Op Wereld Alzheimerdag werd op alle locaties van Zorggroep Noordwest-Veluwe een poppenkind te vondeling gelegd. Deze actie is mogelijk gemaakt door de handwerkclub van De Amaniet en meerdere sponsors. Om alle afdelingen waar mensen met dementie wonen van een poppenkind te voorzien hebben wij uw hulp nodig! 

“Wij zijn de gevers enorm dankbaar”, geeft welzijnsmedewerkster Tirza de Lange aan. “De poppen betekenen echt veel voor de mensen. Onze wens is om op alle afdelingen waar mensen met dementie wonen een pop te vondeling te leggen.”

Helpt u onze wens te vervullen? Wij zijn blij met iedere bijdrage.

NL 13 RABO 0317 7031 45

t.n.v. St. ZNWV Zorg

onder vermelding van poppenkinderen

Wilt u een poppenkind (à 60 euro) sponsoren? Neem dan contact op met Tirza via Tirza.de.Lange@znwv.nl