“Het overlijden en de uitvaart van mijn vader is nu enkele weken geleden en wij proberen aan het idee te wennen dat hij er niet meer is. Terugkijkend op zijn verblijf in verzorgingstehuis Randmeer overheerst bij ons, zijn kinderen en kleinkinderen, een groot gevoel van dankbaarheid.

Mijn vader is in december 2017 in Randmeer gekomen. Wat waren wij en hij blij dat hij daar een kamer kon betrekken met prachtig uitzicht op het water. Hij was weer thuis in Harderwijk, na een verblijf van 7 maanden op verschillende revalidatielocaties. Echter op 22 februari jl. overleed zijn vrouw, onze moeder. Dit was een enorme klap voor hem, hij kon het bijna niet dragen, dit verdriet. En daar waren de verzorgenden van afdeling Baken, die hem bijstonden, troostten, zijn hand vasthielden wanneer hij overmand was van verdriet.

Hij noemden hen zijn engelen. Iedere dag gaven ze hem de nodige zorg, maar wat nog belangrijker was, ze gaven hem aandacht, een luisterend oor en ondanks zijn spraakprobleem bleven ze proberen hem te verstaan. Hij hield van praten, contact maken,  grapjes en al deze lieve verzorgenden stonden er voor open. Ook al waren ze zo druk, ze waren altijd vrolijk en gaven hem hun aandacht.

Door zijn afnemende gezondheid deed hij steeds vaker een beroep op zijn “engelen”. Ondanks het ontbreken van een verpleegstatus, deed de verzorging alles wat in hun vermogen lag om het hem in de laatste dagen van zijn leven comfortabel te maken. Met raad en daad stonden zij ons terzijde in deze periode. Het was hartverwarmend en een werkelijke steun voor ons. Mijn moeder zou zeggen: ze verdienen een gouden stoel  in de hemel.   

De zorg staat steeds negatief in het nieuws, echter onze ervaring met de zorg is alleen maar positief. We hebben ervaren dat alle “Randmeerders” (verzorging, therapeuten, de dames van het restaurant, de vrijwilligers) enorm hun best doen om het leven van de bewoners te veraangenamen en daar zijn wij als familie hen uiterst dankbaar voor. Mijn vader voelde zich tot het laatst toe thuis in Randmeer.”

Een familielid