De stichting stelt zich ten doel om het leven van de bewoners van zorgcentra Weideheem, Boerhaavehof en Villa Verde in Harderwijk te veraangenamen.

De stichting ontvangt haar financiële middelen uit jaarlijkse donaties, giften, opbrengst van voorjaars- c.q. najaarsmarkten en overige baten. Zij besteedt deze aan zaken voor de bewoners van Weideheem, Boerhaavehof en Villa Verde, die niet bekostigt kunnen worden uit de investeringsbegroting van deze locaties zelf. Het streven van de stichting is om in alle gevallen het belang van de bewoners voorop te stellen. Deze stichting valt buiten de verantwoordelijkheid van de Zorggroep.

Activiteiten

Ieder voor- en najaar kijkt de Stichting Vrienden van Weideheem, Boerhaavehof en Villa Verde naar de aanvragen die vanuit de teams komen. De stichting bepaalt dan welke aanvragen zij het komende halfjaar kunnen financieren. Voor het voorjaar van 2023 staan de volgende financiële bijdragen op de planning:

 • Weideheem:
  Optreden van de kokkels en de mokkels
  Afdeling beuk: sponsoring bezoek aan de orchideeënhoeve
 • Villa verde:
  Spellen voor algemeen gebruik.
  Een bezoek van drumble dance.
 • Boerhaavehof:
  Sponsoring voor een bustour in aug
  Een bezoek van drumble dance

Tevens krijgt iedere bewoner met zijn/haar verjaardag een bloemengroet van de Stichting Vrienden van Weideheem, Boerhaavehof en Villa Verde. En in het voorjaar is aan iedere bewoner of woongroep een mooie voorjaarsbloeier geschonken.

Financiële verantwoording

Betalingen worden door de penningmeester uitgevoerd. De stichting heeft een lopende rekening courant en een spaarrekening. Jaarlijks wordt door de penningmeester een financiële verantwoording afgelegd, die door het bestuur wordt goedgekeurd. Kascontrole vindt plaats door de financiële administratie van Zorggroep Noordwest-Veluwe.

Bestuurssamenstelling

 • Voorzitter: Mw G.J Koelewijn
 • Secretaris: Mw E Vogel- Venema.
 • Penningmeester: dhr G. Knieriem.