Is er iets onduidelijk, bent u ontevreden of hebt u een klacht? Bespreek dit – als dat kan – eerst met de betrokkene of met de manager van de afdeling. Misschien kan het probleem direct worden verholpen. Lukt dit niet of wilt u dit liever niet? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris of de cliëntenvertouwenspersoon. U kunt ook gelijk schriftelijk een klacht indienen via het klachtenformulier op deze pagina.

Eerst overleg of hulp?

Wilt u met iemand overleggen of hebt u hulp nodig bij het indienen van een klacht? Neem contact op met de klachtenfunctionaris of de cliëntenvertrouwenspersoon. Twijfelt u of u een klacht wilt indienen? Ook dan kunt bij deze functionarissen terecht voor overleg.

  • De klachtenfunctionaris kunt u bereiken via ons servicebureau 088 – 056 3000, via het klachtenformulier (hiernaast) of per e-mail: klachtenfunctionaris@znwv.nl. De klachtenfunctionaris adviseert, ondersteunt en bemiddelt. Hij stelt zich onpartijdig op en behandelt uw klacht – als u dat wilt – strikt vertrouwelijk.
  • Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd) Catrineke Hooghiemstra is te bereiken via e-mailadres c.hooghiemstra@hetlsr.nl of telefoonnummer 0621698903.
    De cliëntenvertrouwenspersoon Wzd (Wet zorg en dwang) biedt een luisterend oor, advies en ondersteuning. Zij is in dienst van het LSR en onafhankelijk van de Zorggroep. Bij alle fasen van een klachtbehandeling kan zij u ondersteunen. Meer informatie over de cliëntenvertouwenspersoon vindt u op de website van het LSR, landelijk steunpunt (mede)zeggenschap: www.hetlsr.nl

Een klacht over onvrijwillige zorg

De nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd) gaat over onvrijwillige zorg. Deze wet bepaalt onder andere dat klachten over onvrijwillige zorg behandeld moeten worden door een onafhankelijke klachtencommissie. Hiervoor is de landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) opgericht. Meer informatie vindt u op www.kcoz.nl.

Hebt u een klacht over onvrijwillige zorg? Lees dan eerst de informatie over de Wet zorg en dwang.

Klachtenprocedure

Stuurt u uw klacht via het klachtenformulier op deze pagina? Dan wordt uw klacht direct doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris. De klacht wordt vervolgens – om privacyredenen – binnen één dag van de website verwijderd. Dit doorsturen en verwijderen is geautomatiseerd.

Binnen een week na ontvangst van uw klacht (mail of klachtenformulier) ontvangt u een ontvangstbevestiging van uw klacht met informatie over de verdere procedure of wordt telefonisch contact met u gezocht. De gemiddelde tijdsduur van de afhandeling van een klacht is twee tot zes weken.

Lees ook de klachtenregeling clienten.

NB Hebt u binnen één week geen reactie ontvangen? Neem dan telefonisch of per mail contact op met de klachtenfunctionaris. Een technische storing op de website kan de oorzaak zijn dat een klacht niet wordt doorgestuurd naar de klachtenfunctionaris. De kans dat dit gebeurt is heel klein maar niet volledig uit te sluiten.

Geschillencommissie

Zorggroep Noordwest-Veluwe is ook aangesloten bij de externe, onanfhankelijke Geschillencommissie Zorg. U kunt uw klacht ook aan deze commissie voorleggen.

Servicebureau

Met uw vragen en opmerkingen kunt u altijd terecht bij de medewerkers van ons servicebureau. Zij beantwoorden uw vragen of verwijzen u naar de juiste persoon of instantie. Zij kunnen u ook in contact brengen met onze klachtenfunctionaris.
Het servicebureau is bereikbaar via 088 – 056 3000 of servicebureau@znwv.nl.