Dana Donker, leerling wijkverpleegkundige in de thuiszorg, is vol enthousiasme bezig met het afronden van haar afstudeerproject. Haar doel? Het bevorderen van de zelfredzaamheid van ouderen.

Pure noodzaak

Dana: “De komende jaren verdubbelt de vergrijzing en neemt het personeelstekort toe. Dat is een gegeven. Het aantal ouderen dat thuis blijft wonen groeit ook flink en als gevolg daarvan zal de vraag naar wijkverpleging sterk toenemen. Het is een uitdaging om goede zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. Doorgaan zoals we altijd deden is geen optie. Het is pure noodzaak dat we goed nadenken over welke zorg we bieden en hoe we dat doen.”

“Als we de cliënt  helpen zijn zelfredzaamheid te vergroten wordt hij minder afhankelijkheid van hulp.”

Wil je mijn rug wassen?

“Ik kom in de praktijk regelmatig tegen dat mensen afhankelijk zijn van zorg terwijl dat strikt genomen niet nodig is. Het lijkt erop dat clienten én thuiszorgmedewerkers dat samen in stand houden. Neem bijvoorbeeld een zorgvraag als: ‘ik kan mijn rug niet meer zelf wassen.’ Het wordt als vanzelfsprekend gezien dat zorgmedewerkers deze handeling verrichten, maar daar kun je anders over denken”, meent Dana, “In plaats van direct zorg te verlenen, kun je iemand stimuleren om met een hulpmiddel zelf zijn rug te wassen. Zo help je de cliënt zijn zelfredzaamheid te vergroten en wordt hij minder afhankelijkheid van hulp.”

Van uitvoeren naar coachen

Onderdeel van haar afstudeerproject was het ontwikkelen van een tas met eenvoudige hulpmiddelen die mensen zelf kunnen aanschaffen. Thuiszorgmedewerkers kunnen hiermee aan cliënten laten zien hoe ze dagelijkse handelingen – als wassen, aankleden, nagels knippen, ogen druppelen en steunkousen aantrekken – zonder hulp van anderen kunnen doen. Dana: “Zo ondersteun je cliënten en zo nodig ook hun naasten, bij het behouden of terugwinnen van hun zelfstandigheid. Voor de medewerkers verschuift de focus van het uitvoeren van zorghandelingen naar coachen en ondersteunen.”

En dan de praktijk

Hoe kan de hulpmiddelentas zo effectief mogelijk worden ingezet? Het gaat immers niet alleen om het laten zien van de hulpmiddelen, maar ook om hoe je het gesprek aangaat. Hoe stimuleer je clienten om de hulpmiddelen te gaan gebruiken? Hoe overtuig je ze dat ze hiermee hun autonomie en vrijheid terugwinnen? Het slotstuk van Dana’s afstudeerproject omvat een implementatieplan voor de hulpmiddelentas. Om de hulpmiddelen onder de aandacht van cliënten te brengen zijn naast de tas een flyer en een pagina op onze website ontwikkeld: allebei met de titel: hulpmiddelen om zo zelfstandig mogelijk te blijven.