Zorggroep Noordwest-Veluwe en de WZU Veluwe hebben op 21 juni een overeenkomst getekend waarin zij hebben afgesproken dat de Zorggroep fasegewijs de (para)medische behandeling van de cliënten van de WZU Veluwe (voorheen de WoonzorgUnie) op zich zal nemen.

Sinds 1 april jongstleden geldt dit al voor 11 WZU-cliënten van locatie De Marsse in Nunspeet. In januari 2018 mogen ook de bewoners van de locaties Het Nieuwe Feithenhof, Mariposa, de overige cliënten van De Marsse,  die van De Bunterhoek  en alle VPT-cliënten (VPT= volledig pakket thuis) in Elburg, Nunspeet en ’t Harde rekenen op de deskundigheid van de (para)medici van de Zorggroep. In 2019 tenslotte zal het advies- en behandelcentrum van de Zorggroep de behandeling van bewoners van de locaties Rehoboth, De Boskamp voor haar rekening nemen.

Als specialist in ouderenzorg stelt de Zorggroep haar kracht en kennis graag beschikbaar aan deze groep kwetsbare ouderen!