Zorggroep schrijft niet in op aanbesteding Wmo-dagbegeleiding

De Zorggroep heeft besloten om niet in te schrijven op de aanbesteding van de gemeenten voor dagbegeleiding (gefinancierd uit de Wet maatschappelijke ondersteuning, kortweg Wmo). Hetzelfde geldt voor de huishoudelijke verzorging vanuit de Wmo.

Waarom schrijft de Zorggroep niet in op de aanbesteding voor dagbesteling?

De gemeenten financieren de dagbesteding vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Op 1 juni loopt ons Wmo-contract met de gemeenten af. De vergoeding die wij daarna van de gemeente ontvangen, wordt met 25 procent verlaagd. Hierdoor is het voor de Zorggroep financieel onverantwoord om door te gaan met de dagbesteding vanuit de Wmo.

Wat betekent dit voor de cliënten?

Voorlopig verandert er niets voor de betreffende cliënten: de Wmo-dagbegeleiding bij de Zorggroep gaat gewoon door tot in ieder geval 1 juni a.s. Op dit moment kunnen we u nog niet meer vertellen. We moeten eerst een aantal zaken afwachten. Zodra er meer bekend is, zullen we u hierover informeren. Mocht het zo zijn dat er na juni wel iets voor hen verandert, dan zullen de medewerkers van de Zorggroep hen hierbij zorgvuldig begeleiden en ondersteunen.

De dagbegeleiding voor cliënten die wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurende zorg (Wlz), blijft onveranderd van kracht.