Voor de komende jaren is budget beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. In dit kader werkt het Advies- en behandelcentrum samen met medewerkers in de zorg aan verschillende projecten.

Zie hieronder de verschillende projecten.  

Dons

De naam ‘Dons’ staat voor warmte, zachtheid en liefdevolle zorg.  Het mag tegenstrijdig klinken, maar vanuit deze warme zorg kan de bewegingsagoog zelfs een kussengevecht houden met een bewoner, omdat die juist beweging nodig heeft.  

Comfortzorg voor onze bewoners is een breed begrip. Het bestaat uit allerlei activiteiten die een multidisciplinair team aanbiedt om het comfort en welzijn te verhogen van mensen met dementie. Veel van deze zorg wordt al geboden vanuit de professie van de medewerkers.  

Een team bestaande uit diverse disciplines  –  psychologie, logopedie, welzijn, fysiotherapie en ergotherapie, muziektherapie en bewegingsagogie –  is betrokken bij het comfortzorgproject ‘Dons’. Dit project is opgezet vanuit het kwaliteitsbudget van de Zorggroep.

Het Dons-team kan, als dit gewenst is, collega’s (behandelaren, welzijn- en zorgmedewerkers) ondersteunen in het bieden van optimale comfortzorg voor de bewoner met dementie. Daarnaast biedt het team informatie, advies en tips om als zorgverlener comfortzorg in de dagelijkse praktijk toe te passen en uit te dragen.  

Sarcopenie

Sarcopenie is kort gezegd het verlies van spiermassa en daarmee spierkracht als gevolg van het ouder worden. Vanaf ongeveer het 50ste levensjaar verliest u gemiddeld 1-2% spiermassa per jaar. Verliest een oudere bovengemiddeld veel spiermassa en heeft deze daarnaast een meetbaar verminderde spierfunctie en een lagere loopsnelheid dan heet dit sarcopenie.   

Sarcopenie kan van invloed zijn op uw kwaliteit van leven. Door sarcopenie neemt het risico op vallen en daarmee botbreuken toe. Vermindering van mobiliteit maakt u meer afhankelijk van de zorgmedewerker. Vermoeidheid, verlies van eetlust en gewichtsverlies zijn ander kenmerken van sarcopenie.   

Het belangrijkste wapen tegen sarcopenie is bewegen en dan met name krachttraining. Spieren verdwijnen snel als ze niet gebruikt worden. Daarnaast is voeding van wezenlijk belang. Om spiermassa op te bouwen zijn (extra)eiwitten nodig (uit bijvoorbeeld zuivel, kaas, vleeswaren, noten en vis). 

Het project omvat krachttrainingen gedurende 12 weken, 2x per week en het zorgen voor een verhoogde eiwitinname passend bij uw gewoonten en behoeften.  De voorkeur heeft hierbij een volwaardige voeding met ‘normale’ producten. Dit is onder begeleiding van de fysiotherapeut en de diëtist

  • Kwaliteit van leven neemt toe, mogelijk wordt u meer zelfredzaam.  
  • Toename van spiermassa en daarmee de kracht, waardoor fysiek vermogen verbetert.  
  • Door een toename van spiermassa en/of voorkomen afname spiermassa neemt de zorgzwaarte af, door bv nog net wel een actieve transfer te kunnen maken in plaats van een passieve.  
  • Spierkracht neemt toe en daarmee ook de balans, hierdoor minder valincidenten.  
  • U heeft een volwaardige eiwitinname en weet hoe u dit moet bereiken.  

Palliatieve zorg

Informatie volgt binnenkort

Dementiewijzer

Informatie volgt binnenkort