GezondVeluwe heeft met hen wederom goede afspraken gemaakt, die bijdragen aan behoud van goede zorg voor de inwoners van Noordwest-Veluwe en Zeewolde. Het gaat onder meer om de GezondVeluwe Keurmerkzorgverkeringen FBTO, ProLife, Avéro en Zilveren Kruis.

De afspraken die GezondVeluwe heeft gemaakt met de zorgverzekeraar dragen bij aan het verbeteren van ouderenzorg, geboortezorg, herstel na een ingrijpende ziekte of operatie, regionale toegang tot eerstelijnsdiagnostiek (zoals bloedonderzoek), oncologisch zorg, toegang tot dure geneesmiddelen, wijkverpleging en de behandeling van hart- en vaatziekten. GezondVeluwe heeft zich in de gesprekken met zorgverzekeraars extra hard gemaakt voor de inkoop van zogenaamde eerstelijnsbedden. Alle zorgaanbieders in de regio hebben hier dagelijks mee te maken hebben. Met name voor ouderen is het belangrijk, dat zij voor zorg naar een verblijf in een zorginstelling in de regio terecht kunnen en hierdoor dichtbij hun mantelzorgers en sociale netwerk kunnen blijven wonen.

GezondVeluwe keurmerk

Steun het GezondVeluwe-keurmerk
GezondVeluwe hoopt dat inwoners van de regio de komende tijd bewust kiezen voor hun zorgverzekering en daarbij ook kijken naar het regionale belang om goede en duurzame zorg in onze regio te behouden. Het GezondVeluwe-keurmerk kan hierbij helpen. Daarnaast zijn concrete voordelen voor inwoners, zoals de mogelijkheid voor het volgen van reanimatie- en AED-trainingen en een laag tarief voor onderzoeken zoals bloedprikken, zodat de aanspraak op het eigen risico beperkt is. Via de website gezondveluwe.nl kunnen de inwoners volgen welke zorgverzekeraars de komende maand nog meer een keurmerk ontvangen.

Onder het GezondVeluwe-Keurmerk 2017 van Zilveren Kruis vallen de volgende zorgverzekeringen:
Avéro Achmea
ProLife
OZF
Interpolis
FBTO
De Friesland Zorgverzekeraar
Zilveren Kruis

Met uitzondering van de Zorgplan Selectief polis en de Basis Budgetpolis van Zilveren Kruis.

Over GezondVeluwe
GezondVeluwe werkt samen met inwoners aan gezondheidsvraagstukken die relevant zijn voor de regio. Met als doel dat de 150.000 inwoners de voordelen ervaren van goede, betaalbare zorg en ondersteuning dichtbij. De initiatiefnemers zijn het ziekenhuis St Jansdal, de Huisartsencoöperatie Medicamus en de Zorggroep Noordwest-Veluwe. Na een succesvolle start in 2016 werken onder de vlag van GezondVeluwe inmiddels meerdere zorg- en welzijnsaanbieders, gemeenten, patiënt- en cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars duurzaam samen.

Kijk voor meer informatie op www.gezondveluwe.nl

Reacties van de initiatiefnemers GezondVeluwe:

Zorg op de juiste plek
Margreeth Kasper de Kroon, Raad van Bestuur Zorggroep Noordwest-Veluwe: “GezondVeluwe staat voor het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. Dat doen we onder andere door een soepele doorstroom te regelen voor inwoners die moeten herstellen van een operatie vanuit het ziekenhuis. Met de zorgverzekeraar hebben we afspraken hierover gemaakt. In het Reactiveringscentrum Klimop behandelt en begeleidt een team van professionals cliënten zo goed mogelijk voor een goed herstel.”
Inwoner centraal, zorg dichtbij
Roland Ekkelenkamp, directeur huisartsencoöperatie Medicamus: “Dit jaar zijn we met GezondVeluwe de samenwerking gestart in de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en Zeewolde voor goede zorg en ondersteuning rondom ouderen. Met het Zilveren Kruis en de overige partners van GezondVeluwe gaan we het komende jaar hier verder mee aan de slag. Ook komen we met de zorgverzekeraar in actie voor het voorkomen van hart- en vaatziekten in de regio. In onze regio hebben inwoners een hogere kans hierop in vergelijking tot het landelijke gemiddelde. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt voor de toegang tot onderzoeken zoals bloedprikken, röntgenfoto (diagnostiek) tegen een zo laag mogelijk tarief.”
Goed afgestemde zorg
Arend Jan Poelarends, financieel directeur ziekenhuis St Jansdal: “Met Zilveren Kruis hebben we goede afspraken gemaakt voor inwoners die oncologische zorg nodig hebben. Deze afspraken gaan over toegankelijkheid, nieuwe behandelmethoden, korte wachttijden en snelle diagnostiek. Dit geldt ook voor geboortezorg. Samen met de partners van GezondVeluwe zetten we ons in voor geboortezorg die tot in de puntjes is geregeld.”