Veelgestelde vragen

Home/Veelgestelde vragen
Veelgestelde vragen2017-11-27T14:08:08+01:00
Is er een wachttijd, zo ja, hoe lang duurt het ongeveer?2020-02-12T13:48:29+01:00

Meestal is er een wachttijd. De actuele wachtlijstcijfers staan op onze website. U kunt voor de actuele wachtlijst ook contact opnemen met het servicebureau via telefoonnummer: 088-056 3000

Wat gebeurt er als het thuis ineens niet meer gaat?2018-02-09T15:25:03+01:00

Als het thuis ineens niet meer gaat, kunt u het best eerst contact zoeken met uw zorgverlener of de huisarts. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zal een oplossing gezocht moeten worden. Oplossingen kunnen variëren van het inzetten van extra zorg, extra dagbesteding, een kortdurende opname of tot een spoed- of crisisopname. Dit gaat altijd in samenspraak met u en uw contactpersoon. Of bel voor meer informatie ons servicebureau: 088 056 3000.

Moeten we zelf een apotheek regelen?2016-12-12T13:45:47+01:00

Nee, de medicatie wordt aangeleverd via ziekenhuis St Jansdal.

Is er een kapper en een pedicure?2016-12-12T13:31:05+01:00

Ja, in alle woonzorgcentra is een kapster en de pedicure komt op gezette tijden.

 

Wat gebeurt er op de dag van de verhuizing?2016-12-12T13:30:02+01:00

Wij zullen u van harte ontvangen, daarbij hoort onder andere een opnamegesprek en tijdens dit gesprek krijgt u de welkomstgids uitgereikt. In die gids staat allerlei informatie over het woonzorgcentrum. Bijvoorbeeld over uw zorgteam en de faciliteiten. U krijgt ook een individueel zorgdossier, dat in samenspraak met u wordt opgesteld. In het zorgdossier is onder meer een zorgleefplan opgenomen. Hierin leggen we nadere afspraken rondom uw zorg- en dienstverlening vast.

Zijn er hulpmiddelen voor het transport, zoals een transportrolstoel of een rolstoelauto of – bus?2016-12-12T13:29:27+01:00

Op de meeste locaties is dit aanwezig. Vraag ernaar en het zorgteam helpt u graag verder.

Hoe kan ik invloed uitoefenen op de zorg- en dienstverlening van de Zorggroep?2016-12-12T13:38:15+01:00

Via de Cliëntenraad die zich inzet voor de belangen van de bewoners.

Verder kunt u uw mening geven bij een tevredenheidsonderzoek die de Zorggroep regelmatig uitvoert om de kwaliteit te meten onder cliënten. Wilt u weten hoe onze zorg wordt gewaardeerd? Dan kunt u de uitkomsten van de cliëntenraadplegingen, de kwaliteitskaart op kiesbeter.nl  of zorgkaartnederland.nl bekijken.

 

Hoe zit het qua verzekeringen?2016-12-12T13:09:52+01:00

Wanneer mensen bij ons komen wonen, zijn zij via Zorggroep Noordwest-Veluwe automatisch WA-verzekerd. Ook de inboedelverzekering wordt gedekt.

Mag ik mijn eigen huisarts houden?2016-12-12T13:09:06+01:00

Bij verzorgd wonen en thuiszorg is het gebruikelijk dat men de eigen huisarts in die woonplaats behoudt. Bij beschermd wonen wordt de specialist ouderengeneeskunde medisch verantwoordelijk voor u en vervalt de functie van de huisarts.

Welke activiteiten zijn er?2016-12-12T13:07:00+01:00

Per locatie worden verschillende activiteiten aangeboden, op verschillende momenten per week/maand/kwartaal. Deze activiteiten zijn afgestemd op de wensen van de bewoners. Maar zijn ook toegankelijk voor mensen uit de wijk en/of familie. Er zijn activiteiten die gratis toegankelijk zijn en er zijn activiteiten waar een bijdrage wordt gevraagd om deel te kunnen nemen. Op de website vindt u meer informatie over activiteiten.

Zijn er bezoektijden op de afdelingen?2016-12-12T13:05:06+01:00

Nee, er zijn geen bezoektijden. Wel vragen we om rekening te houden met rusttijden van de bewoners.

Kan ik een rondleiding krijgen in verschillende locaties?2018-02-09T15:23:46+01:00

Ja, op bijna alle locaties is er geregeld een inloopuur. Tijdens het inloopuur kunt u informatie krijgen over de locatie en een rondleiding.

Wat zijn de afmetingen van een kamer?2016-12-12T13:02:26+01:00

De kamers verschillen per locatie. Om een indruk te krijgen van de grootte van de kamers kunt u gaan kijken op de locatie van uw voorkeur. Op sommige locaties wordt een inloopuur georganiseerd. De inloopuren maken we kenbaar in het activiteitenoverzicht per woonzorgcentra. U kunt ook vragen om een rondleiding.

Wat is het verschil tussen beschermd en verzorgd wonen?2016-12-12T12:59:24+01:00

Bij verzorgd wonen woont u zoveel mogelijk zelfstandig in het woonzorgcentrum. De verzorgenden zijn daar 24 uur per dag nabij om u waar nodig te ondersteunen. Beschermd wonen is bedoeld voor mensen die niet meer thuis kunnen wonen vanwege geheugen- of lichamelijke problemen. U heeft hiervoor intensieve verzorging en verpleging nodig. Bij beschermd wonen is er 24 uur per dag toezicht. Dit is vooral bedoeld voor mensen die niet meer zelf hulp kunnen oproepen.

Wanneer kom ik in aanmerking om in een woonzorgcentra te wonen?2016-12-12T12:57:38+01:00

U heeft een indicatie nodig. Kijk op de pagina Hoe regel ik woonruimte? Hier staat uitgelegd hoe u in 4 stappen in aanmerking komt voor een plek in één van onze woonzorgcentra.

Hoe kan ik een indicatie aanvragen?2016-12-12T12:56:35+01:00

U kunt een aanvraagformulier van het CIZ invullen (www.ciz.nl) of u kunt uw huisarts of (thuis)zorgverlener vragen u hierbij te helpen.

Waar kan ik een klacht indienen?2020-02-20T10:57:44+01:00

Uw ervaring is belangrijk voor ons. Met uw inbreng kunnen wij de zorg, service en veiligheid in de Zorggroep blijven ontwikkelen en verbeteren. Als u een klacht hebt, laat het ons weten. Kijk op de pagina over een klacht indienen.

Ga naar de bovenkant