen! Er worden veel vragen gesteld over (de maatregelen ten gevolge van) het coronavirus. De antwoorden op de meest gestelde vragen staan hieronder. 

Van de raad van bestuur

Meer weten?

Antwoorden op de belangrijkste vragen over het coronavirus vindt u op de site van het RIVM.
Ook op thuisarts.nl  vindt u betrouwbare informatie.

Kijk ook op deze pagina’s van de Rijksoverheid: