Woont u zelfstandig thuis maar hebt u daarbij ondersteuning of hulpmiddelen nodig? De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt die hulp en ondersteuning.

Voor ondersteuning vanuit de Wmo kunt u bij uw gemeente terecht. Het doel is altijd dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

Om wat voor ondersteuning gaat het?

Bij Wmo-ondersteuning kunt u denken aan dagverzorging, hulp bij het huishouden* en individuele begeleiding thuis. Maar ook begeleiding in een groep zoals dagbegeleiding. Ook hulpmiddelen als een driewielerfiets, traplift, rolstoel, scootmobiel vallen onder de Wmo. Tot slot kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen voor respijtzorg of vervoer.

* Huishoudelijke hulp
Zorggroep Noordwest-Veluwe biedt zelf geen huishoudelijke hulp. Wel hebben wij een nauwe samenwerking met Eefke Thuishulp. Eefke Thuishulp biedt in een groot aantal gemeenten ondersteuning via de WMO, maar u kunt ook direct, zonder tussenkomst van de gemeente, een beroep doen op Eefke Thuishulp om uw huis op orde te houden. Kijk voor meer informatie op de website www.eefke.nl. Eefke Thuishulp kan ook bij u blijven werken als u een WLZ-indicatie gaat ontvangen.

Hoe vraagt u Wmo-ondersteuning aan?

Op de website van uw gemeente vindt u informatie over de Wmo. U kunt ook bellen met het Wmo-loket van uw gemeente. Onderzoek eerst wat wel en niet mogelijk is. En of de Wmo de juiste plek is voor uw hulpvraag? Of hebt u zorg nodig en kunt u beter contact opnemen met een wijkverpleegkundige?

Informatie over de Wmo op de websites van de gemeenten:

Als u denk ondersteuning nodig te hebben dan raden we u deze zo snel mogelijk aan te vragen. Het kan immers meerdere weken duren voor de gemeente een afspraak met u maakt voor een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’. Tijdens dit keukentafelgesprek bespreken we uw hulpvraag. U kunt uw aanvraag indienen via de website van uw gemeente of door het Wmo-loket te bellen.

Bereid het gesprek voor. Denk goed na waarvoor u ondersteuning nodig hebt. Hoe ziet u uw toekomst voor zich? Hoelang wilt en kunt u nog thuis blijven wonen? Wat hebt u daarvoor nodig? Maar ook: wat kunnen uw naasten en mensen in uw omgeving voor u betekenen?  Dat uw dochter in de buurt woont, of uw buurvrouw op u let is belangrijk. Vraag iemand die u en uw situatie goed kent om samen met u uw wensen te noteren. Twee weten meer dan één!

Binnen enkele weken krijgt u van de gemeente een brief thuisgestuurd waarin staat of en welke Wmo-ondersteuning u krijgt. U kunt deze brief ondertekenen en daarmee uw aanvraag formeel bevestigen. Bent u het niet eens met het voorstel van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Bel dan uw contactpersoon bij de gemeente voor een nieuw gesprek.  In de brief van de gemeente staat hoe u dat precies doet. Hier kan wel enige tijd overheen gaan. Daarom is stap 3 zo belangrijk!

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan hoort u van de gemeente wat de mogelijkheden zijn. Elke gemeente heeft hier eigen afspraken over, maar op de Veluwe gelden ongeveer dezelfde richtlijnen. Meestal kunt u kiezen uit 2 mogelijkheden:

  • Persoonsgebonden budget (pgb). U kiest zelf een zorgaanbieder. Van de gemeente krijgt u daar geld voor. U moet wel zelf de administratie doen en verzekeringen afsluiten. Het is aan te raden dat u uitzoekt wat uw rechten en plichten zijn. De gemeente kan u hierbij helpen.
  • Zorg in natura: de gemeente en de zorgaanbieder regelen alles voor u. U kunt zelf een organisatie kiezen waarvan hulp wilt ontvangen. Krijgt u verschillende soorten ondersteuning? Dan is het is handig om alles binnen één organisatie af te nemen in verband met de privacy en korte lijnen. Gegevens kunnen binnen één organisatie immers veilig en snel worden uitgewisseld.
    Zorggroep Noordwest-Veluwe levert alle vormen van ondersteuning (behalve hulp in de huishouding*) van persoonsalarmering voor de thuiszorg tot, indien nodig, zorg in een woonzorgcentrum in Harderwijk, Ermelo, Nunspeet of Putten.

Er kunnen meerdere weken overheen gaan voor de ondersteuning van start gaat. Tot die tijd kunt u zelf hulp inkopen. Denk bijvoorbeeld aan dagbesteding in één van onze locaties, zoals activiteiten of een gezamenlijke maaltijd.

Hebt u thuiszorg nodig?

Lees u hoe u thuiszorg kunt krijgen: