Wilt u bij de gemeente hulp vragen? Zoals dagverzorging, hulp bij het huishouden of individuele begeleiding thuis? Of begeleiding in een groep via dagbesteding of een hulpmiddel, zoals een scootmobiel of driewielerfiets? Wijkverpleegkundige Willy Fidder heeft ervaring met het aanvragen van ondersteuning via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Zij legt in 5 stappen uit hoe een aanvraag via de Wmo kunt indienen. Vanaf de oriëntatie, de Wmo-procedure tot ten slotte de uitvoering.

Stap 1 – Verdiep u in de Wmo
Op de website van de gemeente vindt u informatie over de Wmo. Bel ook eens met het Wmo-loket van uw gemeente. Ook op het internet is veel informatie te vinden. Zo weet u wat er wel en niet mogelijk is. Is de Wmo de juiste plek voor uw hulpvraag? Of hebt u zorg nodig en kunt u beter contact opnemen met een wijkverpleegkundige? Twijfelt u? Dan kunt u bellen met het servicebureau van Zorggroep Noordwest-Veluwe (088 – 056 30 00).

Stap 2 – Aanvraag indienen
We raden u aan om zo snel mogelijk ondersteuning aan te vragen. Het kan immers tot 4 weken duren voor de gemeente een afspraak maakt om de hulpvraag te bespreken. Deze afspraak is het zogenaamde keukentafelgesprek. Aanvraag van ondersteuning kan via de website van uw gemeente of door het Wmo-loket te bellen.

De websites over de Wmo van de gemeenten:
Wmo- Ermelo
Wmo- Harderwijk
Wmo-Nunspeet
Wmo-Putten

Stap 3 – Bereid het gesprek voor
Wacht niet tot het keukentafelgesprek, maar bereid het gesprek voor. Denk goed na waarvoor u ondersteuning nodig heeft. Hoe ziet u uw toekomst voor zich? Hoe lang wilt u nog thuis blijven wonen? Probeer vast te leggen wat u wilt en wat u nodig hebt. Denk niet aan alleen uzelf en uw huis, maar ook aan uw sociale omgeving. De gemeente wil namelijk ook dat u een beroep doet op uw naasten. Dat uw dochter in de buurt woont, of uw buurvrouw op u let is belangrijk. Die bekende waar u op bouwt, zoals een vriend, buurman of familielid, kan waarschijnlijk goed helpen deze wensen te noteren. Twee weten meer dan één!

Stap 4 – Beslissing van de gemeente
Binnen 2 weken krijgt u een reactie thuisgestuurd. In de brief staat of u Wmo-ondersteuning kunt krijgen van de gemeente. Vervolgens kunt u de brief ondertekenen en uw aanvraag formeel bevestigen. Bent u het niet eens met het voorstel van de gemeente? U kunt bezwaar maken. Bel dan uw contactpersoon bij de gemeente voor een nieuw gesprek.  In de brief van de gemeente staat hoe u dat precies doet. U ziet dat hier veel tijd over heen kan gaan. Daarom is stap 3 zo belangrijk!

Stap 5 – Ondersteuning krijgen
Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan hoort u van de gemeente wat de mogelijkheden zijn. Elke gemeente heeft hier eigen afspraken over, maar op de Veluwe zijn dit over het algemeen dezelfde richtlijnen.  U kunt uit 2 mogelijkheden kiezen:
•    Persoonsgebonden budget (pgb). U kiest zelf een zorgaanbieder. Van de gemeente krijgt u daar geld voor. U moet wel zelf de administratie doen en verzekeringen afsluiten. Het is aan te raden dat u uitzoekt wat uw rechten en plichten zijn.  De gemeente kan u hierbij helpen.

  • Zorg in natura: de gemeente en de zorgaanbieder regelen alles voor u. Dan mag u ook een organisatie kiezen van wie u de huishoudelijke hulp wilt ontvangen. Het is handig om alles binnen 1 organisatie af te nemen in verband met de privacy en korte lijnen. Gegevens kunnen binnen één organisatie immers veilig en snel worden gewisseld. Zorggroep Noordwest-Veluwe levert alle producten vanaf de persoonsalarmering voor de thuiszorg tot, indien nodig, zorg in een woonzorgcentrum in Harderwijk, Ermelo, Nunspeet of Putten.

Zoals u leest is het aanvragen van ondersteuning bij uw gemeente een tijdrovende klus. Er kunnen weken overheen gaan voor u hulp krijgt. Tot die tijd kunt u deze hulp zelf inkopen. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding in één van onze locaties, zoals activiteiten of een gezamenlijke maaltijd. Maar ook hulp in het huishouden kunt u zelf inkopen. Dit bieden wij tegen een zo laag mogelijk bedrag aan. Bel het servicebureau (088 – 056 30 00) voor de mogelijkheden.

Succes en graag tot ziens!

Willy Fidder, wijkverpleegkundige Nunspeet

Hebt u thuiszorg nodig?
Lees u hoe u thuiszorg kunt krijgen: