De cliëntenraad is er voor u!
Cliënten kunnen over onze zorgverlening meedenken en meepraten. Elim, De Schauw en de thuiszorg in Putten hebben een gezamenlijke cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Zij heeft advies- en instemmingsrecht ten aanzien van een aantal beslissingen. De regiomanager heeft meerdere keren per jaar overleg met de cliëntenraad. Voor dringende zaken kunt u mailen naar: cliëntenraad.putten@znwv.nl

Lees hier het jaarverslag 2016 van de cliëntenraad in Putten >>
Lees hier het werkplan van 2017 in de cliëntenraad in Putten >>

De leden van de cliëntenraad in Putten en hun aandachtsgebieden:

Mw. Janny Aalten-van den Pol bewoners De Schauw
Mw. Marja Benschop–Smit (voorzitter a.i.) welzijn
Dhr. Piet Brandsma thuiszorg en dagbehandeling
Dhr. Henjo J. Broekhuizen (penningmeester) bewoners beschermd wonen De Schauw
Mw. Francien Louw-Gerritsen bewoners somatiek Elim
Dhr. Bert van de Pol lid centrale cliëntenraad
De heer Ron L.F Steussy bewoners Elim
Mw. Jetske Wildenbeest-van der Molen thuiszorg en dagbehandeling
Dhr. Johan de Vroom (secretaris) secretaris van de cliëntenraad en technische zaken

 

Meer informatie
Over woonzorgcentrum De Schauw >>
Over woonzorgcentrum Elim >>
Over de thuiszorg in Putten >>