window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-38221460-1');

Thuiszorg van Zorggroep Noordwest-Veluwe bestaat 12½ jaar

Een luisterend oor, aandacht en vriendelijkheid

Al vanaf het prille begin krijgt mevrouw Douwes naar volle tevredenheid thuiszorg van Zorggroep Noordwest-Veluwe; deze maand alweer 12 ½ jaar. Reden genoeg voor thuiszorgmedewerker Annet Bonestroo om haar eens flink in de bloemetjes te zetten! Als thuiszorgcliënt van het eerste uur heeft ze van dichtbij meegemaakt hoe de zorg langzaam veranderde; zo doen steeds meer innovaties hun intrede en werd het papieren dossier vervangen door een elektronisch cliëntendossier dat ze zelf kan inzien. Maar één ding is niet veranderd: “Een luisterend oor, aandacht en vriendelijkheid.”

De thuiszorgmedewerkers van Zorggroep Noordwest-Veluwe bieden thuiszorg met aandacht en kijken vaak net iets verder dan nodig is. Dat dat lukt, kan mevrouw Douwes van harte onderschrijven: “We hebben het altijd goed met elkaar kunnen vinden” Het cliëntentevredenheidscijfer voor thuiszorg van de Zorggroep ligt dan ook boven het landelijke gemiddelde. Ook zorginhoudelijk scoort de thuiszorg goed. Misschien niet zo verwonderlijk, want de Zorggroep is specialist in ouderenzorg en heeft heel veel kennis ‘in huis’ die ook de thuiszorg ten goede komt. Zo kan er bijvoorbeeld een wondverpleegkundige worden ingezet, maar ook een casemanager dementie.

Pilot beeldzorg in de thuiszorg
Zorg met aandacht is de rode draad door de afgelopen 12 ½ jaar, maar er is ondertussen ook veel veranderd. Thuiszorgmanager Joran Hoogenberg vertelt: “Naast digitalisering van bijvoorbeeld het dossier, zijn we ook bezig met een pilot ‘beeldzorg’. Tijdens corona vond een aantal cliënten het veiliger om geen mensen over de vloer te krijgen. Via beeldcontact is het dan toch mogelijk om op een afgesproken tijdstip contact met de thuiszorg te hebben en bijvoorbeeld veilig onder het toeziend oog van de verpleegkundige medicatie in te nemen, gevolgd door een gesprekje met de thuiszorgmedewerker. Beeldcontact klinkt misschien wat kil, maar is dat zeker niet, zo ontdekten de cliënten die aan de pilot deelnamen. Een voordeel van beeldzorg is ook dat de cliënten meer helderheid heeft over het tijdstip van zorg, waardoor zij minder hoeven te wachten. Ook nam hun gevoel van zelfredzaamheid toe. Gezien het stijgend aantal ouderen dat zorg nodig heeft en de schaarste aan zorgpersoneel, zijn dit belangrijke ontwikkelingen. Beeldzorg wordt op kleine schaal toegepast en zal de komende tijd verder gaan uitbreiden. De komende 12 ½ jaar zullen er zeker meer van dit soort innovaties komen, waarvan zowel cliënten als medewerkers blij worden! ”

Samenwerking
Joran vervolgt: “Om de zorg voor ouderen in onze regio goed te organiseren, werken we steeds meer samen met bijvoorbeeld het ziekenhuis, thuiszorgaanbieders, huisartsen en het Veluws Ouderen Servicepunt, het VOS. En samen met andere thuiszorgorganisaties bekijken we hoe we de nachtzorg zo goed mogelijk kunnen regelen. Door samen te werken bundelen we onze krachten, en doordat de lijntjes kort zijn kunnen we samen oplossingen zoeken voor de problemen die we ervaren.”

2021-07-15T11:30:21+02:0014 juli 2021|Nieuws|

Deel dit bericht, kies je platform...

Ga naar de bovenkant