Meer zelf- en samenredzame gemeenschappen, dat is de ambitie waar zorg-, welzijns- en overheidsorganisaties op de Veluwe samen aan werken. Want ook voor de toekomst willen we goede, toegankelijk en betaalbare zorg voor alle kwetsbare en oudere inwoners op de Noord-Veluwe. Daar werken we samen met andere zorgorganisaties en diverse gemeentes hard aan. We ontwikkelden eerder al een gezamenlijke visie. Deze visie geeft richting aan hoe organisaties zowel individueel als samen hun activiteiten willen vormgeven.

Beelden van Kwaliteit

Van januari tot en met juni werkten zorgorganisaties Het Baken en Viattence samen met WZU Veluwe en Zorggroep Noordwest-Veluwe aan “Beelden van Kwaliteit”. Acht zorgteams deden mee, twee per organisatie. Het Zorgkantoor financierde het project.
Beelden van Kwaliteit sluit aan bij het verwezenlijken van de ambitie van meer samenredzame gemeenschappen. Beelden van Kwaliteit wil bijdragen aan het gesprek over de kwaliteit van leven en werkplezier in de regio, meer zorgorganisaties ermee kennis laten maken, en mensen buiten de zorg betrekken.

Doelen van wat we willen bereiken met Beelden van Kwaliteit

De doelen waren:

  1. Gerichte observaties voor de samenwerking met informele zorg.
  2. Door reflectie bewust worden van kwaliteit.
  3. Werkplezier vergroten.
  4. WZU Veluwe en Zorggroep Noordwest-Veluwe kennis laten maken met Beelden van Kwaliteit.
  5. De groep observatoren uitbreiden met vrijwilligers voor het ‘team van de toekomst’.
  6. Kijken en ervaren hoe verkorte observaties in de praktijk werken.

Resultaten

De opbrengsten zijn te zien in deze infographic. Wil je meer weten? Lees meer op de website Beelden van Kwaliteit.

Foto: Beeldenbank Stichting Beelden van Kwaliteit.