De Cliëntenraad is er voor u!
Cliënten kunnen over onze zorgverlening meedenken en meepraten. Sonnevanck, Hospice Jasmijn en Reactiveringcentrum Klimop hebben een gezamenlijke cliëntenraad. De cliëntenraad vertegenwoordigt de belangen van de bewoners. Zij heeft advies- en instemmingsrecht ten aanzien van een aantal beslissingen. De regiomanager heeft meerdere keren per jaar overleg met de cliëntenraad.

Voor dringende zaken kunt u altijd een berichtje deponeren in de cliëntenbrievenbus op ‘De Brink’, Sonnevanck.  Mocht u iemand willen spreken van de cliëntenraad kunt u contact opnemen met: Maria Pierik, secretaresse, tel.nr. 088- 0563203 of per e-mail: maria.pierik@znwv.nl.

De leden van de Cliëntenraad van het Specialistisch Centrum Ouderenzorg:

           

Dhr. J. Welink  (voorzitter)                Dhr. W.F. Glimmerveen


Dhr. J. van Deure                                 De heer C.J. Corbeth