Sinds 1 november is het voor verwijzers mogelijk om cliënten naar de Zorggroep te verwijzen via ZorgDomein. Via ZorgDomein kunnen zij patiënten digitaal, snel en foutloos naar ons verwijzen. De voordelen:

  • relevante medische informatie wordt automatisch ingevuld in de verwijsbrief;
  • verwijzers krijgen actuele informatie over het zorgtraject, zoals de actuele toegangstijd en verwijscriteria;
  • de patiënt gaat goed voorbereid naar de eerste afspraak.

Mailen via ZorgMail

Met ingang van mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Binnen de zorg wordt ook veel privacygevoelige informatie uitgewisseld. Om dit volgens de AVG te laten lopen zijn er maatregelen nodig om ons berichtenverkeer te beveiligen.  De Zorggroep maakt voor het versturen van cliëntgegevens gebruik van ZorgMail. ZorgMail biedt de garantie dat het bericht alleen wordt gelezen door de persoon waarvoor het bedoeld is en niet ‘afgetapt’ kan worden. Maar informatie over ZorgMail: http://www.zorgmail.nl/