Het moet dé plek worden en zijn waar buurtbewoners samenkomen en hun tijd gezellig en zinvol doorbrengen: Wijkontmoetingscentrum (WOC) Binnenhof. Door de ontmoetingsmogelijkheden en de opzet van het WOC, zal de samenhang en de betrokkenheid tussen jong en oud in de wijk worden versterkt, is de achterliggende gedachte. Iedereen is welkom voor informatie, advies, een kopje koffie, een gesprek, een gezamenlijke maaltijd en praktische ondersteuning in dit gezellige, laagdrempelige wijkontmoetingscentrum. Donderdag 25 januari werd deze pleisterplek officieel op feestelijke geopend door de initiatiefnemers.

De afgelopen jaren werkten verschillende organisaties intensief met elkaar samen op De Veluwse Heuvel. Tijdens de oriëntatie op de nieuwbouw van dit complex, spraken de deelnemers de wens uit om nóg meer in te zetten op sociale samenhang en betrokkenheid tussen buurtbewoners onderling. Ongeacht leeftijd, achtergrond of gezondheidstoestand. Wensen en behoeften van bezoekers, maar ook hun talenten en passie, zouden hierbij centraal moeten staan. Wat ze zelf kunnen, doen ze zelf. Waar hulp en begeleiding nodig is, helpen beroepskrachten en vrijwilligers. Dit past naadloos bij het beleid van de overheid om dichter bij bewoners te komen staan en om mensen te simuleren een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Een wijkontmoetingscentrum in winkelcentrum De Binnenhof, waar mensen van nature toch al naartoe gaan, leek daarvoor bij uitstek geschikt!

Het WOC biedt alle ruimte voor onderling contact, activiteit en ontspanning voor wijkbewoners. Daarnaast is er een voorziening voor dagbegeleiding voor specifieke doelgroepen. Ina Nieland van Zorggroep Noordwest-Veluwe: “Kwetsbare ouderen bijvoorbeeld bieden wij hier een warme, gezellige dag. Ze ondervinden aan den lijve dat ze deel uitmaken van een groter geheel en doen dingen waarvoor zij warm lopen. Ook helpen wij hen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven. Echt menselijk contact en een waardevolle dagbesteding zijn van groot belang voor iemands welzijn. Bijkomend voordeel is dat mantelzorgers hierdoor wat meer ruimte krijgen om op adem te komen, waardoor het mogelijk wordt voor kwetsbare ouderen om langer in hun eigen omgeving te blijven wonen.”

De initiatiefnemers van het WOC – Gemeente Nunspeet, Zorggroep Noordwest-Veluwe, Omnia Wonen, Het Venster en SWN– nodigen wijkbewoners, ondernemers maar ook andere organisaties van harte om ook aan te sluiten bij dit initiatief waar al nauw samengewerkt wordt met de buurt, Careander en InteraktContour.

Kijk hier voor meer informatie over Wijkontmoetingscentrum Binnenhof of bekijk de impressie