De Stichting stelt zich ten doel om het leven van de bewoners van zorgcentrum Weideheem in Harderwijk te Harderwijk te veraangenamen. De Stichting ontvangt haar financiële middelen uit jaarlijkse donaties, giften en overige baten. Zij besteedt deze aan zaken voor de bewoners van Weideheem, die niet bekostigt kunnen worden uit de investeringsbegroting van Weideheem zelf. Het streven van de Stichting is om in alle gevallen het belang van de bewoners voorop te stellen. Deze stichting valt buiten de verantwoordelijkheid van de Zorggroep.

Nunspeet, 300615 Reportage ZNWV Foto: Sjef Prins - APA Foto

Wilt u ook vriend worden? Neem dan telefonisch contact op:
Drift 2
3844 JW Harderwijk
Tel. 088 056 3000.