Beeldzorg biedt u de mogelijkheid om zorg en begeleiding te ontvangen via een beeldscherm, waarbij u kunt communiceren met een verpleegkundige of verzorgende op afstand. Met behulp van beeldcontact vergroten we uw zelfredzaamheid en bieden we ondersteuning waar nodig, zonder dat daarbij een zorgverlener bij u thuis hoeft te zijn. We kunnen de beeldzorgapplicatie op uw eigen apparaat installeren. Mocht u niet beschikken over een geschikt apparaat, dan kunnen we u voorzien van een klein, handzaam beeldscherm (een tablet) in bruikleen. Voor meer informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met uw wijkverpleegkundige of met ons servicebureau. 

Voor wie is beeldzorg?

Afhankelijk van uw situatie bieden we eerst enkel beeldzorg en daarna ook reguliere zorg, of we bieden beeldzorg aan naast de bestaande zorg. De wijkverpleegkundige kijkt samen met u of beeldzorg in uw zorgplan past en maakt afspraken met u over de inzet van beeldzorg. Samen bekijkt u hoe u vertrouwd kunt raken met het gebruik van beeldzorg aan de hand van instructies.  Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met de wijkverpleegkundige als u interesse hebt in beeldzorg! 

Hoe werkt het en wat zijn de kosten? 

Beeldzorg brengt geen kosten met zich mee. Om beeldzorg te ontvangen heeft u een tablet en een speciale app nodig. Indien u geen tablet heeft, krijgt u een tablet in bruikleen zolang u beeldzorg ontvangt.   

Wat zijn de voordelen van beeldzorg? 

 • Aandacht en diepgang in gesprekken.
 • Het vergroot uw zelfstandigheid omdat u op afstand ondersteuning ontvangt:
  • bij dagelijkse activiteiten, zoals: de maaltijden, het innemen van medicatie, het meten van bloedsuiker, het toedienen van insuline, zelfmetingen of huidverzorging;
  • bij begeleidingsgesprekken, zoals: de WLZ-indicatie en verschillende stadia van een ziekte;
  • Bij uw sociaal welbevinden, door dagstructuur te bieden, door bewegen te stimuleren en een oogje in het zeil te houden.
 • Meer flexibiliteit in het plannen van afspraken met uw zorgverlener.
 • De ondersteuning hoeft niet op een vaste locatie plaats te vinden.
 • Beveiligde opslag van alle beelden en gesprekken.

Voordelen voor de mantelzorger 

 • Ondersteuning en ontlasting door beeldzorg.
 • Gerust gevoel door regelmatig contact.