Als u ouder wordt, kan er een moment aanbreken dat u niet alles meer zelf kunt doen. De verzorgenden en verpleegkundigen van de Zorggroep kunnen u helpen. Zij zijn gespecialiseerd in de ouderenzorg, dus u bent in goede handen.

Verzorging
Een vast team verzorgenden kan u helpen met uw persoonlijke verzorging. De zorg kan bestaan uit: algemene persoonlijke verzorging, wassen en douchen, aan- en uitkleden, in en uit bed gaan, toiletgang, medicijnbeheer, medicijninname, aantrekken en uitdoen van elastische kousen en het zwachtelen van de benen of andere lichaamsdelen.

Verpleging
Als u verpleging nodig hebt, kan een verpleegkundige van de Zorggroep daarvoor zorgen. De zorg kan bestaan uit: wondverzorging, medicijnen toedienen/injecteren, sondevoeding geven, stoma verzorgen, verzorgen van urinekatheter, adviseren en hulp in het omgaan met ziekte/lichamelijke klachten/pijn en terminale thuiszorg.

Acute verpleegkundige nachtzorg
Om in de nacht acute verpleegkundige zorg te kunnen bieden, is Zorggroep Noordwest-Veluwe aangesloten bij de regionale acute verpleegkundige nachtzorg Flevoland en Noord-Veluwe. Een regionaal nachtzorgteam van Icare levert tussen 23.00 uur en 07.00 uur acute zorg speciaal voor alle thuiswondende cliënten.

Het nummer van de nachtdienst van Icare is 0900-8833.

Informatie en aanmelding
Hebt u interesse in zorg van de Zorggroep? Bel voor meer informatie of aanmelding: 088 0563000.