De tekeningen zijn klaar en de vergunningen verleend; de langverwachte vervangende nieuwbouw bij Sonnevanck is van start. Als alles volgens plan verloopt, opent dit najaar een prachtig nieuw woonzorgcentrum op het bosrijke terrein.

Tot nu toe is er vooral erg veel denkwerk verricht om te komen tot het best mogelijke ontwerp. Alle betrokken partijen, waaronder ook een afvaardiging van de zorgmedewerkers die straks in het gebouw zullen gaan werken, droegen hun ideeën en wensen voor de nieuwbouw aan. Er werd meegedacht over de buitenomgeving, gezamenlijke ruimten, sfeer en kleuren die prettig zijn voor mensen met dementie en ook domotica. Ook de prachtige woonomgeving van Sonnevanck, die op zichzelf als werkt als een healing environment, is door vertaald in het ontwerp.

Nu is dan het moment aangebroken om de handen uit de mouwen te steken. De bouw zal zo’n 8 maanden in beslag nemen. De vervangende nieuwbouw is bedoeld voor maximaal 24 bewoners – 8 per kleinschalige wooneenheid –  met psychogeriatrische problematiek in combinatie met onbegrepen gedrag. Elke bewoner krijgt zijn eigen appartement en sanitair. Daarnaast komt er voor gezamenlijk gebruik een huiskamer. De cliënten hebben vaak meer nodig dan alleen een geschikte en toegankelijke woning met zorg aan huis.

Deze bouw maakt deel uit van het langetermijnhuisvestingsplan van de Zorggroep. In een latere fase zullen ook de gebouwen Dahlia, Crocus en Brem op Sonnevanck worden vervangen/gerenoveerd. Naar verwachting is dit in het jaar 2020 gerealiseerd. Voor alle nieuwbouw geldt, dat de Zorggroep flexibel wil bouwen. Dat wil zeggen dat de huisvesting voor meerdere doelgroepen inzetbaar is en met zo min mogelijk kosten om te bouwen is naar andere woonvormen als dat nodig is.