Het was in een flits gebeurd: dinsdag 9 mei knipten de eerste twee bewoonsters van woning 4 van de Arcade eendrachtig maar razendsnel het rode lint door. Daarmee werd de woning officieel in gebruik genomen als ‘open PG-afdeling in wording’.  

Naast de twee huidige bewoners en hun naasten, waren ook veel mantelzorgers van bewoners die binnenkort hun intrede in woning 4 gaan doen, van de partij bij de feestelijke opening. Feestelijk, want we werken toe naar een open afdeling voor mensen met geheugenproblemen, zo vertelde Marieke Spijkhoven aan de aanwezigen. We willen hun bewegingsvrijheid vergroten, waardoor de focus meer komt te liggen op kwaliteit van leven en autonomie.  

Toch zijn open deuren op afdelingen voor mensen die leven met dementie, eerder nog uitzondering dan regel. De reden hiervoor is logisch: we willen mensen met geheugenproblemen graag veilig houden. Die bescherming is goed bedoeld, maar staat vaak tegenover de vrijheid. In woning 4 van de Arcade gaan we stap voor stap steeds wat meer vrijheid toevoegen, ondersteund door onder andere technische innovaties.  

Waarom we dit doen? Het idee dat de deur open kan zou weleens erg drempelverlagend kunnen zijn als je moet verhuizen naar een verpleeghuis! Bovendien zijn we ertoe verplicht. De Wet zorg en dwang (Wzd) vereist dat er een zorgvuldige afweging wordt gemaakt of een gesloten afdelingsdeur voor mensen die leven met dementie echt noodzakelijk is. Dit geldt voor zowel de bewoners die zich hiertegen verzetten, als voor de bewoners die geen verzet tonen. Een afdelingsdeur mag volgens de Wzd alleen gesloten zijn ‘op persoonlijke indicatie’.