De Stichting stelt zich ten doel om het leven van de bewoners van zorgcentrum Randmeer te Harderwijk te veraangenamen. De Stichting ontvangt haar financiële middelen uit jaarlijkse donaties, giften, opbrengst van voorjaars- c.q. najaarmarkten en overige baten. Zij besteedt deze aan zaken voor de bewoners van Randmeer, die niet bekostigt kunnen worden uit de investeringsbegroting van Randmeer zelf. Het streven van de Stichting is om in alle gevallen het belang van de bewoners voorop te stellen. Deze stichting valt buiten de verantwoordelijkheid van de Zorggroep.

Nunspeet, 300615 Reportage ZNWV Foto: Sjef Prins - APA Foto

Uitgevoerde activiteiten
De afgelopen periode heeft de Stichting financieel bijgedragen aan:

  •  Een attentie voor de bewoners in de vorm van iets lekkers.
  • Het aanschaffen van Zwarte Pietenpakken
  • Bijdrage in de kosten van het optreden van het Harderwijks Mannenkoor.
  • Bij de troonswisseling, het aanschaffen en uitdelen van Wilhelmina pepermunt.
  • Huur voor een rolstoeltouringcar bij een uitje voor de bewoners.

Financiële verantwoording
Betalingen worden door de penningmeester uitgevoerd. De Stichting heeft een lopende rekening-courant en een spaarrekening bij de Rabobank Randmeren. Voor iedere mutatie ontvangt de penningmeester een afschrift. Jaarlijks wordt door de penningmeester een financiële verantwoording afgelegd, die door het bestuur wordt goedgekeurd. Kascontrole vindt plaats door de boekhouder van Randmeer.

Wilt u ook vriend worden? Neem dan telefonisch contact op:
Stichting Randmeervrienden
Secretaris de Heer G. Aartsen
Randweg 50
3843 JC Harderwijk
RSIN:  803592450
Tel. 0341 56 80 00

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: De heer H.Eendebak
Secretaris: De heer G.Aartsen
Penningmeester: De heer H.Venema