Afdeling Brem is een crisis- en observatieafdeling in Sonnevanck. Het is een afdeling die uitsluitend kortdurende zorg levert. U kunt hier bijvoorbeeld tijdelijk worden opgenomen als uw ziektebeeld plotseling is veranderd. Maar ook als u bent gevallen, complicaties hebt gekregen of als uw mantelzorger (tijdelijk) niet voor  u kan zorgen. Veelal is het doel om u weer zoveel mogelijk zelfstandig te laten functioneren als voorbereiding op uw terugkeer naar huis.

Op afdeling Brem heeft u de beschikking over een privé zit-slaapkamer en u kunt gebruikmaken van de gezamenlijke huiskamer. De specialist ouderengeneeskunde is gedurende uw verblijf de behandelend arts. Tijdens de opname wordt er gekeken wat u nodig hebt en gaat u samen aan uw doelen werken. U krijgt daarbij gericht behandelingen aangeboden, voorbeelden hiervan zijn fysiotherapie of ergotherapie.

Bij Dahlia heerst een therapeutisch klimaat. Dit houdt in dat de medewerkers die u verzorgen, verplegen en behandelen u zullen stimuleren zoveel mogelijk zelf te doen. Uiteraard krijgt u hulp als dat echt nodig is. Vanwege de therapieën die u en uw medebewoners volgen, zijn bezoektijden ingesteld.

Bezoektijden

  • Ma-vrij van 14.30 uur tot 16.30 uur en van 18.30 uur tot 21.00 uur
  • Zaterdag/zondag en feestdagen van 10.45 tot 11.45 uur, 14.30 tot 16.30 en 18.30 tot 21.00 uur.

U kunt bezoek op uw kamer ontvangen, in de gezamenlijke huiskamer, bij restaurant Vivaldi of binnenplein De Brink. In de gezamenlijke huiskamer vragen wij u met het oog op uw medebewoners om het bezoek te beperken tot twee personen.

Uiteraard kunt u tijdens uw verblijf gebruikmaken van alle faciliteiten die Sonnevanck biedt, zoals het internetcafé en de kapsalon.

Tijdelijk
Tijdens uw verblijf wordt de voortgang met u besproken. Daarbij komt ook uw terugkeer naar huis ter sprake. Als blijkt dat dit niet haalbaar is, dan helpt het team u zoeken naar passende woonruimte.