Missie

Onze missie is: liefdevol bijdragen aan een betekenisvol leven van ouderen.

Liefdevolle en betrokken zorg voor ouderen.
Wij hebben oog voor wat mensen beweegt. Mensen zorgen omdat ze iets willen betekenen voor een ander. Dat geldt voor al onze medewerkers. Deze inspiratie houdt de zorg gaande; zonder liefde wordt de zorg een aaneenschakeling van handelingen zonder oprechte aandacht. Daarom koesteren we de inspiratie die ons beweegt om op liefdevolle wijze bij te dragen aan het leven van de ander.

Aansluiten bij wat mensen inspireert
We willen ook aansluiten bij wat onze bewoners en cliënten inspireert. Bij de zorg gaat het niet alleen om lichamelijk welzijn en ook om mentaal welbevinden en zingeving. Mensen ervaren zin door van betekenis te zijn. Voor de een zit dat in iets voor een ander doen, anderen vinden betekenis in iets anders. Dat kan voor iedereen verschillend zijn. Als ouderen afhankelijk worden van zorg kan dat de manier waarop zij zingeving ervaren beïnvloeden. Sommigen vinden het lastig nog zin te ervaren.

Liefdevol bijdragen aan een betekenisvol leven
Liefdevol bijdragen aan een betekenisvol leven van ouderen betekent dan ook dat we oog en oor hebben voor wat voor hen van betekenis is. Oprechte belangstelling en aandacht is daarbij essentieel.

Onze kernwaarden: dichtbij, verbonden, bekwaam

Dichtbij
Dichtbij zijn betekent dat we ons interesseren in de ander, we willen hem of haar echt leren kennen. We houden rekening met wat voor de ander van betekenis is. We hebben belangstelling voor de mens als geheel, dus ook voor zijn of haar levensverhaal en geloofsgeschiedenis. Daar willen we bij aansluiten. We zijn laagdrempelig benaderbaar voor mensen van binnen en buiten de organisatie.

Verbonden
Goede zorg komt alleen tot stand als er sprake is van verbinding. Daarom willen we verbonden zijn met de ouderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd én met hun naasten. Ook willen we verbonden zijn met onze collega’s. We bieden elkaar veiligheid maar ook ruimte als dat nodig is. In nauwe verbondenheid met de maatschappij en lokale samenwerkingspartners richten wij ons op de toekomst van de ouderenzorg.

Bekwaam
De kwaliteit van onze zorg is onze kracht. ‘Bekwaam’ staat voor deskundigheid en vakmanschap. We werken met professionele medewerkers, deskundig op hun vakgebied, zowel zorgtechnisch als op het sociale vlak. We investeren veel in de deskundigheid van onze medewerkers en ook in competenties die hen in staat stellen om met compassie, warmte en tact zorg te verlenen. We hebben oog voor talent, zien waar de ander goed in is en willen van elkaar leren.

Strategie en identiteit

De missie, visie en kernwaarden staan beschreven in Samen in beweging, strategie 2021 – 2025, Zorggroep Noordwest-Veluwe
Onze identiteit is geënt op christelijke wortels en is inclusief: mensen worden niet uitgesloten of buitengesloten. We willen ons onderscheiden door bijzondere aandacht te hebben voor zingeving van de ouder wordende mens. De uitgangspunten van onze identiteit vindt u in ons identiteitsbeleid.