Mondkapjes weer ingevoerd
Bezoek is weer meer dan welkom, maar helaas zijn wel genoodzaakt om u weer te vragen we u een mondkapje te dragen (per 28 oktober 2021). Reden hiervoor is dat de coronabesmettingscijfers weer behoorlijk oplopen. Daarnaast is de jaarlijkse griepgolf in aantocht. Het is fijn als u zich aanmeld via Plan uw bezoek.

Komt u op bezoek, dan liefst vooral in de appartementen van uw naaste. In lijn met het landelijke beleid kunnen er maximaal 4 bezoekers per dag bij een bewoner komen met een maximum van 2 tegelijk.

Plan uw bezoek in via de bezoekersapp!
Het is fijn als u zich aanmeldt via de bezoekersapp https://znwv.planuwbezoek.nl/. Op de homepage van deze website vindt u ook een knop ‘plan uw bezoek’ die rechtstreeks naar de app gaat. Graag vragen wij u om ook de afspraken rond bezoek die daar staan nogmaals goed door te nemen; zo kunnen we elkaar helpen om het veilig te houden!
Het invullen van de app is eenvoudig.
Komt u er niet uit? Neem dan gerust contact op met bij voorkeur het servicebureau van de Zorggroep (088 0563000) of anders met uw contactverzorgende.   

Maatregelen
Voor ieders veiligheid gelden de volgende afspraken voor elk bezoek:

 • Het is fijn als u zich aanmeldt via Plan uw bezoek.
 • Was uw handen voor vertrek naar de woning waar uw naaste woont.
 • Desinfecteer bij binnenkomst eerst uw handen bij de desinfectiezuil.
 • Draag een mondkapje.
 • Loop via de kortst mogelijke aangegeven looproute naar uw bestemming.
 • Op de eigen kamer is minder dan 1,5 meter afstand houden zonder mondneusmasker alleen redelijk veilig als niet alleen de bewoner, maar ook de bezoekers volledig gevaccineerd zijn. Het OMT-advies luidt: alleen ‘knuffelcontacten’ als alle partijen volledig gevaccineerd zijn. Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van bewoners en bezoek om hierin keuzes te maken.
 • In de algemene ruimtes: houd afstand van andere bewoners en hun bezoekers.
 • De ruimtes zijn volgens de 1½-meter richtlijn ingericht. Als er geen lege stoel staat, dan is er geen plek meer vrij. Er mogen geen extra stoelen bij geplaatst worden.
 • Had u één of meerdere klachten (hoesten, neusverkoudheid, verhoging/koorts >38 graden Celsius, benauwdheidsklachten) in de afgelopen 24 uur? Dan kunnen we u helaas niet ontvangen.

Let op!
Kom niet op bezoek als u klachten hebt die te maken kunnen hebben met Covid-19: hoesten, neusverkoudheid, niezen, keelpijn, benauwdheid, koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak. Krijgt u binnen 2 weken na uw bezoek klachten passend bij COVID-19? Meld dit dan aan de locatiemanager.

vragen van verwijzers

Ja, niet alleen spoedgevallen (ELV, crisis en spoed) kunnen bij ons terecht, maar ook mensen die op de wachtlijst staan. U kunt ook nieuwe cliënten (niet-spoed) bij ons Veluwse Ouderenservicepunt (het VOS) aanmelden. Om te zorgen dat het coronavirus niet via deze weg in onze locaties komt, worden nieuwe bewoners eerst op hun kamer in quarantaine verpleegd.

vragen van cliënten, bewoners  en naasten

Hebt u last griepverschijnselen, dan adviseren wij u om telefonisch contact op te nemen met de huisarts en/of de GGD om u te laten testen. Wij stellen het bijzonder op prijs als u de verzorgende van de Zorggroep ook op de hoogte stelt!

Welkom! Omdat de coronabesmettingscijfers weer sterk stijgen, is de bezoekersregeling per 27 november 2021 aangepast. Per dag kunnen er 2 bezoekers per bewoner op bezoek komen, liefst één voor één, maar bezoekers uit eenzelfde huishouden kunnen ook samen op bezoek komen.

We vragen u wel een mondkapje te dragen. Om te voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn op de woning waar uw naaste woont, vragen wij u ook om uw bezoek vooraf aan te melden via  Plan uw bezoek. Hebt u het kamernummer van uw naaste bij de hand? Dat hebt u namelijk nodig om u te kunnen aanmelden. Als u dit nummer niet weet, neem dan contact op met het zorgpersoneel van de woning.

 • Meld uw bezoek vooraf aan via  Plan uw bezoek
 • Per bewoner zijn maximaal 2 bezoekers per dag welkom, liefst één voor één maar bezoekers uit eenzelfde huishouden kunnen samen op bezoek komen
 • Was uw handen voor vertrek naar de woning waar uw naaste woont
 • Desinfecteer bij binnenkomst eerst uw handen bij de desinfectiezuil
 • Zet een mondkapje op en desinfecteer nogmaals uw handen
 • Loop via de kortst mogelijke aangegeven looproute naar uw bestemming
 • De ruimtes zijn volgens de 1½-meter richtlijn ingericht. Als er geen lege stoel staat, dan is er geen plek meer vrij. Er mogen geen extra stoelen bij geplaatst worden.
 • Had u één of meerdere klachten (hoesten, neusverkoudheid, verhoging/koorts >38 graden Celsius, benauwdheidsklachten) in de afgelopen 24 uur? Dan kunnen we u helaas niet ontvangen.

Krijgt u binnen 2 weken na uw bezoek klachten passend bij COVID-19? Meld dit dan aan de locatiemanager.

Als een bewoner samen met bezoek gaat wandelen, kan dat met 2 bezoekers tegelijk. We vragen in dat geval om één naaste te vragen de bewoner te gaan halen en terug te brengen.

Als een bewoner weer terugkomt op de locatie na bezoek aan familie of een andere ‘veilige plek’ buiten de locatie, waarbij de landelijke richtlijnen in acht zijn genomen, hoeft de bewoner niet meer in quarantaine bij terugkeer op de locatie.

Als iemand een wandeling met een rolstoel heeft gemaakt, dan moeten de handvatten en armleuningen worden gereinigd met 70% alcohol bij de entree van de woning.

Bezoek bij een bewoner in de stervensfase is maatwerk; de bewoner en zijn/haar naasten, het management en de specialist ouderengeneeskunde (als behandelend arts of adviseur in het verzorgingshuis) maken hier samen afspraken over.

Ook voor bezoekers van een bewoner in de stervensfase gelden coronaregels, zoals de inachtneming van anderhalve meter afstand. Dit geldt uitsluitend voor bewoners die géén corona hebben of een vermoeden daarop. Als er wel een (verdenking op) corona is dan gelden er  aangepaste bezoekregels.

Bezoekers mogen geen verschijnselen hebben als neusverkoudheid, hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak en/of kortademigheid, met en ook zonder ook zonder koorts.

Als zich op een van onze locaties een bevestigde besmetting voordoet, wordt op die locatie per direct een gedeeltelijke of gehele bezoekersstop ingesteld. De betrokken bewoners en hun vertegenwoordigers/eerste contactpersoon worden daarover zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en geïnformeerd over de maatregelen die dan, in overleg met de GGD, genomen worden.

Graag maken wij daarover een paar afspraken met u; zo vragen we u drukke plekken te vermijden en altijd anderhalve meter afstand tot anderen te houden. En houdt u zich aan de hygiënemaatregelen als u de woonzorglocatie weer betreedt?

Om het risico van het binnenbrengen van het coronavirus via nieuwe bewoners te minimaliseren, kan het zijn dat er eerst een periode van quarantaine op het eigen nieuwe appartement nodig is. Voorafgaand aan de verhuizing naar de woonzorglocatie wordt dit met de nieuwe bewoner en diens naasten zorgvuldig bekeken en besproken.

In deze onrustige en onzekere tijd is het belangrijk om bemoediging en troost te kunnen blijven bieden aan ieder die dat nodig heeft. Onze geestelijke verzorgers zijn daarvoor aanwezig op de verschillende locaties.

Ja, dagactiviteiten  zijn open voor bezoekers/ cliënten van buiten onze locaties.  We zorgen er wel voor dat mensen niet dicht bij elkaar zitten en houden ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM.

Tips voor activiteiten voor mensen met dementie van Alzheimer Nederland:  https://dementie.nl/activiteiten-voor-mensen-met-dementie.

Wilt u liever niet fysiek komen maar wel contact hebben? Overleg op de locatie waar uw naaste verblijft over mogelijkheden als beeldbellen. Wij helpen u graag!
Hebt u vragen of loopt u ergens tegenaan? Laat het weten aan de eerste contactverzorgende. Hij of zij kijkt samen met u naar een passende oplossing.

Het bovenbrein – of denkende brein –  is bij dementie het eerste dat beschadigd raakt. Hierdoor kan iemand woorden niet meer goed begrijpen en ook verbanden leggen is moeilijk. Zinnen als ‘als het straks voorbij is dan kom ik weer langs’ en ‘ik wil wel maar ik mag niet langskomen’ worden vaak niet goed begrepen.

Een paar tips:

 •  Als u met uw naaste telefoneert, laat dan uw stem een beetje lachen. De ander voelt dan dat het goed is.
 • Gebruik korte geruststellende zinnen zoals ‘ik denk aan je’ of ‘het is goed’.
 • Als u met beeld belt gebruik dan uw nonverbale krachten. Uw naaste zal u waarschijnlijk spiegelen, omdat dat deel in het brein nog werkt.

Ja, dat kan. Wel vragen wij u om op afstand te blijven van andere bewoners en hun bezoek.

U bent van harte welkom bij de kerkdiensten op de locaties. Wel vragen wij u om ook daar de coronamaatregelen zorgvuldig in acht te nemen.

Ja, de kappers en de pedicures zijn weer aan de slag in de locaties.

De inloopuren op onze woonzorglocaties gaan voorlopig nog niet door.

Stel uw vragen aan de eerste contactverzorgende. Hij of zij  kan uw vraag bespreken met de verpleegkundige, de locatiemanager of specialist ouderengeneeskunde. Als zij er ook niet uitkomen wordt uw vraag voorgelegd aan het corona-coördinatieteam.

Corona-coördinatieteam

In de Zorggroep is een corona-coördinatieteam ingesteld. Dit team overlegt zonodig meerdere keren per week over beleid en maatregelen. Het team volgt de  ontwikkelingen in de regio en de aanwijzingen vanuit de overheid, RIVM, Verenso en Actiz nauwgezet. 

Van de raad van bestuur

Meer weten?

Antwoorden op de belangrijkste vragen over het coronavirus vindt u op de site van het RIVM.
Ook op thuisarts.nl  vindt u betrouwbare informatie.

Kijk ook op deze pagina’s van de Rijksoverheid: