Waarvoor kunt u bij ons terecht? 

Het Advies- en Behandelcentrum is specialist in behandeling en advisering van kwetsbareouderen in de regio Noordwest-Veluwe bij wie sprake is van co-morbiditeit en een multidisciplinaire aanpak van meerwaarde is.  

Verzorgingshuizen
Naast de intramurale zorg, leveren de behandelaren ook zorg in de 1e lijn. Dit geldt voor de artsen, psychologen, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten en logopedisten.  Als u een verwijzing wil sturen voor een van bovenstaande behandelaren dan kunt u dit doen via zorgdomein. Het medisch secretariaat is daarnaast bereikbaar voor aanvullende vragen: 088-0563402/medisch.secretariaat@znwv.nl 

Thuiswonenden ouderen
stukje tekst wat ook bij de eerdere knop staan (over Logopedie en psychologen – behandeling thuis bij de mensen zelf. Link hiernaar.  

GRZ Link hiernaar 

Verpleeghuizen
Alle bewoners die in verpleeghuizen van ZNWV wonen, kunnen behandeling krijgen van het behandelteam. Het behandelteam bestaat uit onderstaande disciplines. Als u op ‘meer informatie’ klikt ziet u welke expertise en kennis zij in kunnen zetten. 

Zoom in Regular Zoom out

Telefoon: 088 – 056 30 00
E-mail: servicebureau@znwv.nl Bereikbaar op werkdagen:
tussen 8.30-17.00 uur

Artsen

 • De specialist ouderengeneeskunde heeft kennis over vergevorderde en de laatste fasen van chronische ziekteprocessen.
 • Zowel intramuraal (regisserende rol) als extramuraal (adviseur, consulent of als medebehandelaar naast de huisarts) met als doel onnodige en ontijdige opschaling van zorg en behandeling te voorkomen en bij te dragen aan het langer thuis kunnen wonen van de oudere.
 • Kennis en deskundigheid op het gebied van geriatrische revalidatie;
 • Mogelijkheden tot opleiden van specialisten ouderengeneeskunde en physician assistants
 • Kennis en deskundigheid op het gebied van palliatief-terminale zorg.

Psychologen

 • Psycholoog richt zich op het behouden en/of vergroten van het psychisch welbevinden van de cliënt en kan wanneer nodig diagnostiek uitvoeren.
 • Ze zijn behandelaar bij psychische problemen (bv. Cognitieve problemen, onbegrepen gedrag, angst- en stemmingsproblemen en rouw- en aanpassingsproblemen).
 • Psychologen hebben ook kennis op het gebied van het terugdringen van vrijheid beperkende maatregelen en vermindering van psychofarmaca (PF) gebruik.
 • Psychologen zijn de aangewezen professionals voor het aandragen van alternatieven voor deze maatregelen en gebruik van PF (waar nodig in samenspraak met andere disciplines).
 • Door een NPO af te nemen kunnen de psychologen de cognitieve beperkingen en mogelijkheden in kaart brengen, zowel in revalidatiesetting als op verzorgd/beschermd wonen met oog op advies van de beste plaats van wonen.

Fysiotherapeuten

 • Het doel van de fysiotherapie kan zowel het verbeteren, herstellen en/of het behoud van functies. Het tegengaan van achteruitgang valt hier ook onder.
 • Ze komen in beeld zodra een bewoner problemen ervaart met het bewegen of omdat zij gezondheidsproblemen ervaren, waarbij mogelijk beweeginterventies geïndiceerd zijn.
 • De fysiotherapeut binnen ZNWV is gespecialiseerd in:
  • Geriatrie
  • Oedeem therapie
  • S.I. therapie

Ergotherapeuten

 • De ergotherapeuten zijn gespecialiseerd in het begeleiden bij het oplossen, voorkomen en/of verminderen van beperkingen in de uitvoering van dagelijkse activiteiten.
 • Kennis en deskundigheid over inzet van hulpmiddelen in dagelijkse activiteiten
 • De ergotherapeut binnen ZNWV is gespecialiseerd in:
  • S.I therapie
  • Handtherapie
  • Cognitieve therapie
  • Parkinson

Logopedisten

 • Logopedisten worden ingezet bij spraak- en taalstoornissen, stoornissen in de primaire mondfuncties, ademhalings- en stemstoornissen, bewegings- en gevoelsstoornissen in het mondgebied.
 • De logopedisten van ZNWV zijn gespecialiseerd in onder andere de volgende ziektebeelden; afasie, apraxie, spraakapraxie, RH-communicatieproblematiek, dysfagie, dysartrie, Ziekte van Parkinson, COPD, dementie en aangezichtsverlamming en laryngectomie, trauma, klinische linguïstiek ed.
 • Daarnaast geven ze communicatieadvies en mogelijk advies over inzet van communicatiehulpmiddelen.
 • Logopedist is ook werkzaam binnen de GGZ.
 • Ten slotte is de logopedist i.s.m. de muziektherapeut betrokken bij de afasiekoor.

Diëtisten

 • De diëtist is specialist op het gebied van voeding in relatie tot ziekte. In de behandeling richt de diëtist zich op het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van aan voeding gerelateerde klachten.
 • Zij hebben o.a. kennis van voeding bij meerdere complexe ziektebeelden (o.a. oncologie, COPD, nierfalen, diabetes mellitus, Parkinson), co-morbiditeit, polyfarmacie en sondevoeding.
 • De diëtist binnen ZNWV is gespecialiseerd in:
  • Parkinson
  • Geriatrie
  • Oncologie
  • Sondevoeding
  • Master health sciences

Muziektherapeuten

 • De muziektherapie is een methodische vorm van hulpverlening waarbij muzikale middelen worden ingezet om verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.
 • Ze hebben kennis en deskundigheid over trainingstechnieken binnen de neurologische muziektherapie, cognitief, motorisch en spraak-taal.

Bewegingsagogen

 • De bewegingsagoog binnen de zorggroep houdt zich bezig met het aanbieden en begeleiden van bewegingsactiviteiten, zowel individueel als binnen een groep.
 • Bewegen is hierbij geen doel op zich maar wordt gebruikt als middel om het comfort van de oudere mens te verhogen.
 • Hierbij is het uitgangspunt dat men uitgaat van wat de bewoner nog kan (hoe klein deze activiteit ook is).