Technologie is langzaam maar zeker niet meer weg te denken uit de zorg. Dat klinkt misschien wat kil en afstandelijk, maar dat is het zeker niet. Beeldzorg bijvoorbeeld is een vast onderdeel van de zorgverlening bij de thuiszorg van Zorggroep Noordwest-Veluwe. Naar grote tevredenheid van zowel cliënten als thuiszorgmedewerkers! Beeldzorg is een innovatieve oplossing om zorg op een veilige en efficiënte manier aan te bieden, zonder dat het onpersoonlijk wordt.

Hoe gaat beeldzorg in zijn werk?

Bij beeldzorg gaat het om zorg waarvoor een verzorgende of verpleegkundige uit de wijk niet bij u aanwezig hoeft te zijn, maar via een beeldscherm de benodigde begeleiding kan bieden. Als wij denken dat beeldzorg passend is bij uw zorgvraag, nemen wij hierover contact met u op. De wijkverpleegkundige kijkt dan samen met u of dit in uw zorgplan past en maakt afspraken met u over de inzet van beeldzorg en over hoe u zich het werken met beeldzorg met instructie eigen kunt maken. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen met de wijkverpleegkundige als u interesse hebt in beeldzorg!

Wij bieden u vervolgens een klein, handzaam beeldscherm (een tablet) in bruikleen waarmee u op de afgesproken tijd beeldcontact kunt maken met iemand van het beeldzorgteam. U neemt tijdens dit contact bijvoorbeeld zelf uw medicatie in terwijl wij u begeleiden op afstand. Of wij kijken mee met een handeling waarover u zich nog wat onzeker voelt, bijvoorbeeld het meten van uw bloedsuiker. Het voordeel van beeldzorg is dat u uzelf kunt redden met de veiligheid van een zorgmedewerker uit het beeldzorgteam die op afstand met u meekijkt. Daarnaast biedt beeldzorg u meer zekerheid over de zorgtijden, omdat wij op vaste afgesproken tijden beeldzorg verlenen.

Aanvulling op bestaande zorg

Beeldzorg wordt ingezet als aanvulling op de bestaande zorg. Afhankelijk van uw situatie bieden we eerst enkel beeldzorg en daarna ook reguliere zorg, of we bieden beeldzorg aan naast de bestaande zorg. Voor de reguliere zorghandelingen zoals hulp bij douchen, steunkousen aantrekken of verpleegtechnische handelingen blijven we bij u langskomen.

bekijk het filmpje:

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer

Waarom zijn zorginnovaties zoals beeldbellen nodig? De inzet van zorgtechnologie zal in de nabije toekomst alleen maar toenemen. De vraag naar thuiszorg stijgt namelijk sterk: we worden ouder, blijven langer thuis wonen en het aantal verpleeghuisplekken is beperkt. Daar staat tegenover dat de capaciteit van de zorg steeds meer onder druk komt te staan, omdat er veel meer vraag naar zorg is, dan dat er mensen zijn om die zorg te verlenen. Om in de toekomst goede (thuis)zorg te kunnen blijven bieden, moeten organisaties zoals de Zorggroep dus nieuwe, innovatieve vormen van zorg ontwikkelen. Alle innovaties die wij inzetten, dragen bij aan de kwaliteit van leven van de cliënten of vergroten de effectiviteit van het werken voor de medewerkers. U kunt dankzij innovaties bijvoorbeeld langer zo zelfstandig mogelijk blijven en wij hebben minder reistijd, waardoor we meer tijd overhouden om zorg te verlenen.