De cliëntenraad is er voor u!
Cliënten kunnen over onze zorgverlening meedenken en meepraten. Elim, De Schauw en de thuiszorg in Putten hebben een gezamenlijke cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Zij heeft advies- en instemmingsrecht ten aanzien van een aantal beslissingen. De regiomanager heeft meerdere keren per jaar overleg met de cliëntenraad. Voor dringende zaken kunt u mailen naar: cliëntenraad.putten@znwv.nl

Lees hier het jaarverslag 2018 van de cliëntenraad in Putten >>

De leden van de cliëntenraad in Putten en hun aandachtsgebieden:

Mw. Janny Aalten-van den Pol Aanspreekpunt bewoners de Schauw / thuiszorg
Dhr. Piet Brandsma Aanspreekpunt dagbehandeling
Dhr. Joop Cranenbroek Aanspreekpunt bewoners Somatiek Elim
Dhr. Peter Kempkes Aanspreekpunt bewoners beschermd wonen de Schauw
Dhr. Bert van de Pol Voorzitter
Mw. Corry Roordink-van den Berg Aanspreekpunt bewoners Elim
Dhr. Ron Steussy Aanspreekpunt bewoners Elim
Dhr. Johan de Vroom Secretaris en aanspreekpunt bewoners Elim

Meer informatie
Over woonzorgcentrum De Schauw >>
Over woonzorgcentrum Elim >>
Over de thuiszorg in Putten >>