Uw ervaring is belangrijk voor ons. Met uw inbreng kunnen wij de zorg, service en veiligheid in de Zorggroep blijven ontwikkelen en verbeteren. Dus hebt u een tip, een klacht of een compliment? Laat het ons weten. Wij stellen uw mening op prijs, want daarvan kunnen wij leren!

Tip of complimenten?
Hebt u een goed idee om onze zorgservice te verbeteren? Wilt u een afdeling of medewerker laten weten dat u heel tevreden bent? Maak dan gebruik van: Tips en complimenten-formulier.
Uw tip of compliment komt binnen bij de klachtenfunctionaris van de Zorggroep. Deze zorgt ervoor dat uw opmerking op de juiste plek terecht komt.

Een taart voor…
Wilt u een medewerker of vrijwilliger van de Zorggroep bedanken? Nomineer hem of haar voor een taart! Wij zorgen dat de betrokken medewerker namens u een heerlijke taart ontvangt!
Geef u op via klachtenfunctionaris@znwv.nl of vul het taart-formulier in.

Tips en complimenten-formulier

Een taart voor formulier

Klachten?
Bent u niet tevreden over onze zorg- of dienstverlening? Laat het ons weten. Wij leren graag van uw ervaringen. Bespreek onduidelijkheden, problemen of klachten bij voorkeur eerst met de betrokkene of de betrokken afdeling, of met de manager van de afdeling. Dan kan het probleem misschien direct worden verholpen. Lukt het niet uw klacht met de betrokken medewerker of diens manager te bespreken? Of wilt u dat liever niet? Neem dan contact op met ons servicebureau of met een van onze klachtenfunctionarissen.

Servicebureau
Met uw vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij de medewerkers van ons servicebureau. Zij beantwoorden uw vragen of u verwijzen naar de juiste persoon of instantie. Zij kunnen u ook in contact brengen met één van onze klachtenfunctionarissen. Het servicebureau is bereikbaar via telefoonnummer 088 – 056 3000.

Klachtenfunctionarissen
Twijfelt u of u een klacht wilt indienen of wilt u hierin worden bijgestaan? Of heeft overleg met de betrokken medewerker niet tot een oplossing geleid? Dan kunt u terecht bij onze klachtenfunctionarissen. Zij adviseren, ondersteunen en bemiddelen. De klachtenfunctionarissen stellen zich onpartijdig op en behandelen uw klacht strikt vertrouwelijk als u dat wilt. U bereikt onze klachtenfunctionarissen via ons servicebureau, telefoonnummer 088 – 056 3000.

U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen via e-mail, of onderstaand formulier. Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht met informatie over de verdere procedure. De gemiddelde tijdsduur van de afhandeling van een klacht is twee tot zes weken.

De klachtenfunctionarissen behandelen geen klachten over de toepassing van de Wet Bopz (lees hierover meer in onze folder Hebt u een klacht? We horen het graag!)

Klachtenformulier

Klachtencommissie
Als uw klacht over de toepassing van de Wet Bopz gaat, kunt u deze schriftelijk indienen bij de klachtencommissie van de Zorggroep. Dit is een formele instantie die op wettelijke basis een oordeel over uw klacht uitspreekt.  De klachtencommissie bestaat uit vier leden, waaronder een specialist ouderengeneeskunde en een jurist.

Beroepsmogelijkheid
Als de klachtencommissie zich niet tijdig (dat is binnen twee weken na ontvangst van de klacht) heeft uitgesproken over een Bopz-klacht, of die klacht geheel of gedeeltelijk ongegrond heeft verklaard, kan de klager de inspecteur van de Inspectie voor de Gezondheidszorg schriftelijk vragen een verzoekschrift in te dienen bij de rechter. De cliënt die de klacht indiende kan ook rechtstreeks een verzoekschrift bij de rechter indienen, zonder tussenkomst van de inspecteur.