Wij voegen waarde toe aan vitaliteit en welbevinden
Waardevolle zorg op maat bieden, dat is onze passie. Wij staan voor warme, betrokken zorg, zinvolle dagbesteding en goede huisvesting. Vanuit onze christelijke levensvisie voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaar. Onze medewerkers handelen vanuit de kernwaarden respect, verantwoordelijkheid en geborgenheid. Deze kernwaarden zijn de basis van al ons handelen. Bij ons bent u in vertrouwde handen.

Bij de Zorggroep hebt u de regie over uw eigen leven, ook voor dat deel waarvoor zorg nodig is. Dat is het uitgangspunt van onze zorgvisie. Onze zorgvisie is de basis voor en rondom de zorg voor mensen en voor alles wat met kwaliteit van zorg te maken heeft.

Gewaagd doel
Wij willen koploper zijn in zorg en welzijn, met én voor elkaar. Dit bereiken we door specialist te zijn in ouderenzorg, dichtbij mensen, innovatief en verbindend te zijn:

  • wij zijn specialist in ouderenzorg: iedereen in de Zorggroep is ouderenspecialist op zijn eigen terrein. Medewerkers kénnen de ouderen en kennen hun individuele behoeften;
  • wij zijn bovendien dichtbij: de Zorggroep levert zorg thuis, of zo dicht mogelijk bij huis, in de wijk. De zorg wordt geleverd door kleine teams zodat mensen steeds dezelfde vertrouwde gezichten zien;
  • daarnaast zijn wij innovatief. Wij staan open voor nieuwe zienswijzen en willen kansrijke ideeën die het leven van kwetsbare ouderen mooier en beter maken, uitproberen;
  • waarde toevoegen kan alleen door met elkaar in verbinding te staan. In verbinding met de cliënt, met de familie, mantelzorg, buren en andere betrokkenen. We werken ook nauw samen met andere ouderenzorgaanbieders en thuiszorgaanbieders, ziekenhuizen, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.