De cliëntenraad is er voor u!
Cliënten kunnen over onze zorgverlening meedenken en meepraten. Elim, De Schauw en de thuiszorg in Putten hebben een gezamenlijke cliëntenraad. De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Zij heeft advies- en instemmingsrecht ten aanzien van een aantal beslissingen. De regiomanager heeft meerdere keren per jaar overleg met de cliëntenraad. Voor dringende zaken kunt u mailen naar: clientenraad.putten@znwv.nl

Lees hier het jaarverslag 2019 en het werkplan 2020

De leden van de cliëntenraad in Putten en hun aandachtsgebieden:

Mw. E. Bakker Krachtighuizen, Thuiszorg
Mw. G. van Dijk Verzorgd wonen, 1e etage Schovenhorst en 2e etage Groevenbeek
Dhr. J.C. de Vroom Secretaris en aanspreekpunt bewoners Elim
Dhr. P.G. Kempkes Amalia, Alexia, Ariane
Dhr. Bert van de Pol Voorzitter, Krachtighuizen, Husselerveld
Mw. Corry Roordink-van den Berg Dagbegeleiding, Diermen en appartement Huinen, Koudhoorn
Roelof Hoving Regiomanager (ad interim)

Meer informatie
Over woonzorgcentrum De Schauw >>
Over woonzorgcentrum Elim >>
Over de thuiszorg in Putten >>