De woonzorglocaties van Zorggroep Noordwest-Veluwe zijn met ingang van 18 maart vanaf 17.00 uur volledig afgesloten. Familiebezoek, mantelzorg en normale bezoekjes aan cliënten zijn tot nader order niet mogelijk, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie. Deze nieuwe maatregelen zijn nodig in de strijd tegen het coronavirus.

Locaties gesloten tot en met 6 april
Eerder deze week besloot de Zorggroep al tot zeer beperkte openstelling van de woonzorgcentra. Nu vereist de situatie rond het coronavirus een volgende stap. De deuren van onze woonzorglocaties gaan dicht tot en met in ieder geval 6 april. Hiermee brengen we de intensiteit van de contacten op onze locaties flink terug. Zo kunnen wij ons volledig richten op de zorg aan cliënten, die uiteraard doorgaat. Slechts in hoge uitzonderingssituaties kan op medische gronden op individueel niveau beoordeeld worden of toegang van familie mogelijk kan worden gemaakt. Denk hierbij aan cliënten in een terminale fase. Of aan een cliënt met vergevorderde dementie in combinatie met gedragsproblemen, van wie bekend is dat deze gebaat is bij bezoek van zijn of haar mantelzorger.

Thuiszorg en hulp bij het huishouden
Ook thuiszorgcliënten willen wij zo goed mogelijk beschermen tegen het risico op besmetting. Natuurlijk willen wij hen die zorg bieden die verantwoord en noodzakelijk is. Per cliënt zal worden beoordeeld wat dat precies inhoudt. Tot en met dit weekend blijft alles nog zoals nu is afgesproken met de cliënt.

Mensen die thuis huishoudelijke hulp van de Zorggroep krijgen, zullen vanaf volgende week tot en met in ieder geval 6 april zelf een alternatief moeten zoeken omdat die service voorlopig alleen bij hoge uitzondering geleverd wordt door de Zorggroep. Om kwetsbare cliënten maar ook onze medewerkers te beschermen en verdere verspreiding te voorkomen, vinden wij het niet verantwoord om van huishouden naar huishouden te gaan. Daar waar het levensbedreigende situaties betreft, maken wij hierop uiteraard een uitzondering.

Wij realiseren ons dat deze maatregel grote gevolgen heeft. We nemen dit besluit dan ook niet lichtvaardig, maar in het belang van onze cliënten en medewerkers.

Vrijwilligers en externe contacten
Ook de inzet van onze vrijwilligers valt onder deze maatregel. Zij ontvangen persoonlijk bericht wat dit voor hen betekent. We nemen in deze maatregelen ook onze zakelijke externe contacten mee.

Zorggroep Noordwest-Veluwe verwacht met deze maatregelen een grote bijdrage te kunnen leveren aan het terugdringen van de verspreiding van het coronavirus. Wij danken iedereen bij voorbaat voor het begrip en de medewerking.

MEER INFORMATIE

Deze afspraken gelden tot ten minste 6 april. Dagelijks beoordeelt ons corona-coördinatieteam of aanscherping nodig is. Houd alstublieft onze website in de gaten om de veranderingen te kunnen volgen. Via onze website (www.znwv.nl) en via brieven zullen wij u telkens informeren als daartoe aanleiding is. Antwoorden op de belangrijkste vragen vindt u op de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Wij adviseren u deze site dagelijks in de gaten te houden. Ook op https://www.thuisarts.nl/ kunt u betrouwbare informatie vinden.