Als u zorg ontvangt van Zorggroep Noordwest-Veluwe, dan zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. In deze algemene voorwaarden staat wat u van ons kunt verwachten en dat wat wij van u verwachten.

NB Waar ‘algemene modules’ staat, worden de algemene voorwaarden bedoeld.