De Oosterhoorn ligt op het prachtige Ermelose landgoed Veldwijk. De Zorggroep huurt dit gebouw van GGz Centraal. In De Oosterhoorn, afdeling Bomen, wonen 16 mensen met lichamelijke beperkingen in combinatie met chronische psychische problematiek.

De afdeling Bomen is verdeeld in twee groepen waar 8 cliënten  beschermd wonen. Cliënten hebben een eigen zit-slaapkamer en kunnen gebruikmaken van een gemeenschappelijke huiskamer en activiteitenruimte.
Beschermd wonen betekent dat u woont op een afdeling waar 24-uurszorg door een vast deskundig zorgteam geboden wordt. Een dagbestedingscoach denkt graag met u mee over een plezierige daginvulling. De medewerkers welzijn en activering zijn nauw betrokken bij het welzijn en de zorg voor de cliënten.
De medische behandeling is in handen van een specialist ouderengeneeskunde. Waar nodig worden verschillende behandelaars ingezet, zoals een fysiotherapeut, logopedist of diëtist. Het leven gaat daar zoveel mogelijk door zoals voorheen. Uw naasten en overige bezoekers zijn op elk moment van de dag van harte welkom.

Contactgegevens

Woonzorgcentrum Oosterhoorn, unit Bomen
landgoed Veldwijk 75 , 3853 LC Ermelo
Telefoon: (088) 056 3000

Faciliteiten

De ligging op het terrein van landgoed Veldwijk betekent dat er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten op terrein:
• restaurant Beukenrode met minigolfbaan
• Lukaskerk landgoed Veldwijk
• dierenweide
• prachtige wandelomgeving
• In de directe nabijheid van het winkelcentrum van Ermelo
• diverse leuke verenigingsactiviteiten
• centrale ligging direct achter het NS-station van Ermelo.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk dan eens op de pagina Hoe regel ik woonruimte? of neem contact op met het servicebureau (088) 056 3000.

Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo

De Stichting Vrienden van Zorggroep Ermelo heeft tot doel om het leven van bewoners van de woonzorgcentra in Ermelo te veraangenamen; en dit in de ruimste zin des woords. In de praktijk houdt dit in: het vergaren van financiën, het beslissen waaraan deze worden besteed en het verrichten van enige hand- en spandiensten die hiermee verband houden.
> Steun ons