Op 19 mei kondigde het Kabinet aan dat de bezoekregeling in de verpleeghuizen voorzichtig weer mag worden uitgebreid op locaties waar geen corona is. Geweldig nieuws! Maar eerlijk gezegd vinden we het ook  spannend. Hoe zal het verder gaan met het coronavirus? Hoe gaan we dit stap voor stap, verantwoord en veilig vormgeven?

Per bewoner mag er binnenkort één vaste bezoeker een uur per week op afspraak op bezoek komen. Voor de zekerheid zal deze bezoeker bij binnenkomst opgevangen worden door een medewerker die een ‘checkgesprek’ met de bezoeker houdt om het risico op verspreiding van corona zo klein mogelijk te houden. Ook zal de lichaamstemperatuur van de bezoeker worden gescand. De bezoeker krijgt bovendien een mondmasker en handschoenen die gedragen moeten worden gedurende het hele bezoek.

Een medewerker begeleidt de bezoeker vervolgens via de kortste route naar de bewoner. Hoe ongezellig ook: wij adviseren met klem om continu de voorgeschreven anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Ook is het niet mogelijk om contact met andere bewoners of het zorgpersoneel te hebben tijdens het bezoek. Dat kan voor- of achteraf natuurlijk wel telefonisch! De alternatieve bezoekmogelijkheden die de laatste tijd zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld raambellen, houden wij als dat mogelijk en haalbaar is ook zoveel mogelijk in stand.

Wij hebben wat tijd nodig om een warm maar ook veilig welkom te bieden. Zo moeten wij in kaart brengen wie de vaste bezoeker van elke bewoner wordt en volgens welk bezoekschema iedereen welkom is. We zullen er te allen tijde voor zorgen dat er niet teveel mensen in de locatie aanwezig zijn. We zullen desinfectiezuilen bij de toegang installeren en moeten veilige looproutes inrichten. Gun ons alstublieft de tijd om dit en wat verder nodig is zorgvuldig te doen. Wij verwachten alle voorbereidingen op 27 mei getroffen te hebben en kunnen vanaf die datum de bezoekregeling stap voor stap verantwoord opstarten.  Over het precieze hoe en wat informeren wij binnenkort nader.

Het kabinet heeft aangegeven dat deze afspraak geldt tot 15 juni; in de week voor 15 juni wordt meer duidelijk over de daaropvolgende periode.

Corona-coördinatieteam

Om alle ontwikkelingen op de voet te volgen en zonodig direct maatregelen te kunnen nemen, is in de Zorggroep een corona-coördinatieteam ingesteld.

Het corona-coördinatieteam komt dagelijks bij elkaar om te beoordelen of aanscherping van maatregelen nodig is. Houd alstublieft deze website in de gaten om de veranderingen te kunnen volgen! Er worden veel vragen gesteld over (de maatregelen ten gevolge van) het coronavirus. De antwoorden op de meest gestelde vragen staan hieronder.

Van de raad van bestuur

Brief van Gertjan Veening,  9 mei 2020

vragen van cliënten, bewoners  en naasten

Als u last hebt van koorts (38+), hoesten en verkoudheid? Raadpleeg de huisarts (verzorgd wonen)/ specialist ouderengeneeskunde (beschermd wonen) of bel de huisarts  (thuiszorg en huishoudelijke verzorging).

Hebt u last griepverschijnselen, dan adviseren wij u om telefonisch contact op te nemen met de huisarts. Wij stellen het bijzonder op prijs als u de verzorgende van de Zorggroep ook op de hoogte stelt!

Ook thuiszorgcliënten willen wij zo goed mogelijk beschermen tegen het risico op besmetting. Natuurlijk willen wij hen die zorg bieden die verantwoord en noodzakelijk is. Per cliënt zal worden beoordeeld wat dat precies inhoudt.

Hulp bij het huishouden weer zorgvuldig opgestart

Nu de coronacrisis langer duurt, is het voor veel cliënten niet langer verantwoord om van hulp bij de huishouding verstoken te blijven. Per cliënt wordt regelmatig bekeken wat nodig is.

Sommige cliënten redden het prima zonder de hulp omdat naasten kunnen bijspringen. Anderen hebben in verband met de coronacrisis liever geen mensen over de vloer en zien er welbewust van af. Wij hebben wekelijks telefonisch contact met de cliënten om te kunnen monitoren hoe het met hen gaat. Ook met mensen die zelf in hun netwerk iemand hebben kunnen vinden die de huishoudelijke taken van ons overneemt.

Nee. Helaas hebben we het drastische besluit moeten nemen om de deuren van onze woonzorglocaties sluiten. Ook mantelzorgers en vrijwilligers kunnen voorlopig niet langskomen. Alleen zo kunnen we om de kwetsbare ouderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd een beschermende schil bouwen.  Zo kunnen wij ons volledig richten op veilige zorg aan cliënten, die vanzelfsprekend doorgaat.

Uitzonderingen
Een uitzondering op de bezoekersstop geldt wanneer een bewoner terminaal is (in overleg met de locatiemanager en de behandelend specialist ouderengeneeskunde). De partner en familieleden uit de eerste lijn zijn welkom. We willen er wel op wijzen dan bezoek op eigen risico is.

  • maximaal 2 verschillende personen per dag. In totaal kunnen hiervan slechts vier vaste bezoekers gebruik maken. Indien er bij de bewoner sprake is van corona, is de bezoektijd beperkt tot maximaal 3 uur.

Nee. Helaas hebben we het drastische besluit moeten nemen om de deuren van onze woonzorglocaties sluiten. Ook mantelzorgers en vrijwilligers kunnen voorlopig niet langskomen. Alleen zo kunnen we om de kwetsbare ouderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd een beschermende schil bouwen.  Zo kunnen wij ons volledig richten op veilige zorg aan cliënten, die vanzelfsprekend doorgaat.

Uitzonderingen
In uitzonderingssituaties wordt op medische gronden en op individueel niveau beoordeeld of toegang mogelijk gemaakt kan worden. Denk hierbij aan cliënten in een terminale fase. Of cliënten met vergevorderde dementie in combinatie met gedragsproblemen, waarvan bekend is dat de cliënt gebaat is bij bezoek van zijn of haar mantelzorger. Dit kan alleen in overleg tussen de locatiemanager en de behandelend specialist ouderengeneeskunde.

Een uitzondering op de bezoekersstop geldt wanneer een bewoner terminaal is (in overleg met de locatiemanager en de behandelend specialist ouderengeneeskunde). De partner en familieleden uit de eerste lijn zijn welkom. We willen er wel op wijzen dan bezoek op eigen risico is.

  • maximaal 2 verschillende personen per dag. In totaal kunnen hiervan slechts vier vaste bezoekers gebruik maken. Indien er bij de bewoner sprake is van corona, is de bezoektijd beperkt tot maximaal 3 uur.

Ja,  uw naaste kan uw was ophalen en terugbrengen. Per locatie wordt bekeken wat de beste plek is om de was op te halen en brengen.

Mocht wasgoed in aanraking zijn geweest met een besmette persoon, dan zorgt de Zorggroep voor reiniging.

Ja. Als naasten boodschappen of iets anders willen brengen, dan kan dit. Per locatie wordt bekeken wat de beste plek is om de boodschappen / spullen neer te laten zetten door naasten.

U kunt door door de huidige maatregelen niet meer naar buiten. Als uw locatie een tuin heeft, kunt u daar wel vertoeven, met inachtneming van minstens 1 ½ meter afstand van elkaar. Het is niet de bedoeling dat u  buiten gaat wandelen. Voor boodschappen en dergelijke zal een andere oplossing gevonden moeten worden.

In deze onrustige en onzekere tijd is het belangrijk om bemoediging en troost te kunnen blijven bieden aan ieder die dat nodig heeft. Onze geestelijke verzorgers zijn aanwezig op de verschillende locaties.

Via een speciaal ingerichte ‘belkamer gebedsmomenten’ willen de geestelijk verzorgers medewerkers,  bewoners en hun naasten graag ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld met een bemoedigend woord, een lied, gebed, een stukje uit de bijbel en een paar gedachten erover. Via een ‘belkamer’ kunt u inbellen en luisteren naar het gebedsmoment. Vanaf 14 april  elke dinsdagmiddag en vrijdagmiddag van 13.30 – 13.50 uur.

Op dinsdagmiddag zijn dat in afwisseling de geestelijke verzorgers Luda Klomp en Jan Kievit.
Op vrijdagmiddag zijn dat in afwisseling Aly Fidom en Johan van der Veen.

Hoe werkt het?

  • U belt rond 13.29 uur naar 088-2560069
  • U krijgt een welkomstmelding, hierna voert u de toegangscode 03564 in
  • U bent nu in de belkamer

Hebt u  wensen?
Hebt u gebedspunten die u graag besproken wilt zien tijdens het gebedsmoment? Mail ze dan uiterlijk een uur voor de start naar gebedskamer@znwv.nl. De gebedspunten komen dan bij de geestelijke verzorgers terecht.

Dagactiviteiten  kunnen voorlopig niet worden bezocht door bezoekers/ cliënten van buiten onze locaties. Voor de bewoners van onze locaties gaan sommige activiteiten wel door. We zorgen er wel voor dat mensen niet dicht bij elkaar zitten.

Als uw naaste niet naar de dagbegeleiding kan, dan hebt u misschien iets aan deze tips op de website van Alzheimer Nederland:  https://dementie.nl/activiteiten-voor-mensen-met-dementie.

Het bovenbrein – of denkende brein –  is bij dementie het eerste dat beschadigd raakt. Hierdoor kan iemand woorden niet meer goed begrijpen en ook verbanden leggen is moeilijk. Zinnen als ‘als het straks voorbij is dan kom ik weer langs’ en ‘ik wil wel maar ik mag niet langskomen’ worden vaak niet goed begrepen.

Een paar tips:

  •  Als u met uw naaste telefoneert, laat dan uw stem een beetje lachen. De ander voelt dan dat het goed is.
  • Gebruik korte geruststellende zinnen zoals ‘ik denk aan je’ of ‘het is goed’.
  • Als u met beeld belt gebruik dan uw nonverbale krachten. Uw naaste zal u waarschijnlijk spiegelen, omdat dat deel in het brein nog werkt.

Uw partner, vader of moeder verblijft in een verzorgings- of verpleeghuis. Helaas kunt u nu niet op bezoek komen. Wat kunt u wel?  Omdat elk mens en elke situatie anders is, is het zoeken, wat bij u en uw naaste past. De branche-organisatie Actiz heeft een plaat gemaakt die u wellicht op ideeën kan brengen.

Bekijk de plaat.

Externe bezoekers kunnen voorlopig niet terecht in de brasserieën. Kwam u regelmatig in de brasserie eten? Bel dan met de locatie om te kijken of er alternatieve mogelijkheden zijn. Ook alle andere activiteiten in de brasserieën zijn tot nader order afgelast.

Als er iets belangrijk is op dit moment, dan is het wel: afstand houden. Daarom vinden er  in algemene ruimtes als de brasserie en huiskamers ook voor de bewoners geen gezamenlijk activiteiten meer plaats zoals koffie/thee drinken, eten en andere groepsactiviteiten.

Familiebijeenkomsten en (verjaardags-)feestjes kunnen helaas geen doorgang vinden.

De kerkdiensten op de locaties worden geannuleerd (conform de richtlijnen PKN).

Nee, zowel bij de pedicure als de kapper zijn de deuren voorlopig gesloten.

Niet alleen de Zorggroep, maar ook de beroepsverenigingen van kappers en pedicures hebben besloten dat bezoek aan zorglocaties voorlopig niet gewenst is. Bent u een bewoner van een van onze locaties en hebt u een acuut (medisch) pedicureprobleem? Neem daarover dan contact op met de locatiearts.

De inloopuren op onze woonzorglocaties gaan voorlopig niet door.

Stel uw vragen aan de eerste contactverzorgende. Hij of zij  kan uw vraag bespreken met de verpleegkundige, de locatiemanager of specialist ouderengeneeskunde. Als zij er ook niet uitkomen wordt uw vraag voorgelegd aan het corona-coördinatieteam.

vragen van verwijzers

Ja, maar alleen in spoedgevallen (ELV, crisis en spoed). Onze crisisafdeling blijft open voor dit soort opnames. Alle op handen zijnde opnames vanaf de wachtlijst worden vooralsnog stopgezet.
Inhuizing van iemand op de wachtlijst die dreigt te decompenseren of overplaatsing van een bewoner naar een andere locatie die beter bij de zorgvraag past, kan alleen via het Veluws Ouderen Servicepunt (VOS) en na beoordeling door onze specialist ouderengeneeskunde.

Eerder verschenen nieuwsberichten

Meer weten?

Antwoorden op de belangrijkste vragen over het coronavirus vindt u op de site van het RIVM. Ook op thuisarts.nl  vindt u betrouwbare informatie.