Het Oranjepark: een zorgzame buurt waarin de bewoners er bewust voor kiezen om naar elkaar om te kijken. Van die ‘samenredzaamheid’ willen Zorggroep Noordwest-Veluwe, UWOON, de gemeente Ermelo en Stichting Welzijn Ermelo vanuit een gedeelde visie een succes maken. Op 23 maart ondertekenden Gertjan Veening (Zorggroep), Fleur Imming (UWOON), Sarath Hamstra (wethouder) en Mathilde Stam (Welzijn Ermelo) daarvoor een intentieverklaring.

Het Oranjepark ligt in het hart van Ermelo. De gehele omgeving ademt ‘groen’ en ‘ruimte’ uit. De komende jaren verrijst hier een prachtige, zorgzame, duurzame woonwijk. Een wijk waarin mensen naar elkaar omkijken op basis van wederkerigheid. Op een heel praktische manier helpen en versterken zij elkaar. Jong, oud, gezond of kwetsbaar: je doet ertoe in het Oranjepark! Inwoners van Ermelo en vooral ook de kwetsbaren onder hen zullen langer in hun eigen leefomgeving kunnen blijven als individualisme plaatsmaakt voor solidariteit en betrokkenheid tussen jong en oud.

Bewoners, vrijwilligers, medewerkers, ontwikkelaars en buurtgenoten geven graag actief inhoud aan de kernwaarden:

  • wederkerigheid, vrijwillig iets doen voor een ander;
  • omzien naar elkaar, samenwerken aan noaberschap;
  • levensvreugde, genieten van het leven;
  • eigen regie, zelf kiezen en doen;
  • iedereen kan meedoen, solidariteit tussen alle mensen.

Primaire partners zijn: Zorggroep Noordwest- Veluwe, Welzijn Ermelo, UWOON en de gemeente Ermelo. Maar zij kunnen het niet alleen. Vooral ook met de inwoners van Ermelo en onder andere met de Maranathakerk wordt het mogelijk om van het Oranjepark een prachtige, levendige en zorgzame wijk te maken!

Op de foto: ondertekening van de intentieverklaring.
Aan
tafel: Gertjan Veening, bestuurder Zorggroep Noordwest-Veluwe. Daarachter vlnr: Mathilde Stam (Stichting Welzijn Ermelo), Sarath Hamstra (wethouder met onder andere sociaal domein in zijn portefeuille) en Fleur Imming (bestuurder UWOON).