Coronavirus weer in opkomst: extra voorzichtigheid is nodig

Gezien het feit dat het coronavirus weer in opkomst is, is het van belang alle maatregelen nauwgezet te blijven navolgen. We hblijven hierbij op zoek naar een goede balans tussen enerzijds gastvrijheid en anderzijds veiligheid. Alle locaties zijn open voor bezoekers van cliënten. Nog steeds met grote voorzichtigheid! De dreiging van het coronavirus ligt immers nog steeds op de loer en de Veluwe is zwaar getroffen geweest door het virus. Als op een locatie toch weer (het vermoeden van) corona is, moeten de maatregelen weer worden teruggedrongen; dat willen we natuurlijk voorkomen!

Veiligheidsmaatregelen 
Voor ieders veiligheid gelden de volgende afspraken voor elk bezoek:

 • Neem voordat u op bezoek komt, contact op met de afdeling en maak een afspraak.
 • Desinfecteer bij binnenkomst eerst uw handen bij de desinfectiezuil (zie de daar aanwezige instructiekaart).
 • Noteer uw naam- en adresgegevens en uw telefoonnummer vervolgens in het gastenboek dat u bij de ingang vindt. Dit is nodig voor het geval er toch corona optreedt op een locatie; wij kunnen dan snel contact met u opnemen voor het bron- en contactonderzoek van de GGD.
 • Desinfecteer hierna wederom uw handen met handenalcohol.
 • zet een mondkapje op volgens de instructies.
 • Loop via de kortst mogelijke aangegeven looproute naar uw bestemming.
 • blijf tijdens het bezoek op de kamer van de bewoner en ga niet in de gemeenschappelijke ruimten zitten.
 • Houd tijdens uw bezoek altijd anderhalve meter afstand van elkaar, ook van uw dierbare(n).
 • Gooi bij vertrek uw mondkapje weg en desinfecteer bij uw vertrek nogmaals uw handen.

Wandelen met bezoek
Heerlijk een frisse neus halen, dat gunnen wij iedereen van harte! Wandelen met bezoek is toegestaan voor alle bewoners van zowel beschermd als verzorgd wonen, maar ook hier geldt dat u 1,5 meter afstand van elkaar houdt. Is dat niet mogelijk? Dan bieden wij bezoek een mondneusmasker aan. Na de wandeling met een rolstoel moeten de handvatten en armleuningen worden gereinigd met 70% alcohol bij de entree van de woning.

Verder verzoeken wij u zeer dringend om drukke plaatsen tijdens de wandeling te vermijden en ook niet bij iemand thuis/ in het ziekenhuis op bezoek te gaan. Dit voor uw eigen veiligheid, die van de medebewoners en van het (zorg)personeel!

Tenslotte
Kom niet op bezoek als u klachten hebt die te maken kunnen hebben met Covid-19: hoesten, neusverkoudheid, niezen, keelpijn, benauwdheid, koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak. Krijgt u binnen 2 weken na uw bezoek klachten passend bij COVID-19? Meld dit dan aan de locatiemanager.

Wij wensen u een plezierig bezoek toe!

Corona-coördinatieteam

Om alle ontwikkelingen op de voet te volgen en zonodig direct maatregelen te kunnen nemen, is in de Zorggroep een corona-coördinatieteam ingesteld.

Het corona-coördinatieteam komt dagelijks bij elkaar om te beoordelen of aanscherping van maatregelen nodig is. Houd alstublieft deze website in de gaten om de veranderingen te kunnen volgen! Er worden veel vragen gesteld over (de maatregelen ten gevolge van) het coronavirus. De antwoorden op de meest gestelde vragen staan hieronder.

Van de raad van bestuur

Welke basisregels gelden nu voor iedereen? 

Versoepelen van maatregelen kan alleen als het coronavirus onder controle blijft. Aan welke maatregelen moet iedereen in Nederland zich houden vanaf 1 juli
Bekijk de
factsheet van de Rijksoverheid.   

vragen van cliënten, bewoners  en naasten

Hebt u last griepverschijnselen, dan adviseren wij u om telefonisch contact op te nemen met de huisarts en/of de GGD om u te laten testen. Wij stellen het bijzonder op prijs als u de verzorgende van de Zorggroep ook op de hoogte stelt!

Hulp bij het huishouden weer zorgvuldig opgestart

Nu de coronacrisis langer duurt, is het voor veel cliënten niet langer verantwoord om van hulp bij de huishouding verstoken te blijven. Per cliënt wordt regelmatig bekeken wat nodig is.

Sommige cliënten redden het prima zonder de hulp omdat naasten kunnen bijspringen. Anderen hebben in verband met de coronacrisis liever geen mensen over de vloer en zien er welbewust van af. Wij hebben wekelijks telefonisch contact met de cliënten om te kunnen monitoren hoe het met hen gaat. Ook met mensen die zelf in hun netwerk iemand hebben kunnen vinden die de huishoudelijke taken van ons overneemt.

Als er hulp bij het huishouden wordt geleverd, wordt altijd voor het bezoek telefonisch contact opgenomen waarbij corona gerelateerde vragen worden gesteld. Zonder klachten gaat de hulp bij de huishouding door.

Onze woonzorglocaties zijn open voor vaste bezoekers. Dat geldt ook voor de brasserieën. Dat doen we nog steeds met grote voorzichtigheid. De dreiging van het coronavirus ligt immers nog steeds op de loer en de Veluwe is zwaar getroffen geweest door het virus. Als op een locatie toch weer (het vermoeden van) corona is, moeten we de maatregelen weer aanscherpen; dat willen we natuurlijk voorkomen!
We vragen u met klem om u aan de regels voor bezoek te houden! (zie de vraag hieronder)

Voor ieders veiligheid gelden de volgende afspraken voor elk bezoek:

 • Neem voordat u op bezoek komt, contact op met de afdeling en maak een afspraak.
 • Kom met maximaal 2 mensen per bezoek.
 • Was uw handen voor vertrek naar de zorglocatie.
 • Desinfecteer bij binnenkomst eerst uw handen bij de desinfectiezuil.
 • Noteer uw naam- en adresgegevens en uw telefoonnummer op de aangegeven plek. Dit is nodig voor het geval er toch corona optreedt op een locatie; wij kunnen dan snel contact met u opnemen voor het bron- en contactonderzoek van de GGD.
 • Desinfecteer hierna wederom uw handen met handenalcohol.
 • Loop via de kortst mogelijke aangegeven looproute naar uw bestemming.
 • Houd tijdens uw bezoek altijd anderhalve meter afstand van elkaar, ook van uw dierbare(n).
 • De ruimtes zijn volgens de 1½-meter richtlijn ingericht. Als u geen lege stoel ziet, dan is er geen plek meer vrij. U kunt geen extra stoelen bijplaatsen.
 • Draag in alle ruimtes waar u bewoners kunt tegenkomen – ook op de gangen – een mondneuskapje; blijf dit kapje voortdurend dragen zolang u op bezoek bent en gooi het weg zodra u het gebouw uitgaat.
 • Hebt u uw neus gesnoten? Was of desinfecteer dan opnieuw uw handen.
 • Desinfecteer bij uw vertrek nogmaals uw handen.

NB Kom niet op bezoek als u klachten hebt die te maken kunnen hebben met Covid-19: hoesten, neusverkoudheid, niezen, keelpijn, benauwdheid, koorts, plotseling verlies van reuk en/of smaak. Krijgt u binnen 2 weken na uw bezoek klachten passend bij COVID-19? Meld dit dan aan de locatiemanager.

Wilt u met uw naast wandelen? Dan willen we u vragen 1,5 meter afstand van elkaar te houdenIs dat niet mogelijk? Draag dan een mondneusmasker. Als u  een wandeling met een rolstoel hebt gemaakt, dan moeten de handvatten en armleuningen worden gereinigd met 70% alcohol bij de entree van de woning. 

Met de verruiming van de bezoekersregeling per 1 juli is ook ook de ‘oude’ bezoekersregeling bij een bewoner in de stervensfase weer van kracht gegaan, met inachtneming van anderhalve meter afstand. Dit geldt uitsluitend voor bewoners die géén corona hebben of een vermoeden daarop.
Als er wel een (verdenking op) corona is dan gelden er  aangepaste bezoekregels.

Bezoekers mogen geen verschijnselen hebben als neusverkoudheid, hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak en/of kortademigheid, met en ook zonder ook zonder koorts.

Het aantal bezoekers per keer is – vanwege de 1,5 meter afstand – vaak beperkt tot 1 dan wel 2 familieleden/naasten tegelijkertijd. Dit zal in samenspraak met familie, het management en de specialist ouderengeneeskunde (als behandelend arts of adviseur in het verzorgingshuis) worden afgesproken.

De bewoners van de locaties van de Zorggroep behoren tot een zeer kwetsbare groep. Daarom vragen wij bezoekers, conform de landelijke richtlijnen, bij bezoek aan de locatie, op het appartement en buiten tijdens een wandeling (als de 1,5 meter afstand niet kan worden gehandhaafd) een mondkapje te dragen.

Ja,  uw naaste kan als voorheen uw was ophalen en terugbrengen.

Mocht wasgoed in aanraking zijn geweest met een besmette persoon, dan zorgt de Zorggroep voor reiniging.

Als zich op een van onze locaties een bevestigde besmetting voordoet, wordt op die locatie per direct een gedeeltelijke of gehele bezoekersstop ingesteld. De betrokken bewoners en hun vertegenwoordigers/eerste contactpersoon worden daarover zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en geïnformeerd over de maatregelen die dan, in overleg met de GGD, genomen worden.

Ja dat kan. Graag maken wij daarover wel een paar afspraken met u; zo vragen we u drukke plekken te vermijden en altijd anderhalve meter afstand tot anderen te houden. En houdt u zich aan de hygiënemaatregelen als u de woonzorglocatie weer betreedt?

Mensen die op de wachtlijst staan om in een woonzorglocatie van de Zorggroep te komen wonen, zijn weer welkom. Om het risico van het binnenbrengen van het coronavirus via deze weg te minimaliseren, worden nieuwe bewoners een afgesproken periode in quarantaine op hun eigen kamer verpleegd. Deze regel is ingesteld voor hun eigen veiligheid, die van hun toekomstige medebewoners en die van het zorgpersoneel.  

In deze onrustige en onzekere tijd is het belangrijk om bemoediging en troost te kunnen blijven bieden aan ieder die dat nodig heeft. Onze geestelijke verzorgers zijn daarvoor aanwezig op de verschillende locaties.

Ja, dagactiviteiten  zijn open voor bezoekers/ cliënten van buiten onze locaties.  We zorgen er wel voor dat mensen niet dicht bij elkaar zitten en houden ons strikt aan de richtlijnen van het RIVM.

Tips voor activiteiten voor mensen met dementie van Alzheimer Nederland:  https://dementie.nl/activiteiten-voor-mensen-met-dementie.

Wilt u liever niet fysiek komen maar wel contact hebben? Overleg op de locatie waar uw naaste verblijft over mogelijkheden als beeldbellen. Wij helpen u graag!
Hebt u vragen of loopt u ergens tegenaan? Laat het weten aan de eerste contactverzorgende. Hij of zij kijkt samen met u naar een passende oplossing.

Het bovenbrein – of denkende brein –  is bij dementie het eerste dat beschadigd raakt. Hierdoor kan iemand woorden niet meer goed begrijpen en ook verbanden leggen is moeilijk. Zinnen als ‘als het straks voorbij is dan kom ik weer langs’ en ‘ik wil wel maar ik mag niet langskomen’ worden vaak niet goed begrepen.

Een paar tips:

 •  Als u met uw naaste telefoneert, laat dan uw stem een beetje lachen. De ander voelt dan dat het goed is.
 • Gebruik korte geruststellende zinnen zoals ‘ik denk aan je’ of ‘het is goed’.
 • Als u met beeld belt gebruik dan uw nonverbale krachten. Uw naaste zal u waarschijnlijk spiegelen, omdat dat deel in het brein nog werkt.

Brasserieën verwelkomen graag weer bezoekers!  Uiteraard wel altijd met inachtneming van de 1,5 meter. 

De kerkdiensten op de locaties worden geannuleerd (conform de richtlijnen PKN).

De kappers op de locaties zijn weer open en u kunt ook weer bij de pedicure terecht.

De inloopuren op onze woonzorglocaties gaan voorlopig niet door.

Stel uw vragen aan de eerste contactverzorgende. Hij of zij  kan uw vraag bespreken met de verpleegkundige, de locatiemanager of specialist ouderengeneeskunde. Als zij er ook niet uitkomen wordt uw vraag voorgelegd aan het corona-coördinatieteam.

vragen van verwijzers

Ja, niet alleen spoedgevallen (ELV, crisis en spoed) kunnen bij ons terecht, maar vanaf nu ook weer mensen die op de wachtlijst staan. U kunt ook weer nieuwe cliënten (niet-spoed) bij ons Veluwse Ouderenservicepunt (het VOS) aanmelden. Om te zorgen dat het coronavirus niet via deze weg in onze locaties komt, worden nieuwe bewoners eerst gedurende twee weken op hun kamer in quarantaine verpleegd.

Eerder verschenen nieuwsberichten

Meer weten?

Antwoorden op de belangrijkste vragen over het coronavirus vindt u op de site van het RIVM. Ook op thuisarts.nl  vindt u betrouwbare informatie.