Acht praktijkopleidingsinstellingen voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog uit verschillende sectoren hebben op 16 januari jl. een bestuurlijke overeenkomst getekend. Hiermee hebben zij de intentie vastgelegd om op structurele basis en voor langere tijd met elkaar samen te werken om de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog te verbeteren en verbreden.

Op 16 januari 2023 tekenden de bestuurders van Amerpoort, De Forensische Zorgspecialisten, GGz Centraal (tevens initiatiefnemer), Meander MC, Plureyn, Psytrec, Sherpa en Zorggroep Noordwest-Veluwe de bestuurlijke overeenkomst.

De handen ineenslaan bij de vormgeving van de gz-opleiding, over de grenzen van de eigen organisatie heen, is noodzakelijk gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Er staat druk op de zorg door de toenemende zorgvraag, personeelstekorten en vergrijzing. Door samen op te trekken in de gz-opleiding ondersteunen de organisaties de gezondheidszorgpsycholoog van de toekomst om optimaal en breed inzetbaar te zijn in de zorg. ‘Samen opleiden’ draagt daarmee ook bij aan de gehele kwaliteit van zorg aan mensen die het nodig hebben. En daar doen we het voor!