In vertrouwde handen
Waardevolle zorg op maat bieden, dat is onze passie. Bij de Zorggroep gaat het om mensen. Wij staan voor warme, betrokken zorg, zinvolle dagbesteding en goede huisvesting. Vanuit onze christelijke levensvisie voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaar. Onze medewerkers handelen vanuit de kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en geborgenheid. Bij ons bent u in vertrouwde handen.

Zorgvisie
Bij de Zorggroep heeft de cliënt de regie over zijn of haar leven, ook voor dat deel waarvoor zorg nodig is. Dat is het uitgangspunt van onze zorgvisie. Onze zorgvisie is de basis voor en rondom de zorg voor mensen en voor alles wat met kwaliteit van zorg te maken heeft. Lees hier meer over onze visie en strategie.

Gewaagd doel
In 2020 willen we koploper zijn in zorg en welzijn, met én voor elkaar. Dit bereiken we door specialist te zijn in ouderenzorg, dichtbij mensen, innovatief en verbindend te zijn. In 2020: Koploper in zorg en welzijn. Met én voor elkaar!