2021, het tweede jaar waarin corona en alle daaropvolgende maatregelen zeer bepalend waren. In de eerste plaats voor onze bewoners en cliënten, maar ook voor medewerkers was het een uitputtende tijd. De uitval van collega’s was ongekend. Dat gaf druk op de zorgverlening en al onze andere activiteiten. Daarbij kwamen nog de wisselingen in het management.

Ondanks al deze omstandigheden wisten we toch goede en liefdevolle zorg te verlenen aan bewoners en cliënten. Daarnaast hebben we ook nog vooruitgekeken naar de toekomst. We hebben onze kernwaarden en identiteit herschreven en een strategische koers uitgewerkt. En we hebben geïnvesteerd in cultuurontwikkeling op basis van dienend-leiderschap. We zijn ‘samen in beweging’ en dat doen wij met plezier!

Dit digitale jaaroverzicht is een terugblik op het vele werk dat het afgelopen jaar is gedaan.