Prettig en veilig wonen met goede zorg, dat kan in of nabij de woonzorgcentra van Zorggroep Noordwest-Veluwe. In alle woonzorgcentra werken vaste, kleine zorgteams. Onze collega’s zullen snel vertrouwde gezichten zijn. Zij werken volgens onze christelijke levensvisie. Naast wonen en zorg, staat ook uw welbevinden centraal. Wilt u meedoen aan activiteiten of zoekt u liever de rust? Het kan allebei! Onze dagbestedingscoaches gaan graag met u in gesprek. En als u behandelingen nodig hebt, komen de behandelaren bij u aan huis in het woonzorgcentrum. Denk daarbij aan de fysiotherapeut, de logopedist, de ergotherapeut of de diëtist.

In 4 stappen naar woonzorgcentra

Stap 1

Aanvragen van een indicatie
Ten eerste is er een indicatie nodig voor een zogeheten zorgzwaartepakket, afgekort ZZP. De aanvraag kunt u zelf doen via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). U kunt uw huisarts of uw wijkverpleegkundige (als u thuiszorg hebt) vragen om u hierbij te helpen. Er is geen lijst met voorwaarden waaraan u moet voldoen. Uw hele situatie wordt in ogenschouw genomen, zoals: uw klachten, ziektebeeld, de hoeveelheid mantelzorg en/of thuiszorg die nodig is.

Tip: U kunt de indicatie-aanvraag op naam van Zorggroep Noordwest-Veluwe laten zetten. Een medewerker van de Zorggroep belt u dan op zodra de indicatie is geregeld. En dat is wel zo gemakkelijk!

Stap 2

Aanmelden via het servicebureau
Als u beschikt over een indicatie kunt u zich aanmelden voor een woonzorgcentrum. U kunt dit doen bij de wijkverpleegkundigen in Harderwijk, Ermelo, Nunspeet en Putten of het Veluws Ouderen Servicepunt (tel. 088 – 056 3000). Bij uw aanmelding krijgt u informatie over de wachtlijst. U kunt hier ook zelf de wachtlijst bekijken.
Indien u dit nog niet heeft gedaan, kunt u via de wijkverpleegkundige of het servicebureau indien nodig thuiszorg regelen.

Stap 3


Vergoeding van uw verblijf

Als u een indicatie heeft, hoeft u zelf niets meer te regelen. De kosten voor uw verblijf worden door het Rijk vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt geen huur. U betaalt wel een eigen bijdrage. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk en wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Ook hiervoor hoeft u niets te regelen. Wat u eventueel wel zelf kunt doen, is de hoogte berekenen op de website van het CAK.

Stap 4

Woonruimte beschikbaar
Wanneer u op de wachtlijst staat, houdt onze klantadviseur elke 3 maanden contact. Zo blijft de adviseur op de hoogte van uw situatie en u krijgt informatie over de wachtlijst. De klantadviseur neemt ook contact op als er woonruimte beschikbaar is. De verhuizing zal dan binnen 14 dagen plaatsvinden.