Als thuis sterven niet mogelijk is 

Thuis in de vertrouwde omgeving is voor veel mensen de plaats waar ze willen zijn, ook als het levenseinde nadert. Toch zijn er soms omstandigheden waardoor dat niet mogelijk is. Bijvoorbeeld als u alleen bent. Of als de zorg door naasten en hulpverleners thuis niet meer haalbaar is.  

Misschien vindt u het veiliger om in een omgeving te zijn waar u kunt rekenen op aandacht en specialistische zorg. Hospice Jasmijn Harderwijk biedt zo’n beschermende omgeving. Uw thuis kunnen wij niet evenaren, maar we streven ernaar dat u zich ‘als thuis kunt voelen’. Wij zullen u én uw naasten waar nodig ondersteunen en begeleiden, zodat u de rust en de gelegenheid hebt om uw laatste levensfase in te vullen zoals u dat wenst. 

Hospice Jasmijn – onderdeel van Zorggroep Noordwest-Veluwe – biedt liefdevolle en deskundige zorg vanuit christelijke waarden en inspiratie. Onze zorg is gericht op allen die in aanmerking komen voor een opname in het hospice. ongeacht welke geloofsovertuiging of levensvisie u naleeft. Iedereen is welkom.  

klik op een foto om deze te vergroten

Contactgegevens

Sonnevancklaan 2, 3847 LC Harderwijk
Telefoon: (088) 056 3000 (tijdens kantooruren)
Telefoon: (088) 056 3598 (buiten kantooruren)

Hospice Jasmijn biedt palliatieve terminale zorg aan ongeneeslijk zieke mensen vanaf 18 jaar met een levensverwachting korter dan 3 maanden. Om in aanmerking te komen voor het hospice is een passende indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven nadat uw huisarts of behandelend arts met u heeft besproken dat de verwachting is dat uw levenseinde binnen drie maanden nadert. 

Opname in het hospice kan aangevraagd worden door uw huisarts of behandelend arts van de instelling waar u verblijft.  

Dit kan via het Veluws Ouderen Servicepunt (VOS), telefoonnummer 088 056 4444

Zorgvragers of hun naasten kunnen ook rechtstreeks informatie aanvragen of een afspraak maken voor een oriënterend bezoek. Dit kan via het nummer 088-0563598 of via e-mailadres  jasmijn@znwv.nl 

Uitleg symbool kruk en mantel Kruk en mantel: symbool voor Hospice Jasmijn

 In een warme, huislijke omgeving met professionele en persoonlijke zorg bieden wij een aangename laatste levensfase aan de cliënt en zijn of haar geliefden naasten, waarbij de betekenis van ‘de kruk’ en ‘de mantel’ leidend zijn.

(zie grote afbeeldingen onderaan deze pagina)

Vanuit onze christelijke levensvisie voelen wij ons verantwoordelijk voor elkaar. Onze medewerkers handelen vanuit de kernwaarden dichtbij, verbonden, bekwaam. Bij ons bent u in vertrouwde handen.

In Hospice Jasmijn kunt u 24 uur per dag een beroep doen op verpleegkundige, gespecialiseerd verzorgende en gespecialiseerd verpleegkundige, paramedische en medische ondersteuning vanuit de Zorggroep, zoals een palliatief consulent, een specialist ouderengeneeskunde, een geestelijk verzorger, een psycholoog, een diëtist, een ergotherapeut, een fysiotherapeut, een logopedist en een medewerker welzijn. 

De medische zorg ligt in handen van de artsen die betrokken zijn bij het hospice, zoals een kaderarts palliatieve zorg. De medische zorg wordt door de huisarts overgedragen aan de kaderarts palliatieve zorg van hospice Jasmijn. 

Hospice Jasmijn beschikt over 25 vrijwilligers. Er zijn zorgvrijwilligers en gastheren/gastvrouwen. De zorgvrijwilliger werkt samen met de dienstdoende verzorgende/ verpleegkundige. Hij/ zij ondersteunt de verzorgende/ verpleegkundige waar nodig. De gastheer/ gastvrouw creëert een huiselijke sfeer en zorgt voor rust en ruimte in het hospice.  

Mensen die vrijwilligerswerk in het hospice overwegen, kunnen contact opnemen met Rosina de Bruin, telefoon 06-82824758.

Vaste medewerkers van Asito houden de woonleefomgeving schoon.  

 Hospice Jasmijn kent geen bezoektijden. Uw bezoekers zijn in principe 24 uur per dag welkom, mits het overeenkomt met uw wensen.  

Het hospice grenst aan een uitgestrekt bosgebied in Harderwijk. Het gebouw beschikt over vijf ruim opgezette, huiselijk ingerichte eenpersoonskamers voorzien van een badkamer. In elke kamer is een koelkast, een audioset, smart-tv en internetverbinding aanwezig.  

De kamers bieden uitzicht op de bosrijke omgeving. De openslaande deuren geven toegang tot een eigen terras. Het hospice heeft ook een gemeenschappelijke huiskamer en een stilteruimte. Indien gewenst kan uw naaste blijven logeren. Verder kunnen u en uw naasten gebruikmaken van diverse faciliteiten in het naastgelegen verpleeghuis, zoals restaurant Vivaldi en de kapsalon. Ook is het mogelijk om de kerkdienst bij te wonen en deel te nemen aan activiteiten. 

Vergoeding van palliatieve terminale zorg in Hospice Jasmijn kan op verschillende manieren plaatsvinden: 

  • Als u nog geen zorg binnen de Wet langdurige zorg (Wlz-indicatie) hebt, dan valt de hospicezorg onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) en wordt deze vergoed vanuit de basisverzekering. 
  • Als u al zorg binnen de Wet langdurige zorg krijgt, dan vergoedt het zorgkantoor de palliatieve terminale zorg vergoed. Er geldt dan een maandelijkse eigen bijdrage.  

De hoogte van de eigen bijdrage  is afhankelijk van verschillende factoren: de hoogte van het inkomen en vermogen, de gezinssituatie en de zorg die wordt geleverd. Via het CAK kunt u een proefberekening maken van de hoogte van uw eigen bijdrage. 

Een opname wordt in overleg met de huisarts en het hospice zorgvuldig gepland. Op basis van de ziektegeschiedenis maken wij een voorzichtige inschatting van de duur van het verblijf in het hospice. Soms echter stabiliseert iemands toestand en blijkt het hospice niet meer de juiste verblijfplaats te zijn. 
De periode van zorgverlening is vastgesteld op 3 maanden. Als na 6 tot 8 weken na opname sprake is van een stabiel ziekteproces, dan vindt er een gesprek plaats met de behandelend arts en alle betrokkenen. In dit gesprek toetsen we of de opnamecriteria nog van kracht zijn. Als dat niet meer het geval is, zoeken wij in nauw overleg met u en uw naasten naar mogelijkheden om de zorg thuis voort te zetten of om een ander passend verblijf te vinden. 

Na zes weken nodigen we uw nabestaanden uit voor een gesprek. Bij die uitnodigingsbrief zit ook een evaluatieformulier. Wij horen graag hoe de zorg is ervaren zodat wij deze waar dat wenselijk is kunnen verbeteren.

Wij stellen het daarnaast ook op prijs als u een blijk van waardering wilt achterlaten op Zorgkaart Nederland.

Wilt u Hospice Jasmijn Harderwijk financieel steunen? Dan kunt u een donatie/gift overmaken op rekeningnummer NL13RABO0317703145 ten name van Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe onder vermelding van ‘gift Hospice Jasmijn Harderwijk’. 

Hospice Jasmijn draagt het PREZO-hospice keurmerk. Dit keurmerk is een garantie dat onze zorg aansluit en past bij de kaders van palliatieve zorg. Om dit keurmerk te behouden wordt onze zorg geregeld getoetst. 

For privacy reasons Google Maps needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer
For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
Ik Accepteer
Uitleg symbool kruk en mantel
Kruk en mantel: symbool voor Hospice Jasmijn

Faciliteiten

  • Gezamenlijke huiskamer met open haard
  • Stilteruimte
  • Faciliteiten Sonnevanck (kapsalon, brasserie Vivaldi, Dierenweide Dier en Wij, speelhoek en –tuintje voor kinderen).

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk dan eens in de folder Als thuis sterven niet meer mogelijk is van Hospice Jasmijn Harderwijk of neem contact op met het servicebureau (088) 056 3000.